ALV 15 mei 2023: nieuwe statuten en andere zaken

De nieuwe statuten zijn aanvaard. De ALV vroeg om een lijst van ereleden en beperken afhangrecht bij training.

Nieuwe statuten vastgesteld

In een korte vergadering op 15 mei 2023 stemden de aanwezige leden met algemene stemmen in met de door het bestuur voorgestelde statutenwijziging. Dat deed de ALV ook al in maart 2022, maar later bleek dat dat besluit niet geldig was, omdat de procedure niet goed was verlopen. Voor een statutenwijziging is namelijk vereist dat (eerst) een ALV wordt uitgeschreven waarin tweederde van alle leden aanwezig moet zijn om de wijziging te kunnen behandelen. Dat was in 2022 niet het geval. Daarom werd – geheel volgens de regels - op 2 mei 2023 een nieuwe ALV uitgeschreven om de statutenwijziging te behandelen, maar – niet onverwacht – was ook toen niet tweederde van alle leden aanwezig. Daarom was – ook geheel volgens de regels - een extra vergadering nodig op 15 mei 2023, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden, over de wijziging kon worden beslist. Na enkele vragen over de nieuwe regels stemde de vergadering met algemene stemmen met de wijziging in, zodat Tennis- en Padelvereniging Buytenwegh nu vanaf 15 mei 2023 beschikt over op correcte wijze vastgestelde nieuwe statuten. 

De nieuwe statuten, maar ook het al eerder vastgestelde nieuwe Huishoudelijk Reglement en de ook al eerder vastgestelde Gedragsregels, zijn voor alle leden te vinden op onze website onder het kopje Mijnclub/Over TP Buytenwegh.

Niet trainen en vrij spelen op dezelfde avond

In de ALV werd door een van de leden, met hoorbare instemming van anderen, aan het bestuur gevraagd om de vroeger bestaande regel dat men op een avond waarop men training heeft, niet ook nog een baan mag reserveren, nieuw leven in te blazen. Dit om de beperkt beschikbare baancapaciteit zo eerlijk mogelijk te verdelen. Het bestuur heeft besloten dit verzoek, vooralsnog alleen voor de padelbanen, uit te voeren. 

Dat betekent dat van degenen die op een avond padeltraining volgen, wordt gevraagd voor diezelfde avond geen padelbaan te reserveren met de club app of via de website. Er is geen bezwaar tegen dat men na afloop van de training alsnog een toevallig vrije padelbaan reserveert. Degenen die padeltraining volgen, worden ook nog persoonlijk per mail over deze regel geïnformeerd. 

Wie zijn onze ereleden?

In de ALV werd ook gevraagd om op de website een overzicht te plaatsen van de ereleden van de vereniging. 

Het bestuur zal uiteraard aan dat verzoek voldoen. Het overzicht met onze ereleden kunt u ook vinden op de website onder het kopje Mijnclub/Over TP Buytenwegh.

Het bestuur

 

Actuele ontwikkelingen Overzicht