RC vraagt: WAAR BLIJVEN JULLIE?

vroeger was alles beter
Horen we iemand zeggen ‘vroeger was alles beter’. Is dit zo? Misschien kunnen we beter zeggen dat het anders was. Wat was dan anders bij TVB en nu bij TPB? De ouderen onder ons kunnen zich vast nog wel herinneren dat je je voor de tennisrecreatiecompetitie snel in moest schrijven anders was het vol. Dan werd er gespeeld op zondag-, maandag- en dinsdagavond. En dan werden er ook nog eens 2 sessies per avond gespeeld (18.30-20.30 en 20.30-22.30 uur)! Dus inderdaad ‘anders’ dan nu!

De RC doet al enige tijd zijn best om de leden te enthousiasmeren mee te doen aan diverse activiteiten. Naast de Ladies Night, de Classics en het Wijnmaandtoernooi, wil het niet meer lukken om voldoende inschrijvingen voor tennis binnen te krijgen om er iets goeds en leuks van te maken.

Ja, tijden zijn dus veranderd! We moeten constateren dat er bijna geen behoefte meer is aan een gezellig verenigingsgevoel waar we dingen met elkaar doen.

De RC heeft daarom besloten om het komend jaar - wat tennis betreft - alleen de bovengenoemde drie evenementen te organiseren en verder even pas op de plaats te maken. Kijken hoe dit uitpakt.

Dus wij gaan straks even in de winterslaap☹

De Recreatie Commissie 

 

 

Actuele ontwikkelingen Overzicht