Ook op zaterdag- en zondagavond spelen!

Op zaterdagavond of zondagavond valt de duisternis in rond kwart over zes. Wil je daarna nog spelen, reserveer dan op tijd een baan (tot 21.00 uur). Dat kan op de tennisbanen 5 en 6 en de padelbanen C en D. Als er op een dag om 16.00 uur geen reserveringen zijn voor na kwart over zes, gaat er geen licht aan.

Baanverlichting op zaterdag- en zondag- avond van 18.15 uur tot 21.00 uur

op twee padel- en twee tennisbanen!

Proef van drie maanden vanaf 7 januari 2023
Het bestuur heeft bij wijze van proef 
besloten voor een periode van drie maanden de verlichting op twee padelbanen en twee tennisbanen ook aan te doen op zaterdag- en zondagavond van 18.15 uur tot 21.00 uurna de sluiting van het clubhuis. Ook zal de dameskleedkamer dan open zijn voor noodzakelijk toiletbezoek.

Daarmee krijgen leden die dat willen de mogelijkheid om ook op deze avonden, waarop van oudsher nóóit werd gespeeld op onze club, een balletje te slaan. Dat kon al in de zomermaanden, omdat er dan geen verlichting nodig is (zij het dat dan geen kleedkamer open is). 

Het gaat hierbij nadrukkelijk om een proef op een beperkt aantal banen en een beperkt aantal uren, die alleen  kan worden gerealiseerd door de inzet van een aantal vrijwilligers voor het uitdoen van de lichten en het sluiten van de dameskleedkamerdeur.
Na deze proefperiode, die ingaat op 7 januari, zal het bestuur bezien of en op welke wijze ook in het volgende najaar en de volgende winter voor speelmogelijkheden op de zaterdag- en zondagavond kan worden gezorgd. 

Voor padel hebben we al enige tijd een ledenstop omdat we met het aantal actieve padelspelers de maximumcapaciteit van onze padelbanen hebben bereikt. Vaak is het lastig om op werkdagen een baan te reserveren op een tijdstip dat past bij je agenda. Daarom bekijkt het bestuur welke mogelijkheden er zijn om onze leden zoveel mogelijk speeltijd te bieden. Tot nu toe kan er op zaterdag- en zondagavond (in het najaar en de winter) na de sluiting van het clubhuis om 17.30 uur feitelijk niet worden gespeeld door het ontbreken van baanverlichting. Het ligt dus voor de hand voor uitbreiding van de speelmogelijkheden specifiek naar die dagen en tijd te kijken. Gebleken is ook dat sommige – met name nieuwe - leden het vreemd vinden dat er op die avonden niet gespeeld kan worden. 

Daarom gaan we bij wijze van proef vanaf 7 januari tot en met 26 maart elke zaterdag en zondag op een aantal tennis- en padelbanen het licht aandoen om te kunnen vaststellen of er voldoende animo voor spelen op die dagen en tijden is. 

 • Het gaat nadrukkelijk om een proef;
 • Speelmogelijkheid zowel voor tennis als voor padel op zaterdag en zondag na invallen duisternis en alléén voor leden
 • De proef duurt drie maanden:
  7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 januari,
  4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 februari,
  4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 maart
 • De bar gaat op zaterdag en zondag dicht om 17.30 uur
 • Wel is de dameskleedkamer open; er is geen verhuur van rackets mogelijk en er kan niet geïntroduceerd worden
 • Verlichting vooralsnog op 2 padelbanen (C en D) en twee tennisbanen  (5 en 6) van 17.30 uur tot 21.00 uur
 • Bij gebleken behoefte aan meer verlichte banen, kan uitbreiding plaatsvinden 
 • In het reserveringssysteem worden de verlichte banen en tijden als zodanig aangegeven
 • Als er voor 16.00 uur geen reserveringen zijn, gaat het licht niet aan en de kleedkamer niet open

Bij eerdere sluiting clubhuis in verband met slecht weer overdag of niet bespeelbaarheid van de banen, kan ook na 17.30 uur niet gespeeld worden; dat wordt op de clubapp gemeld door onze pachter/personeel.

Het bestuur

 

Actuele ontwikkelingen Overzicht