Welkom bij TV Buytenwegh

TENNIS & PADEL ZOETERMEER

Diep in het groen van het Zoetermeerse Buytenpark (wijk 17)
ligt TV Buytenwegh verscholen.
Uitstekend bereikbaar aan Buytenparklaan 5, nabij het 'baken' van SnowWorld.

in BUYTENWEGH

Sinds 23 augustus 1978 een betrokken en gezellige vereniging.
TV Buytenwegh wil graag betaalbaar tennissen en padellen mogelijk maken voor een ieder:
arm en rijk, kleurrijk, jong & oud, prestatie- of recreatief-gericht.
Iedereen met een beperking doet ook mee!


Ben jij op zoek naar een hartelijk betrokken en enthousiaste tennis- en padel-club?

Lees meer
Na 't spelen aub vegen! Ook de Padel Baan met het Borstel Sleep Net!!

de 'Gedragsregels'

Regeltjes zijn er om een goede en eerlijke gang van zaken - ook op ons tennis & padelpark - te waarborgen.
Sportiviteit verdraagt zich niet met enigszins creatief omgaan met de regels over het reserveren van en spelen op een baan.
Daarom zetten we de belangrijkste regels nog eens op een rij;

Lees meer
Omringd door groen!

Tennis & Padel Contacten

TENNIS
&
PADEL
BUYTENWEGH

Clubhuis Adres:
Buytenparklaan 5
2717 AX Zoetermeer
(wijk 17)


Telefoon:
079-351 78 02

E-mail:

info@tvbuytenwegh.nl

Lees meer
0

Communicatieplan Basis

Communicatieplan
Het doel van dit T.V. Buytenwegh docu/plan is om voldoende betrokkenheid te creëren, waarmee intern de vereniging de leden juist ïnformeerd en extern, buiten de vereniging de niet- of aspirant-leden met de rest van de wereld de kans krijgt om kennis te maken met de tennis- en padel-sport bij T.V. Buytenwegh.

Lees meer

TV Buytenwegh privacyproof!

Ook TV Buytenwegh voldoet nu aan de ‘nieuwe privacywet’ (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Op 27 augustus 2018 heeft het bestuur na een zorgvuldige voorbereiding en wat gepuzzel een Privacyverklaring en een Verwerkingsregister vastgesteld. Beide stukken zijn op onze website te vinden als u zoekt op ‘privacyverklaring’ of op ‘verwerkingsregister’. Helaas is het geen lekker leesbare kost!  

Het belangrijkste dat onze leden moeten weten, is dat:

* de vereniging zonder persoonsgegevens van leden te verwerken niet kan functioneren en geen activiteiten kan organiseren

* wij geen gegevens van minderjarigen kunnen verwerken zonder minimaal de handtekening van een van de ouders

* het bestuur en de vrijwilligers zo zorgvuldig mogelijk zullen omgaan met de persoonsgegevens die in verband met het lidmaatschap nou eenmaal bij de vereniging terechtkomen

* de leden het recht hebben te verzoeken om inzage in hun persoonsgegevens en die te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen

* de leden zich met eventuele klachten over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen wenden tot de AVG-Functionaris van TV Buytenwegh (bestuur@tvbuytenwegh.nl)

* de leden op grond van de AVG het recht hebben om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met hun persoonsgegevens omgaan.

 

Lees meer

Verwerkingsregister

In bijgevoegd excel bestand staat het Verwerkingsregister van TV Buytenwegh

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is, verplicht het bijhouden van een verwerkingsregister. Het verwerkingsregister bevat informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt. Het vervangt de bestaande verplichting uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens om gegevensverwerkingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden.
Lees meer

Privacyverklaring

Privacyverklaring Tennisvereniging Buytenwegh (31-08-2018)

 In de bijlage (pdf) staat onze privacypolicy beschreven

Het bestuur van Tennisvereniging Buytenwegh

31 augustus 2018

Lees meer

Voortgangsrapportage beleidsplan

Tijdens de laatste ALV (2016) heeft het bestuur het beleidsplan gepresenteerd, waarin de plannen en acties van het bestuur in de daaropvolgende periode zijn vastgelegd. Uiteraard is het niet gebleven bij die presentatie, maar zijn er ook daadwerkelijk acties uitgezet. Het bestuur geeft op dit moment graag een tussenstand op de verschillende beleidspunten. We hebben gekozen voor een uitgebreide toelichting, hetgeen dus veel tekst oplevert. Omdat de verschillende punten uiteraard veel met elkaar te maken hebben kiezen we er, in het belang van de samenhang, voor om die tekst ook als 1 verslag te presenteren. Uiteraard horen we heel graag jullie reactie op dit verslag!

Lees meer