Een derde (en wellicht vierde) padelbaan erbij?

Tennis en Padel Zoetermeer

In de wandelgangen is, denken en weten wij, bij vele van onze leden bekend dat er in alle stilte onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van een derde en misschien ook vierde padelbaan. De “wij” zijn primair Edwin Vink en Paul van der Riet. 

Een eventuele uitbreiding is in lijn met onze ambities, zoals enkele jaren geleden al uitgesproken, en vindt ook haar basis in de steeds grotere vraag naar padelcapaciteit binnen onze vereniging (en daarbuiten). Het aantal padellers stijgt gestaag, padel neemt een steeds hogere vlucht binnen Nederland (en daarbuiten). De KNLTB speelt hier ook op in door mogelijkheden te creëren om tussen KNLTB-verenigingen/-spelers banen te kunnen delen met een vergoeding daarvoor (de zogenaamde Padelbooker). Allemaal ingrediënten om tot een goede en integrale business case te komen voor een goede afweging. Met andere woorden de tijd lijkt rijp om serieus na te denken en binnenkort besluiten te gaan nemen over eventuele een uitbreiding van onze pabelbanen.

Na een uitgebreid vooronderzoek, waarbij in de afgelopen maanden vele parken en leveranciers zijn bezocht en is gesproken met allerhande deskundigen, zijn we nu zover om de huidige stand van zaken via deze nieuwsbrief met onze leden te delen. Dit doen we zo beknopt mogelijk.

We hebben bij ons onderzoek bewust niet de eenvoudige weg gekozen om meteen onze bestaande leverancier Padelbouw te benaderen en die een conceptofferte te vragen voor een derde en eventueel vierde baan. Dit omdat er de afgelopen jaren de nodige ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de wereld van padelbanen en leveranciers. Maar uiteraard ook vanwege eventuele ontwikkelingen na het opgaan van de Padelbond in de KNLTB hebben wij ons breed georiënteerd alsof we voor het eerst aan een padelbaan zouden beginnen. Natuurlijk hebben we hierbij wel onze huidige ervaringen (vooral die rondom de vloer en de waterdoorlaatbaarheid van de huidige grasmat) meegenomen.

Wat betreft de financiering van eventueel nieuwe padelbanen is een aantal mogelijkheden in eerste instantie globaal onderzocht. Zonder hier nu al conclusies aan te kunnen verbinden, staat voor het bestuur voorop dat het financiële plaatje ‘moet kloppen’ en haalbaar moet zijn voordat een definitief besluit door de ALV genomen kan worden. Een mix van subsidie, een vorm van crowd funding of de uitgifte van een obligatielening, met eventueel een klein stukje eigen vermogen of reguliere lening wordt de komende tijd verder onderzocht en op een rij gezet. Kort samengevat de bevindingen van de onderzoeksfase:

• Nationale en internationale normen voor de constructie van padelbanen zijn aangescherpt, waardoor kooien overall gezien circa 30% duurder zijn geworden.

• De markt van leveranciers lijkt wat schimmig geworden; er is een aantal leveranciers dat “om vage redenen” geen offerte zou willen uitbrengen en tot zaken met ons zou willen komen.

• Na rondgang bij diverse padelbaangebruikers en benadering van diverse leveranciers springt de prijs/kwaliteitsverhouding er bij Padelbouw gunstig uit.

• Door Padelbouw wordt erkend dat het type grasmat van onze huidige padelbanen inderdaad minder geschikt is en niet meer geleverd wordt, maar dat door een andere manier van onderhoud een aanzienlijke verbetering is te bewerkstelligen.

• De KNLTB wil na de fusie met de Padelbond een duidelijke koers varen op het gebied van goedgekeurde ondergronden voor padelbanen en constructies van kooien. Een duidelijke professionaliseringsslag ten opzichte van het verleden.

• Uitbreiding zou financieel haalbaar moeten zijn door toepassing van crowd funding. Hiervan zijn inmiddels vele voorbeelden om ons heen bekend. 

Het bestuur streeft er naar om de uitbreiding met één of twee nieuwe padelbanen op de agenda van een eerstvolgende (fysieke) ALV te zetten, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

• Korte presentatie over de door ons gevolgde aanpak.

• Bespreken van uitbreidingsvoorstellen, waarbij het al dan niet meteen laten vervangen van de huidige grasmatten een belangrijke rol speelt.

• Presentatie van en overleg over de financiering.

• Het eventueel in stemming brengen van twee alternatieven voor uitbreiding.

• Een voorstel voor (externe) communicatie en ledenwerving.

Tot zover de stand van zaken over de eventuele uitbreiding, in de hoop en eigenlijk ook wel met de verwachting, dat TV Buytenwegh een volgende stap zet naar een officiële vernieuwing: Tennis- en Padelvereniging Buytenwegh.

Het Bestuur

 

Laatste Clubnieuws... Overzicht