Contributie & het padel-lidmaatschap 2024

Binnenkort worden de contributienota's 2024 verzonden. De contributie voor het TPB lidmaatschap 2024 gaat lichtjes omhoog. 

Kennismaking
Padel is ‘hot and happening’! Wie had dat in 2016 kunnen bedenken toen Aad Heemskerk en Paul van der Riet hier voor het eerst mee aan de slag gingen. Na een zorgvuldige oriëntatie van beide mannen naar de mogelijkheden en ervaringen elders met padel als sport, maar ook met padelbanenbouwers, zijn medio 2017 de eerste twee banen bij TV Buytenwegh in gebruik genomen.
Voor iedereen een beetje onzeker en onwennig waarbij het maar de vraag was of padel een ‘blijvertje’ zou zijn of slechts een hype zou blijken te zijn. Inmiddels kunnen we stellen dat padel een blijver is en voor veel reuring bij ons, maar ook bij verenigingen en commerciële aanbieders om ons heen heeft gezorgd.
De onwetendheid en onzekerheid van destijds heeft ervoor gezorgd dat TV Buytenwegh padel bewust erg laagdrempelig heeft geïntroduceerd. Een separaat zomer- en winterlidmaatschap, een tijdelijk lidmaatschap in de vorm van een strippenkaart en (in het begin) gratis te gebruiken padelrackets en - ballen zorgden voor een goede en laagdrempelige kennismaking met deze relatief jonge sport. Ook de destijds bewust gekozen lage contributiebijdrage van in het begin gemiddeld minder dan EUR 10 per maand (EUR 110 per jaar) en de later bijgestelde contributie naar precies EUR 10 per maand (EUR 120 per jaar) heeft hieraan bijgedragen. 

Padelplein
Met de uitbreiding van onze padelcapaciteit van 2 naar 4 banen, de volledige vernieuwing van de bestaande banen, maar ook met de hele inrichting er omheen is er een heus padelplein ontstaan waar veel gebruik van gemaakt wordt. Onze faciliteiten mogen er écht zijn, zo heeft enig marktonderzoek bij collegaverenigingen in de regio uitgewezen. Wat bij dat onderzoek ook bevestigd werd, is dat wij als TP Buytenwegh een erg lage contributiebijdrage hanteren. Iets wat wij natuurlijk al wisten en waar wij trots op zijn, omdat wij padel én tennis voor iedereen zo laagdrempelig mogelijk willen maken. 

Lage contributie TP Buytenwegh Zoetermeer
Toch maakten de recente investeringen en de wel erg lage contributie van een padellidmaatschap het nodig om deze enigszins bij te stellen en een beetje te normaliseren.

Zaterdag- en zondagavond?
Inmiddels is de animo voor padel dusdanig groot dat we ervoor moeten zorgen dat onze leden voldoende speelmogelijkheden hebben en houden.
Daarom is een ledenstop van het padellidmaatschap.
Ook is er in samenwerking met BurgersdijkTennis hard gewerkt aan een passende invulling van padeltrainingen voor alle speelniveaus

Het Bestuur

Actuele ontwikkelingen Overzicht