Belangrijke informatie ivm Coronavirus

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus en de berichtgeving daarover vanuit de overheid, het RIVM en de KNLTB wil het bestuur de leden van Tennisvereniging Buytenwegh informeren over het beleid dat wij vanaf vandaag tot en met in ieder geval 31 maart 2020 op TVB zullen hanteren.

Thuisblijven

Bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts wordt ieder lid geacht thuis te blijven. Dit om eventuele besmetting te voorkomen. Ook vraagt het bestuur de ouders  om onze jeugdleden die deze klachten hebben, niet naar TVB te laten komen. Daarnaast geldt voor kwetsbare leden (ouderen en leden met verminderde weerstand) dat het bestuur hen aanraadt om grote gezelschappen te vermijden. 

De huidige situatie brengt met zich mee dat de volgende activiteiten, hoe jammer ook, nu geen doorgang zullen vinden. In overleg met de organiserende commissies en betrokken leden gaan we op zoek naar alternatieve datums hiervoor.

• Ladies Night op 20 maart;

• Dansfeest op 28 maart; 

Lees ook de rest van dit bericht!

Ben je wel op de vereniging? Hou je dan aan de volgende maatregelen:

• was je handen regelmatig;

• hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;

• gebruik papieren zakdoekjes;

• geen handen schudden;

• gebruik alleen je eigen bidon/waterfles;

• vermijd fysiek contact zo veel mogelijk.

Marcel en zijn barpersoneel evenals Vincent, onze trainer, zijn het meest op TVB. Ook hen vragen wij om bij klachten thuis te blijven. Zo nodig zal Marcel zorgen voor vervanging voor een zieke medewerker. Ten aanzien van training in geval van uitval van Vincent zal gezocht worden naar een passende oplossing.

Activiteiten, evenementen en trainingen

De huidige situatie brengt met zich mee dat de volgende activiteiten, hoe jammer ook, nu geen doorgang zullen vinden. In overleg met de organiserende commissies en betrokken leden gaan we op zoek naar alternatieve datums hiervoor.

• Ladies Night op 20 maart;

• Dansfeest op 28 maart; 

Vooralsnog ziet de KNLTB geen aanleiding om trainingen en vrij spelen af te gelasten. Het bestuur volgt de KNLTB daarin, maar wijst de leden erop dat zij zelf een afweging moeten maken of zij in de huidige situatie naar TVB willen komen om te tennissen.

Naast de trainingen zijn ook verschillende andere groepen actief, zoals de rackettrekkers op woensdagochtend en -avond en zijn er ook een paar kleinschaliger activiteiten gepland, zoals: klaverjassen, jeugdinstuif, Vriendjesdag, finales wintercompetitie en padel rackettrekken. Gezien het verwachte aantal deelnemers aan deze activiteiten, wil het bestuur deze vooralsnog gewoon door laten gaan in lijn met de richtlijn van de KNLTB op het gebied van training en vrijspelen. 

Nadere berichtgeving

Als er aanleiding bestaat om het beleid aan te scherpen of juist te versoepelen, zal het bestuur iedereen daar zo spoedig mogelijk over berichten. Ieder lid wordt aangeraden om de ontwikkelingen via de website van de Rijksoverheid (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19), het RIVM (zie https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) en de KNLTB (zie https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/) in de gaten te houden en daar zo nodig op te anticiperen.

Het bestuur vindt het uiteraard jammer om deze maatregelen te moeten treffen, maar rekent op begrip voor de huidige situatie.

 

Bestuur van TVB werkt aan vernieuwing Overzicht