Update onderzoek extra padelbanen

Park toegang

Update onderzoek extra padelbanen

De populariteit van padel blijft groeien. Dat zien we ook op onze vereniging, waar we al enige tijd een ledenstop hebben voor nieuwe padelleden. Tijdens de ALV heeft het bestuur aangegeven graag een onderzoek te starten naar uitbreiding van het aantal padelbanen. Hiervoor is inmiddels een projectgroep samengesteld en heeft een eerste oriënterende sessie plaats gevonden. Als projectgroep houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Rekening houden met tennis én padel

Uitbreiding van het aantal padelbanen verlaagt de druk op de huidige banen en biedt leden ook in de piekuren meer speelmogelijkheden. De naam van onze vereniging zegt het al ‘Tennis- en padelvereniging Buytenwegh’. Uitgangspunt is dan ook dat we rekening houden met zowel padel als met het (toenemend) aantal tennisleden.

Onderzoek naar de mogelijke opties

Is er voldoende ruimte binnen de grenzen het park? Wat zijn de mogelijkheden buiten het park? Moet het park opnieuw worden ingericht? Is er een vergunning vanuit de gemeente nodig? Zijn de andere verenigingen in Zoetermeer ook bezig met uitbreiding van het aantal banen? Hoe blijft het park bereikbaar voor ambulances in het geval van nood? En kunnen we straks onze fiets nog kwijt? Veel vragen die ook wij als projectgroep hebben. In de vorige update is de mogelijke optie beschreven om tennisbaan 5 (waarvan de ondergrond is gebroken) in te wisselen voor 3 extra padelbanen. Maar zoals beschreven houden we ook rekening met de tennissers. Edwin en René hebben vanuit hun enthousiasme al wat voorwerk gedaan en een mogelijke optie in kaart gebracht (zie onderstaande foto). Een optie binnen de huidige grenzen van ons park waarbij het aantal tennisbanen blijft gehanteerd en er ruimte is voor twee extra banen. Hierbij wordt padelbaan D met 90 graden worden gedraaid en opgeschoven waarmee ruimte wordt gecreëerd voor twee extra banen. Maar wat brengt dit voor werkzaamheden en kosten met zich mee? Moeten er bomen worden gekapt en mag dat zomaar?

Opzoek naar de best passende oplossing

Als projectgroep gaan wij op zoek naar de antwoorden op deze en alle andere vragen. En in nauw overleg met het bestuur werken wij de mogelijke opties uit. Uiteraard is bovenstaande uitwerken slechts een eerste aanzet voor één idee. Mogelijk zijn er ook nog andere oplossingen. Als projectgroep gaan we gesprekken aan met potentiële leveranciers, de gemeente Zoetermeer, andere verenigingen en overige betrokkenen. We starten hiermee na de zomervakantie. Uiteraard houden wij jou als lid op de hoogte van de ontwikkelingen. Wellicht dat er vragen of suggesties zijn. Neem gerust contact op met één van ons.

Namens projectgroep extra padelbanen

René Middelkoop, Steven Vermeer, Martijn de Vries, Robin Uyterlinde en Thijs Bakker

Tennis & Padel Nieuws... Overzicht