Gedragsregels van TP Buytenwegh

Gedragsregels

Regeltjes zijn er om een goede en eerlijke gang van zaken - ook op ons tennis- & padelpark - te waarborgen.
Sportiviteit verdraagt zich niet met enigszins creatief omgaan met de regels over het reserveren van en spelen op een baan.
Daarom zetten we de belangrijkste regels nog eens op een rij;

  • Gedraag je tegenover elkaar en tegenover functionarissen van de vereniging volgens algemeen aanvaarde fatsoensnormen en de gedragsregels neergelegd in het Beleidskader veilig sporten.
  • Ga respectvol om met de verenigingseigendommen en eigendommen van andere leden.
  • Volg aanwijzingen op die gegeven worden door functionarissen van de vereniging.
  • Speel alleen maar op een tennisbaan of padelbaan als je die baan op een van de daarvoor beschikbare wijzen op naam hebt gereserveerd en alleen met personen die als lid of als introducee ook die baan hebben gereserveerd.
  • Je mag een niet-lid introduceren op werkdagen tot 17.00 uur en in het weekend, als je die baan voor de introducee op een van de daarvoor beschikbare wijzen hebt gereserveerd en het vastgestelde introductiebedrag hebt voldaan.
  • Plaats je auto op een parkeerplaats buiten het park; plaats fietsen of scooters e.d. op het park op de daarvoor als zodanig aangemerkte plaatsen.
  • Op het sportpark mag alleen gerookt worden in het speciaal daarvoor aangewezen Rookhok. Op de rokers wordt een klemmend beroep gedaan niet te roken indien jeugdigen zich in de omgeving van het Rookhok bevinden.
  • Houd je huisdier aangelijnd op het park en in het clubgebouw en aub. 'uitlaten' buiten het tennis- & padelpark.

het bestuur

Welkom bij TP BUYTENWEGH Overzicht