Welkom bij Tennis en padelvereniging Buytenwegh (TP Buytenwegh)

TENNIS & PADELVERENIGING
BUYTENWEGH

Diep in het groen van het Zoetermeerse Buytenpark (wijk 17)
ligt TP Buytenwegh verscholen.
Uitstekend bereikbaar aan Buytenparklaan 5,
 nabij het 'baken' van SnowWorld.

in ZOETERMEER

Sinds 23 augustus 1978 een betrokken en gezellige vereniging.
TP Buytenwegh wil graag betaalbaar tennissen en padellen mogelijk maken voor een ieder:
arm en rijk, kleurrijk, jong & oud, prestatie- of recreatief-gericht.
Iedereen met een beperking doet ook mee!


Ben jij op zoek naar een hartelijk betrokken en enthousiaste tennis- en padel-club?

Lees meer
Omringd door groen!

Tennis & Padel Contacten

TENNIS
&
PADEL
BUYTENWEGH

Clubhuis Adres:
Buytenparklaan 5
2717 AX Zoetermeer
(wijk 17)


Telefoon:
079-351 78 02

E-mail:

info@tvbuytenwegh.nl

Lees meer

Statuten van Tennis- en padelvereniging Buytenwegh 2023

Sinds 15 mei 2023 beschikt onze vereniging over nieuwe statuten. Daarin is ook de nieuwe naam van de vereniging, Tennis- en padelvereniging Buytenwegh, vastgelegd.  De akte met de nieuwe statuten is ook bij de Kamer van Koophandel geregistreerd:

Tennis- en padelvereniging Buytenwegh

In de ALV is afgesproken dat we als afkorting van de verenigingsnaam gebruiken:

TPB of TP Buytenwegh

Lees meer
0

Communicatieplan Basis

Communicatieplan
Het doel van dit T.P. Buytenwegh docu/plan is om voldoende betrokkenheid te creëren, waarmee intern de vereniging de leden juist ïnformeerd en extern, buiten de vereniging de niet- of aspirant-leden met de rest van de wereld de kans krijgt om kennis te maken met de tennis- en padel-sport bij T.V. Buytenwegh.

Lees meer

TP Buytenwegh privacyproof!

‘nieuwe privacywet’
Ook TP Buytenwegh voldoet nu aan de ‘nieuwe privacywet’ (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Op 27 augustus 2018 heeft het bestuur na een zorgvuldige voorbereiding en wat gepuzzel een Privacyverklaring en een Verwerkingsregister vastgesteld. Beide stukken zijn op onze website te vinden als u zoekt op ‘privacyverklaring’ of op ‘verwerkingsregister’. Helaas is het geen lekker leesbare kost!  

Het belangrijkste dat onze leden moeten weten, is dat:

  • de vereniging zonder persoonsgegevens van leden te verwerken niet kan functioneren en geen activiteiten kan organiseren
  • wij geen gegevens van minderjarigen kunnen verwerken zonder minimaal de handtekening van een van de ouders
  • het bestuur en de vrijwilligers zo zorgvuldig mogelijk zullen omgaan met de persoonsgegevens die in verband met het lidmaatschap nou eenmaal bij de vereniging terechtkomen
  • de leden het recht hebben te verzoeken om inzage in hun persoonsgegevens en die te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen
  • de leden zich met eventuele klachten over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen wenden tot de AVG-Functionaris van TP Buytenwegh (bestuur@tvbuytenwegh.nl)
  • de leden op grond van de AVG het recht hebben om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met hun persoonsgegevens omgaan.

 

Lees meer

Privacyverklaring

Privacyverklaring Tennis- en padelvereniging Buytenwegh  (31-08-2018)

In de bijlage (pdf) staat onze privacypolicy beschreven

Het bestuur

Lees meer