Do's and dont's

Het begin van een nieuw tennisseizoen is een goed moment om de do's and don'ts bij het spelen op de banen nog eens in herinnering te roepen. Niet omdat we nou zo van de regeltjes zijn, maar gewoon, omdat het handig is als iedereen een beetje weet wat we van elkaar mogen verwachten.

1. De banen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden (geen donkere zolen). Er mag alleen worden gespeeld en getraind in gangbare tenniskleding. Spelen op de banen is niet toegestaan als een lid van het bestuur of van de Technische Commissie heeft vastgesteld dat deze niet bespeelbaar zijn (bijv. bij sneeuw, vorst of harde wind).

2. We verwachten van iedereen dat hij of zij zich fatsoenlijk gedraagt en zich onthoudt van grof of kwetsend taalgebruik. Probeer hinder voor spelers op andere banen te voorkomen; vraag een bal pas terug als het spel op de andere baan tijdelijk is onderbroken.

3. Houd het tennispark netjes en gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Voorkom beschadigingen. Volg aanwijzingen van een lid van het bestuur of een commissie op.

4. Auto's en motoren horen niet op het tennispark; fietsen en bromfietsen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden gezet. Dit alles ook om in geval van nood ambulances en andere huldiensten toegang te bieden. Honden mogen alleen aangelijnd op het tennispark worden meegenomen.

5. Om op een baan te spelen, moet je deze eerst reserveren. Kies altijd een vrije baan. Als alle banen bezet zijn, reserveer dan de baan waarop het langst wordt gespeeld; bij dezelfde speeltijd, wordt eerst een enkelspel afgeschreven.

6. Om te mogen afschrijven, moet je op het park aanwezig zijn. De afschrijving is alleen maar geldig als op de baan de personen staan van wie de labels zijn gebruikt. Afschrijven geeft speelrecht tot men door anderen geldig wordt afgeschreven. Opnieuw afschrijven is slechts toegestaan nadat men de baan heeft verlaten, omdat anderen die baan hebben afgeschreven.

7. Als door drukte de wachttijd oploopt tot 60 minuten of meer, kan met de tekst “dubbelen verplicht” worden aangegeven dat men moet accepteren dat anderen hun label bijplaatsen op banen waar voor een enkelspel is afgeschreven.

8. Help elkaar en het bestuur om de vereniging gezellig en netjes te houden. Alle leden zijn gerechtigd anderen aan te spreken op de correcte naleving van de gedragsregels op het tennispark. Energie kost geld. Als u van de baan afgaat en er wordt daarna niet door een ander op die baan gespeeld, vraag dan de mensen achter de bar het licht op die baan uit te doen.

Lid worden? Overzicht