NIEUWE TVB Website... * Om er nou echt goed van te genieten.... eerst ff inloggen!!

 De HOME BUTTON (Terug naar start) is klikken op het prachtige TV Buytenwegh LOGO !!

* Om er nou echt goed van te genieten.... eerst ff inloggen!!
=> Bovenin de webpagina naast het TV Buitenwegh-logo de "Account/Inloggen" - Button.


** Wachtwoord vergeten?
=> Klik op "opvragen?" en Klik op "Verstuur nieuw wachtwoord"

*** Log In op de TV Buytenwegh website met je e-mailadres (of bondsnummer) en wachtwoord.

‘Het moet een gewoonte zijn om de Website te raadplegen voor nieuws’ 
Het is belangrijk om club informatie up-to-date te houden, zeker als die met digitale media wordt ingezet als nieuws-informatiekanaal naar de TVBuytenweg leden.
Door het wegvallen van het clubblaadje is de real time Club App al een tijdje de 1e en voornaamste bron om alle TVBuytenweg leden te informeren.
De Website en nieuwsbrief vullen de clubapp aan met de allernieuwste informatie en foto’s. Ook zorgen die ervoor dat jullie informatie kunnen opzoeken. Het moet een gewoonte zijn om de ClubApp en Website te raadplegen voor al jouw Club nieuws.

"Actualiteit" is een voorwaarde voor succes van die ClubApp & Website en we hebben jullie HULP daarbij hard nodig!

Daarom vragen we aub dringend aan jullie;

-    Biedt de website voldoende informatie?
-    is de website goed ingericht?
-    missen we bepaalde items?
-    zijn er wensen t.a.v. bv. de structuur?
-      mogelijk heb jij nieuws, als aanvullingen voor website, club app of nieuwsbrief,
-      moet de nieuwsbrief nog naar een (extern) e-mail adres?
-      heb je een item / activiteit voor de Club Agenda?
-      of een foto (selfie?) voor in het album?

mail je hulp door naar info@tvbuytenwegh.nl

'Vroegâh' ontving je als lid van T.V. Buytenwegh een keer of acht per jaar een gedrukt clubblad, waarin alle informatie vanuit de club vóór de leden en het wel en wee van de leden werd geschreven. Als je als lid iets aan het bestuur of een commissie wilde voorleggen c.q. vragen stuurde je een briefje - of later - een mailtje. Daar kreeg je dan na bespreking in ‘een vergadering’ vaak dagen, weken, maanden later schriftelijk of per mail een reactie op....
- Die tijden zijn veranderd!
De moderne communicatiemiddelen (mail to: bestuur@tvbuytenwegh.nl, mob. telefoon, digitale nieuwsbrieven, ClubApp, Website, sociale media, etc.) maken niet alleen de communicatie veel sneller maar ook interactiever. Leden gebruiken deze actief om op- en aanmerkingen te maken of vragen te stellen.
En dat is goed want zo is er een betrokken vereniging!!

Om nou 'teleurstellingen' te voorkomen verduidelijken we graag nog eens voor welke doelen de verschillende communicatiekanalen het beste kunnen worden gebruikt.

·         We beginnen met de T.V. Buytenwegh ClubApp op je mobiele telefoon of tablet
De app wordt intussen door bijna alle actieve leden zeer regelmatig gebruikt. De club app is bij uitstek een handig middel voor het bestuur en de commissies om leden snel over dingen en zaken te informeren. De app is een interactief hulpmiddel voor de spelende leden om belangrijke clubnieuwsberichten te lezen. De app is tegelijk voor de leden een handig instrument om contact met elkaar te onderhouden, moment berichten te delen en tennis/ padel afspraken te maken. De rubriek ‘Deel je moment’ op de app is bedoeld om leuke of interessante zaken rond de vereniging met elkaar te delen. Leuke dingen die je bij tennis of padel of zomaar op de club hebt meegemaakt.
De app is niet geschikt en in elk geval niet bedoeld om snel een oplossing te realiseren voor dingen die mis (lijken te) gaan of voorstellen aan het bestuur of een commissie te doen. 

·        Je telefoon
Als op het park iets niet goed gaat dat echt snel opgelost moet worden (besproeiing blijft aanstaan, licht brandt niet of de deur is niet open), is meestal de snelste weg per telefoon even contact op te nemen met een bestuurslid, de pachter of de trainer. Als je toch kiest voor een bericht over zoiets op de club app dan moet je er rekening mee houden dat dit ‘te laat’ bij een bestuurslid terechtkomt en dat je dus met je probleem blijft zitten.

·         Stuur een e-mail
Als het gaat om iets dat niet acuut de aandacht behoeft (voorstellen, suggesties, ontwikkelingen), is meestal het beste dit per mail te melden via bestuur@tvbuytenwegh.nl . Een bestuurslid persoonlijk aanspreken is uiteraard ook altijd goed. Dan zal het bestuur daar altijd zorgvuldig naar kijken en – zo nodig na bespreking in een vergadering - in een reactie laten weten wat voor conclusie is getrokken of welke maatregelen worden genomen. Als het gaat om iets dat voor meer leden of alle leden van belang is zal het bestuur die reactie ook plaatsen op de website, in de club app en in de nieuwsbrief.

·         De T.V. Buytenwegh Nieuwsbrief en deze vernieuwde Website
We hebben een nieuwe Website waarop je alles kunt vinden wat je over de club zou willen of kunnen weten. Alleen voor de leden bevat de website al het clubnieuws met achtergrondinformatie, maar ook info om met andere leden contact op te nemen. Voor belangstellende niet-leden is op de website iets beperktere informatie te vinden.
Eén keer per maand krijgen de leden of belangstellende een uitgebreide digitale nieuwsbrief, waarmee het bestuur probeert de leden zo goed mogelijk te informeren. Daarin staan in elk geval alle berichten die in de voorbije periode ook op de ClubApp & Website zijn geplaatst. 

Facebook & sociale media
Tot slot is er de Facebookpagina om gezellig met elkaar en met de buitenwereld leuke dingen over onze club te delen. 

SITEMAP (2021 April)

'Geschiedenis' TP BUYTENWEGH Overzicht