Contributie & het padel-lidmaatschap 2023

Lage contributie TP Buytenwegh Zoetermeer

Binnenkort worden de contributienota's 2023 verzonden. Alléén de contributie voor het padel-lidmaatschap 2023 gaat lichtjes omhoog. 

Kennismaking
Padel is ‘hot and happening’! Wie had dat in 2016 kunnen bedenken toen Aad Heemskerk en Paul van der Riet hier voor het eerst mee aan de slag gingen. Na een zorgvuldige oriëntatie van beide mannen naar de mogelijkheden en ervaringen elders met padel als sport, maar ook met padelbanenbouwers, zijn medio 2017 de eerste twee banen bij TV Buytenwegh in gebruik genomen.
Voor iedereen een beetje onzeker en onwennig waarbij het maar de vraag was of padel een ‘blijvertje’ zou zijn of slechts een hype zou blijken te zijn. Inmiddels kunnen we stellen dat padel een blijver is en voor veel reuring bij ons, maar ook bij verenigingen en commerciële aanbieders om ons heen heeft gezorgd.
De onwetendheid en onzekerheid van destijds heeft ervoor gezorgd dat TV Buytenwegh padel bewust erg laagdrempelig heeft geïntroduceerd. Een separaat zomer- en winterlidmaatschap, een tijdelijk lidmaatschap in de vorm van een strippenkaart en (in het begin) gratis te gebruiken padelrackets en - ballen zorgden voor een goede en laagdrempelige kennismaking met deze relatief jonge sport. Ook de destijds bewust gekozen lage contributiebijdrage van in het begin gemiddeld minder dan EUR 10 per maand (EUR 110 per jaar) en de later bijgestelde contributie naar precies EUR 10 per maand (EUR 120 per jaar) heeft hieraan bijgedragen. 

Padelplein
Met de uitbreiding van onze padelcapaciteit van 2 naar 4 banen, de volledige vernieuwing van de bestaande banen, maar ook met de hele inrichting er omheen is er een heus padelplein ontstaan waar veel gebruik van gemaakt wordt. Onze faciliteiten mogen er écht zijn, zo heeft enig marktonderzoek bij collegaverenigingen in de regio uitgewezen. Wat bij dat onderzoek ook bevestigd werd, is dat wij als TP Buytenwegh een erg lage contributiebijdrage hanteren. Iets wat wij natuurlijk al wisten en waar wij trots op zijn, omdat wij padel én tennis voor iedereen zo laagdrempelig mogelijk willen maken. 

Lage contributie TP Buytenwegh Zoetermeer
Toch maken de recente investeringen en de wel erg lage contributie van een padellidmaatschap het nodig om deze enigszins bij te stellen en een beetje te normaliseren.
Daarom zal de contributie van een padellidmaatschap van 12 maanden (geheel 2023) met ingang van 1 januari 2023 voor leden vanaf 24 jaar EUR 135 bedragen (gemiddeld dus EUR 11,25 per maand); voor jongere padelleden wordt de contributie niet verhoogd.

Zaterdag- en zondagavond
Inmiddels is de animo voor padel dusdanig groot dat we ervoor moeten zorgen dat onze leden voldoende speelmogelijkheden hebben en houden. Daarom is een ledenstop van het padellidmaatschap afgekondigd en wordt bekeken in hoeverre het praktisch mogelijk is om zaterdag- en zondagavond in de wintermaanden het licht aan te doen.
Ook wordt er in samenwerking met BurgersdijkTennis (zie apart artikel) hard gewerkt aan een passende invulling van padeltrainingen voor alle speelniveaus

Het Bestuur

Actuele ontwikkelingen Overzicht