Wéér op zoek naar een ledenadministrateur....

Gezocht; Ledenadministrateur....

SPOED!!

TP BUYTENWEGH is op zoek naar iemand die de ledenadministratie van onze tennis- en padelvereniging op zich wil nemen.

Onze in de zomer aangetreden ledenadministrateur Audrey Leysner heeft ons laten weten dat zij om haar moverende redenen helaas haar functie neer moet leggen per 1 december a.s.

Dat betekent dat TP BUYTENWEGH opnieuw op zoek moet naar een actief lid dat deze cruciale functie op zich zou willen nemen.
De functie is van vitaal belang voor het goed functioneren van een vereniging.
De ledenadministrateur is – hoewel het werk zich buiten het zicht van veel leden afspeelt - de centrale post;
* voor mensen die belangstelling hebben voor het lidmaatschap van onze vereniging,
* zich als lid willen aanmelden of hun lidmaatschap wensen op te zeggen en
* is als zodanig het visitekaartje van de vereniging.
Deze belangrijke vrijwilligersfunctie biedt veel werkplezier aan iemand die het leuk vindt mensen met een open en klantvriendelijke instelling te helpen.

De functie vereist een stevige mate van precisie en zorgvuldigheid.
Kan met grote zelfstandigheid thuis achter de computer op zelf te bepalen tijden worden uitgevoerd.
De functie brengt geen of nauwelijks vergaderverplichtingen met zich mee.
Voor een goed lopende uitvoering is samenwerking en afstemming met de penningmeester regelmatig aan de orde.
De belangrijkste (telefonische) contacten bij de uitvoering van de administratie zijn All United (waar de digitale ledenadministratie draait) en met de KNLTB. 

Voor het uitvoeren van het werk zal in beginsel elke week wel op meerdere momenten tijd moeten worden uitgetrokken.
Het tijdsbeslag wisselt fors. Aan het eind van het jaar is het verwerken van opzeggingen noodzakelijk en gedurende het jaar melden zich doorlopend nieuwe leden aan en dienen leden wijzigingen in voor aanpassing van hun gegevens in de ledenadministratie.
Deze werkzaamheden worden goed ondersteund door ons huidige systeem.

Spreekt dit je aan en overweeg je ook actief iets voor je club te gaan doen?

Neem contact op met Ton Barendrecht,
onze penningmeester.

penningmeester@tvbuytenwegh.nl

 

 

 

Tennis & Padel Nieuws... Overzicht