Padeltraining

Nadat de padelbanen begin augustus in gebruik zijn genomen en er een flink aantal leden kennis heeft kunnen maken met padel zijn er diverse vragen gesteld over de mogelijkheden om training te volgen. Uiteraard hebben we daarover nagedacht en in samenspraak met Burgersdijk tennis zijn hierover de eerste afspraken gemaakt. 

Kortgezegd komt het erop neer dat er op korte termijn mogelijkheden worden geboden voor het volgen van padeltraining. We weten nog niet precies hoeveel animo hiervoor is en we weten ook nog niet hoe intensief de banen gebruikt worden om vrij te spelen. 

Daarom worden de lessen zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers en in samenhang met beschikbare capaciteit gepland. Dit zal in eerste instantie maatwerk worden om zowel de lessers als de vrij spelers maximaal te kunnen bedienen. 

In eerste instantie worden twee soorten training aangeboden:

1. 4 lessen met 4 personen, de kosten hiervan bedragen € 45,00 per persoon

2. 1 les met 1 tot maximaal 4 personen, de kosten hiervan bedragen € 45,00 

Indien belangstelling bestaat voor een langere cyclus van padeltraining of andere vormen wenselijk zijn dan zal daar flexibel op worden ingespeeld. 

De training zal worden verzorgd door een gediplomeerd padeltrainer van Burgersdijk tennis, te weten: Miguel Verhagen. Miguel is een van de deelnemers aan de demonstratiewedstrijd tijdens de opening van de padelbanen. Daarnaast zal onze eigen clubtrainer Vincent Schutte zijn applicatie (diploma) als padeltrainer op korte termijn behalen. Tot die tijd zal Miguel in beginsel de lessen verzorgen. 

Uiteraard kan door de lessers ook gekozen worden voor training van Vincent wetend dat deze op korte termijn ook gediplomeerd zal zijn. 

Informatie over padeltraining inwinnen of je aanmelden kan bij onze clubtrainer Vincent Schütte via: 

Padel Overzicht