Coronamaatregelen 14 oktober 2020

Er is sprake van een enorme toename van het aantal coronabesmettingen. De zorgsector laat weten dat bij de huidige groei van het aantal besmettingen binnenkort meer mensen in het ziekenhuis zullen liggen dan in het voorjaar.  Het is echt noodzakelijk om het virus een ‘klap met de hamer’ te geven. Het kabinet heeft daarom gisteren nieuwe, strikte en ingrijpende maatregelen bekendgemaakt om het coronavirus terug te dringen. Feitelijk is er weer een (gedeeltelijke) lock down. Die geldt voor minimaal vier weken. Over twee weken kijkt het kabinet hoe de zaak zich verder ontwikkelt.

Het staat uiteraard iedereen vrij om hierover zijn eigen gedachten te hebben. Maar als we willen kunnen blijven tennissen en padellen, zal IEDEREEN zich vanaf nu op ons tennispark zo goed mogelijk aan de maatregelen moeten houden. Hopelijk is er dan uitzicht op een zo kort mogelijke duur van deze lock down. 

Het bestuur neemt de situatie serieus en verzoekt alle leden vanuit hun verantwoordelijkheid daarom dringend deze nieuwsbrief goed te lezen en de maatregelen zo zorgvuldig mogelijk na te leven. Denk na bij wat je doet. Als leden dat niet doen, zal het bestuur niet aarzelen corrigerend op te treden. Er wordt door de BOA’s regelmatig (ook onherkenbaar) intensiever dan voorheen toezicht gehouden. Bij geconstateerde onregelmatigheden  kan dat leiden tot volledige sluiting van ons park. Bedenk dat je door de regels te overtreden niet alleen je eigen en andermans gezondheid in gevaar kunt brengen, maar – bij sluiting van het park – ook 700 andere leden dupeert.

Lees meer

Help Kantinebeheer Bulder de crisis door

Helaas hebben we de bar moeten sluiten naar aanleiding van de strengere coronaregels. Bij de vorige periode was er een landelijke waardebonnenactie (helpdehoreca.nl), die is er nu niet. U kunt de bar wel steunen door geld direct over te maken naar Kantinebeheer Bulder. Dan noteer ik uw naam en bedrag en als we weer open mogen stort ik dat op uw tennispas of ik maak een betaalpas met dat bedrag voor u aan. Als u tussen de 25 en 100 euro stort krijgt u van mij een drankje bij het verzilveren van het bedrag en als u 100 euro of meer stort dan krijgt u er 5 procent bij. U kunt geld overmaken naar : Kantinebeheer Bulder NL72ABNA0505827395 o.v.v. opwaarderen betaalpas. I

k wil bij voorbaat iedereen hartelijk bedanken voor jullie steun! (ook voor de eerste periode)

Marcel Bulder

 

Stem vanaf nu voor TVB op Rabo ClubSupport 2020

Leden van Rabobank Regio Den Haag kunnen van 5 t/m 25 oktober hun stem uitbrengen op hun eigen TV Buytenwegh en andere deelnemers die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen er op TVB uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt. Leden van de Rabobank kunnen stemmen via de Rabo App en Rabo Online Bankieren. Doe dat zo snel mogelijk!

Wintercursus 2020 van HKT start op 7 oktober!

Het winterseizoen komt er aan en daar hebben we enorm veel zin in!

Doordat er wederom vele aanmeldingen zijn en we graag nog meer kids op onze club willen begroeten, gaan we uitbreiden met extra dagen en lestijden. Dus we zijn niet alleen op de woensdag-, maar ook op de vrijdagmiddag op de baan te vinden.

 

Lees meer

NIEUWE CORONAMAATREGELEN: wat betekent dat voor TV Buytenwegh?

Het kabinet heeft gisteren opnieuw landelijke maatregelen bekend gemaakt in de strijd tegen het coronavirus. Om een nieuwe lockdown te voorkomen, worden de komende 3 weken de sociale contacten drastisch beperkt. Dat zijn harde maatregelen, die de samenleving en ook de sport hard raken. Maar het is nodig, want veiligheid en gezondheid staan voorop en alleen samen krijgen we het virus onder controle. De regels gelden vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur. Op 20 oktober worden de maatregelen geëvalueerd.

Gelukkig kunnen we wel blijven tennissen en padellen, zolang het weer het toelaat. Ook in wedstrijdverband, alleen zonder publiek. Maar voor onze tennisclub hebben de maatregelen uiteraard toch ingrijpende gevolgen. We realiseren ons dat dit impact heeft op het clubleven en dat de competitiesfeer zoals we die kennen niet haalbaar is. Geen ontvangst met koffie, thee en taart en geen drankje na afloop. Maar dat is nou eenmaal even niet anders.

Heel ingrijpend, zeker ook voor onze pachter Marcel, is de maatregel dat de sportkantines en clubhuizen zijn gesloten. Dit geldt voor alle horeca op of in een sportgelegenheid. Kleedkamers en toiletten mogen wel openblijven. 

Het bestuur heeft dinsdag 29 september bekeken wat de gevolgen van de maatregelen voor TV Buytenwegh zijn. Dat zetten we hierna voor u op een rij. Maar eerst zetten we de algemene regels nog even op een rij. We vertrouwen erop dat onze leden inzien dat het noodzakelijk is zich daaraan te houden als we zo snel mogelijk weer terug willen naar de ‘normale’ situatie.

Lees vooral verder!

Lees meer

Geef corona geen kans bij TVB en voorkom zo sluiting van je club!

Het aantal besmettingen met het coronavirus groeit weer stevig. De overheid heeft daarom nieuwe maatregelen uitgevaardigd. Handhavers gaan (on)herkenbare controles uitvoeren, ook op sportcomplexen. Overtreding van regels kan bij een eerste waarschuwing leiden tot twee weken sluiting en bij een tweede overtreding zelfs tot drie maanden sluiting. 

Ook bij TV Buytenwegh zien we dat steeds meer mensen de laatste tijd ‘vergeten’ de coronamaatregelen in acht te nemen. Toch is dat absoluut nodig om verspreiding van het virus en ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen. Ieder lid heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid!

Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden om thuis te blijven als zij klachten hebben. Blijf in ieder geval thuis als je een test hebt aangevraagd of positief bent bevonden. Kom je wel naar de club, was dan je handen, houd afstand van elkaar en vermijd drukke plekken. Daar gaan we in samenwerking met onze pachter ook steviger op toezien. Van bezoekers van ons park en clubhuis (die nog niet via de app of als deelnemer aan competitiewedstrijden zijn geregistreerd) wordt verlangd dat zij zich bij aankomst registeren.

Laten we proberen te voorkomen dat het virus via onze club verder om zich heen grijpt of dat onze club gedwongen moet sluiten wegens het verwaarlozen van de naleving van de maatregelen.

Lees meer

Padel Wintercompetitie 2020-2021

Vanaf het weekend van 14/15 november a.s., organiseren we  weer onze eigen TVB wintercompetitie. De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag en zondag. In principe plannen we de wedstrijden van 10.00 uur tot 12.00 uur. Twee wedstrijden van elk een uur. Mochten we, net als vorig seizoen, weer veel inschrijvingen krijgen, dan plannen we zo nodig, ook wedstrijden in van 12.00 tot 14.00 uur. Een team bestaat uit minimaal twee spelers. 

 

Lees meer

Zomerleden/winterleden/gezinslidmaatschap

Zomerleden

Samen met de andere verenigingen hebben we dit jaar met de zgn. zomerchallenge de mogelijkheid geboden om voor een beperkt bedrag  drie maanden bij ons te komen tennissen en padellen. Zo’n 25 enthousiaste belangstellenden hebben daaraan meegedaan. Uiteraard gaat het bestuur proberen deze mensen langer aan de club te binden en wel door hen een aantrekkelijk aanbod te doen, waarbij zij voor 75 euro hun tijdelijke lidmaatschap kunnen voortzetten tot 1 april 2021 (en hopelijk daarna nog langer). 

Winterleden

In het verlengde daarvan geeft het bestuur ook uitvoering aan een suggestie die in de laatste ALV is gedaan om (ook voor tennis) te gaan werken met een winterlidmaatschap. Dat zou bijvoorbeeld een interessante optie kunnen zijn voor leden van verenigingen die in de wintermaanden gesloten zijn. Ze kunnen dan van 1 oktober tot 1 april lid worden voor 75 euro.  Ook hierbij hopen we uiteraard dat sommigen daarna overwegen om blijvend lid van onze club te worden.  

Gezinslidmaatschap

Het bestuur is ook bezig vorm te geven aan een vorm van gezinskorting, iets waar ook in de ALV om is gevraagd. Daar komt nog wel een en ander bij kijken, maar we gaan zeker zoiets doen. Nader bericht volgt over enge tijd.  

 

Lees meer