Padelbanen verdeling vanaf 5 juni, voor competities, trainingen & vrij spelen

Onze padelbanen zijn vaak volledig bezet. Zeker op de doordeweekse dagen, maar ook tijdens de weekenden als er competitie wordt gespeeld. Daarom wordt onderzocht hoe we binnen afzienbare termijn het aantal padelbanen kunnen uitbreiden. Tot uitbreiding een feit is, moet de  beperkte capaciteit zo evenwichtig mogelijk worden verdeeld. 

Dat betekent dat er naast KNLTB-competities, interne (recreatie)competities, padeltrainingen en rackettrekken ook voldoende ruimte moet zijn voor leden die ‘vrij’ willen spelen. Dat laatste is door de grote belangstelling voor de diverse padelcompetities enigszins in de knel gekomen. Daarom hebben het bestuur, de Technische Commissie en de Recreatiecommissie de koppen bij elkaar gestoken om goede afspraken te maken over speelmogelijkheden op avonden en in weekenden. 

Enerzijds wordt met deze afspraken beoogd een betere verdeling in baancapaciteit voor de diverse doelgroepen te realiseren. Tegelijkertijd komt er ook meer capaciteit beschikbaar voor interne padelcompetities waarvoor nu regelmatig leden teleurgesteld moeten worden omdat de inschrijving snel vol zit. 

De nieuwe afspraken gaan in na de huidige padelvoorjaarscompetities van KNLTB en Recreatiecommissie, dus vanaf 5 juni 2024. Ze gelden niet in de weken waarin het Open toernooi, het Zoetermeerse Padelkampioenschap en de clubkampioenschappen worden gehouden. Ook tijdens het Classicstoernooi zijn deze afspraken niet van toepassing.

Verdeling baancapaciteit

vanaf 5 juni.

Maandag- tot en met donderdagavond

o alle padelbanen op alle avonden tot 23.00 uur alleen beschikbaar voor ‘vrij’ spelen.

o UITZONDERING: gedurende bepaalde perioden is op maandagavond (18.30 - 21.30 uur) en op woensdagavond (18.30 – 22.30 uur) één padelbaan gereserveerd voor padeltraining (mogelijk wordt dit in de toekomst nog verder uitgebreid naar andere avonden op basis van gelijksoortige condities).

vrijdagavond

o alle padelbanen beschikbaar voor ‘vrij’ spelen.

o UITZONDERING: tijdens padelcompetitieperioden (zie onderaan dit bericht) is op vrijdagavond vanaf 18.00 uur één padelbaan beschikbaar voor ‘vrij’ spelen.

zaterdag en zondag

o alle padelbanen tot 17.00 uur beschikbaar voor ‘vrij’ spelen (in voorjaar en zomer kan er bij voldoende daglicht ook daarna nog gespeeld worden).

o UITZONDERING: tijdens padelcompetitieperioden (zie onderaan dit bericht) is tot 19.00 uur één padelbaan beschikbaar voor ‘vrij’ spelen.

• Recreatieve padelcompetities in zomer en winter worden voortaan gespeeld op de zaterdag- en zondagavond vanaf 19.00 uur, aansluitend aan de KNLTB-padelcompetitie.

• Bij de recreatieve padelcompetities geldt voorrang voor deelname voor leden die niet deelnemen aan de KNLTB-padelcompetitie.

woensdagochtend 

o twee padelbanen gereserveerd voor rackettrekken padel van 10.00 tot 12.00 uur.

vrijdagmiddag

o voorlopig tot eind mei bij wijze van proef twee padelbanen gereserveerd voor rackettrekken padel van 16.00 tot 18.00 uur; daarna wordt bezien of dit kan worden voortgezet.

Padelcompetities van de KNLTB worden gespeeld in vier perioden per jaar

- voorjaar vijf weken (eind april tot eind mei op vrijdag, zaterdag en zondag)

- zomer vijf weken  (begin juni tot eind juli op vrijdag, zaterdag en zondag)

- najaar 5 weken (half september tot half oktober op vrijdag, zaterdag en zondag)

- winter 7 weken (half november tot eind februari om de week op vrijdag, zaterdag en zondag)

Voor wie het liever in een schema ziet: open de .pdf hieronder.

Het bestuur 

Downloads:

Tennis & Padel Nieuws... Overzicht