Lessen & Trainingen

Aan de lessen kan slechts worden deelgenomen door leden van TV Buytenwegh en personen die beschikken over een bewijs van aanmelding als lid of opneming op de wachtlijst.

Bij TVB worden de lessen verzorgd door twee trainers die daar als zelfstandige werkzaam zijn en met wie de leden dus zelf afspraken moeten maken en moeten afrekenen. TVB stelt voor lessen aan zijn leden slechts banen beschikbaar aan deze trainers.

Slechts na expliciete toestemming van het bestuur kan, op verzoek van de trainer(s), les worden gegeven aan personen die geen lid van de vereniging zijn.

Voor jeugd tot 9 jaar bestaat de mogelijkheid om zonder lidmaatschap van de tennisvereniging aan tennislessen deel te nemen. Deze leden dienen wel de kosten van het lidmaatschap van de KNLTB te voldoen. (zie tarieven) Vanaf het jaar waarin men 9 wordt is het lidmaatschap vereist om tennislessen te mogen volgen.

Nieuwe leden hebben, als zij zich op tijd inschrijven voor lessen, voorrang op mensen die al meerdere jaren lid zijn en les hebben gehad. Voorwaarde blijft natuurlijk wel dat het mogelijk moet zijn hen in te delen in een groep.

Lessen & Trainingen overzicht