Wat leuk dat je lid wilt worden van TP Buytenwegh. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto: alleen een model pasfoto
als op het identiteitsbewijs gebruiken
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Gekozen Lidmaatschap
*en *
 
Heeft u al eerder getennist / gepadeld?*
Zo ja, welke verenigingen?
 
Indien al eerder lid van een tennis / padel vereniging
KNLTB bondsnummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Speelsterkte padel
 
Inschrijfdatum
Gewenste ingangsdatum lidmaatschap (per 1ste v/d maand)*
 
Akkoord verklaring
*Ik heb kennis genomen van de verenigingsregels van TP Buytenwegh en ga hiermee akkoord.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik, voor de duur van mijn lidmaatschap
- TP Buytenwegh om al dan niet doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN-nummer
af te schrijven t.b.v. contributies, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen voor mij en/of mijn gezinsleden
- mijn bank om al dan niet doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TP Buytenwegh
Als ouder/verzorger van een lid jonger dan 18 jaar verklaar ik akkoord te zijn met bovenstaande machtiging.
 
Gebruik Zoetermeerpas
Wil contributie betalen via Zoetermeerpas
 
Opzegging lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Afmelden is alleen mogelijk voor het nieuwe verenigingsjaar, niet tussentijds. De afmelding dient voor 1 december van het lopende jaar te geschieden.
 
Velden met een * zijn verplicht in te vullen.
Automatische incasso machtiging
IBAN nr. *
BIC
T.n.v. *
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening in jpg format (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking