Vacatures

Bij TV Buytenwegh is er altijd ruimte voor leden die op een of andere wijze als vrijwilliger een bijdrage willen leveren. Dat kan door af en toe mee te werken bij het onderhoud van het park of het verzorgen van de plantjes. Maar je kunt ook als lid van een commissie meewerken aan het organiseren van activiteiten. Wie geen zin heeft om in het bestuur of in een commissie plaats te nemen, kan regelmatig ook op meer projectmatige basis aan iets meewerken, zoals het vervangen van de banen of het organiseren van het komende lustrum of meedenken over het herinrichten van het clubhuis.