Algemene Ledenvergadering 15 maart 2022

15 maart; een nieuwe naam voor TVB?

De Algemene Leden Vergadering wordt dit jaar gehouden op
dinsdag 15 maart.

Met een aparte nieuwsbrief ontvangen de leden binnen enkele dagen de uitnodiging en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering die wij dit jaar op dinsdag 15 maart zullen houden. Op de agenda staan uiteraard de gebruikelijke zaken als jaarverslagen, jaarrekening en begroting, benoeming van bestuurs- en commissieleden. Ook worden weer zeven obligaties van de lening van 2017 uitgeloot. Maar de agenda bevat ook een voorstel voor een algehele vernieuwing van de 40 jaar geleden voor het laatst vastgestelde en dus door wetswijzigingen en praktische ontwikkelingen gedeeltelijk achterhaalde statuten. Aanleiding van deze grote exercitie was de wens om padel naast tennis als gelijkwaardig onderdeel in de doelstelling (en de naam) van de vereniging te verankeren. Gelukkig kon bij de wijzigingen sterk worden geleund op de modelstatuten die de KNLTB beschikbaar stelde.  

Ook zal het bestuur tijdens de vergadering een blik vooruit werpen op de toekomstige ontwikkelingen en plannen van de vereniging. 

Kom dus allemaal naar deze belangrijke ALV.

Het bestuur

 

Bestuur van TVB werkt aan vernieuwing Overzicht