Hou houden we de gravelbanen zo goed mogelijk in vorm?

Iedereen is blij met de nieuwe tennisbanen. Er wordt van ons allemaal enige inspanning verwacht om die zo lang mogelijk bespeelbaar en in stand te houden, maar ook om het verspreiden van gravel over het park en vooral het meenemen in het clubhuis zoveel mogelijk te beperken. Als we ons met z’n allen zoveel mogelijk aan de navolgende gedragsregels houden, zijn we ervan overtuigd dat we jarenlang veel spelplezier zullen hebben.

1. Als er veel bladeren op de baan liggen, graag zelf zoveel mogelijk even naar de kant slepen of vegen.

2. Na het spelen altijd slepen volgens de instructie op het bordje aan het hek. Gaarne beginnen met slepen langs de buitenranden en ook de helft van het gedeelte tussen de twee banen meenemen. 

3. Graag de sleepnetten weer ophangen aan de haken: lukt dat niet alleen, dan is er altijd wel iemand om te helpen. 

4. Graag eerst de voeten uitstampen op de roosters, daarna vegen met de schoenborstels en dan de zolen spoelen in de waterbak.

5. Graag nogmaals de voeten vegen voordat je het clubhuis betreedt.

6. Zodra de sproeiers omhoog komen, het spel onderbreken tot na het sproeien (plm. 3 minuten). Na het sproeien kan de baan direct (weer) worden betreden.

7. Graag - bij de bar- waarschuwen als de sproeiers niet goed in de baan gezakt zijn of andere verstoringen bij het sproeien optreden. Is de baan te droog, graag extra laten sproeien. Eventuele ongeregeldheden aan baan en toebehoren graag melden.

 

Parkzaken Overzicht