Een 'slepende' affaire

Iedereen is blij met de nieuwe banen. Velen slepen de banen trouw na het spelen. Sommigen hangen dan ook het sleepnet weer 'netjes' op de daarvoor bestemde haken. Maar dat is nog niet altijd het geval. Daarom herhalen we de oproep om de sleepnetten steeds terug te hangen op de haken. Lukt het u niet alleen, vraag dan iemand om hulp.

Lees meer

Vegen padelbanen na het spelen

Wij willen jullie vragen om telkens na het spelen (ook bij droog weer, dus in principe altijd!) de bezem te pakken en de randen van grasmat langs het glas en kooi te vegen. Hiermee voorkom je zandophopingen als “broeinest” voor alg- en mosaangroei en veeg je beginnende aangroei enigszins weg. Neem dan ook de plekken mee waar de plassen vaak blijven staan.

Lees meer

Gezellige ochtend, koffie en nuttig werk doen!!

Gemiddeld 1x per 6/8 weken is een (klein)groepje leden bezig met het wassen van de padelramen. Dat is elke keer heel gezellig, zeker bij het koffierondje. Als er genoeg mensen zijn, hebben we in een ochtendje van 10.00u tot ca. 12.30u de ramen van beide padelbanen weer blinkend schoon. Een kleine moeite met een mooi en dankbaar resultaat.

Natuurlijk kunnen we dit uitbesteden, naar dat kost weer het nodige geld wat we als vereniging beter aan andere dingen kunnen uitgeven. Dus hierbij een vriendelijke oproep om je aan te melden bij de “’Ramenwasgroep padelbanen”.  Slechts één ochtendje in de 6/8 weken, dat is toch niet te veel gevraagd? Aanmelden kan via padel@tvbuytenwegh of rechtstreeks bij Aad of Paul.

Werk in uitvoering

Na het werk aan de banen gaat het onderhoudsteam gewoon verder. Om te beginnen worden zeer regelmatig de banen vrijgemaakt van bladeren en wordt het gravel gladgestreken. Daarnaast is nu ook de laatste hand gelegd aan het nieuwe grasperk en de twee parkeerplekken naast baan 5. Die zijn van trottoirbanden voorzien en er is een (hele) hoop aarde opgebracht. Daarna is er gras gelegd en zijn er beukenhagen geplant. Een heel ander gezicht! Nu allen de bankjes bij baan 5 nog. Bekijk de foto's.

 

Lees meer

Spelregels gebruik gravelbanen

Het spelen op onze nieuwe banen vraagt meer actie van ons dan we gewend waren bij het spelen op Mateco. Bij Mateco was het eigenlijk alleen maar hekje dicht, af en toe een blaadje van de baan plukken en bij natte baan andere schoenen aantrekken. Bij onze gravelbanen is dat echt wel anders en daar moeten we allemaal aan wennen. Niet alleen vanwege het bespeelbaar houden en behouden van de prachtige banen, maar ook om het verspreiden van gravel over het park en vooral het meenemen in het clubhuis zoveel mogelijk te beperken. Vandaar dit stukje over de “spelregels”.

 

Lees meer

Nu echt af!

Vandaag is op alle banen gravel aangebracht en dat is gesleept. De netten staan op de banen en er kan gespeeld worden.

Denk wel erom dat u na afloop de baan even sleept en uw schoenen even afstampt op het rooster.

Lees meer

Baanvervanging zo goed als klaar

De afgelopen periode is in een razend tempo heel veel werk verzet en niet alleen met betrekking tot de nieuwe banen. Alle (voorgeboorde) banen zijn schoongemaakt, gerepareerd, geëgaliseerd en (op een klein detail na) door ISA-KIWA goedgekeurd, zodat zij bedekt konden worden met de kokosmatten waarop het gravel komt te liggen. 

Zoals het er nu uitziet, zullen op maandag 26 augustus de banen worden voorzien van gravel en netten. Die dag komen ook de sleepnetten en borstels. Intussen zijn alle banen voorzien van prachtige nieuwe winddoeken, waarvan de kosten geheel worden gedekt door sponsorbijdragen. Uiteraard onder het voorbehoud dat dat allemaal op tijd lukt, kan er dus maandagavond waarschijnlijk voor het eerst op de nieuwe banen worden gespeeld (en: na afloop slepen!). Via de club app en op de website zullen we u op de hoogte houden.

 

 

Lees meer

Belijning op baan 3 en 4 gereed!

Op twee banen staan nu de echte lijnen. Twee andere banen zijn van matten voorzien. Maandag en dinsdag - bij goed weer - de andere banen. Dan nog gravel en netten. Het begint dus goed op te schieten.

Het weer speelt de planning van de baanvervanging parten!

Dit keer een niet zo’n vrolijke mededeling over de voortgang van de baanvervanging.

Vanwege vooral de extreme weersomstandigheden (eerst veel te heet, dan weer veel te nat), zal de oplevering van de TopClay banen later zijn dan gepland. Laten we met z’n allen duimen dat de oplevering “slechts” een week later wordt, dus 22 augustus. Maar momenteel is het weer helaas niet te vertrouwen: vele heftige buien die het egaliseren van de banen en het verlijmen van de TopClay nog meer kunnen vertragen.

Met De Rooij is wel besproken dat, zodra het weer het toelaat, ze alles in het werk moeten stellen om verdere vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Paul van der Riet

 

Aanpassing Padelbanen

Door een ploeg leden is hard gewerkt om de ondergrond van de padelbanen te verbeteren. Eerst zijn de grasmatten met veel moeite opgerold.

Lees meer

Geen tennisbanen beschikbaar van 22 juli tot 22 augustus

Ik heb gemerkt dat er hier en daar verwarring is ontstaan over het moment waarop in zijn geheel niet meer kan worden getennist vanwege de baanvervanging. Ik begrijp dat het tot nu een beetje verwarrend is, maar ik hoop dat ik met onderstaand bericht enige duidelijkheid geef en begrip kweek voor het feit dat er vanaf 22 juli tot en met 14 augustus niet meer kan worden getennist. Er kan wel padel worden gespeeld.

 

Lees meer

Coniferen naast baan 5 verwijderd

Het is u misschien vandaag al opgevallen: naast baan 5 zijn de coniferen verwijderd, waardoor daar net zo'n open zich op de banen is ontstaan als bij de padelbanen. De komende tijd wordt het terrein naast baan 5 onder handen genomen.

Lees meer

Camerabewaking

Nu de bewakingscamea's zijn geplaatst en functioneren, willen we onze leden en bezoekers er op wijzen dat op de gevel van ons clubhuis in de richting van de toegang tot het park en in de richting van de schuur camera's zijn geplaatst. Tevens zijn ten behoeve van de veiligheid bij het verlaten van het park in de nacht lampen geplaatst met bewegingssensor. De opgenomen beelden worden slechts gebruikt om terug te kijken als zich op het park ongewenste situaties (inbraken, geweld e.d.) hebben voorgedaan. De beelden worden na enige tijd gewist. Op het toegangshek wordt met een bordje erop gewezen dat er een camera actief is.

Het bestuur 

 

Fotodagboek baanvervanging

De nieuwe banen zijn geopend en in gebruik. Daarmee komt een eind aan dit fotoboek. Via dit fotoboek kunt u alle ontwikkelingen nog eens terugkijken. Als het fotoboek niet langer in de Nieuwsgroep staat, kunt u het vinden door te zoeken naar: Fotodagboek baanvervanging

Lees meer

Padelbanen kort buiten gebruik

Op dinsdag 28 mei wordt er onderhoud aan de padelbanen gedaan om de afvoer van regenwater te verbeteren en oneffenheden weg te halen door het zand te 'kloppen' en eventueel zand weg te halen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tegen 15.00 uur zijn afgelopen. 

Op 4 juni van 17.00 tot 19.00 uur zijn beide banen ter beschikking gesteld van een bedrijf (KPN, sponsoring).

 

Lees meer

Top Clay en curveballs

Op een bijkans stormachtige zaterdag 8 december zijn een stuk of twaalf diehards van TV Buytenwegh eropuit getrokken om bij de Sassenheimse Tennis Vereniging een balletje te slaan.  In Sassenheim hebben ze namelijk de Top Clay gravelvervangende baansoort die TV Buytenwegh volgend jaar krijgt als de ALV daarmee instemt. De ontvangst in het splinternieuwe 'Sassemse' clubhuis was heel gastvrij en ondanks de harde wind hebben we op twee van hun banen kunnen proefspelen. Dit beviel goed, je hebt op de gravelvervanger meer grip dan op een echte gravelbaan, de banen zijn superstrak (geen nare randen) en de ballen komen goed en snel van de grond. De vreemde curveballs die we sloegen, waren dan ook zeker niet te wijten aan de ondergrond. Nee, het testpanel was het er unaniem over eens: deze banen spelen echt Top!

Simone

 

Lees meer

Zonnepanelen op het dak van het clubhuis

Zoals tijdens de ALV van beging dit jaar al aangekondigd, zijn wij met Gemeente Zoetermeer in gesprek om te onderzoeken in hoeverre de aanleg van zonnepanelen op het dak van het clubhuis zinvol en rendabel is. Enkele jaren terug had het huidige bestuur hier ook al eens naar gekeken. Destijds werd geconcludeerd dat het vanuit milieu-overwegingen weliswaar zinvol zou zijn, maar dat de terugverdientijd dusdanig lang zou zijn dat een investering in zonnepanelen onverantwoord zou zijn. Destijds is wel besloten tot de aanleg van ledverlichting. 

Met nieuwe en inmiddels bij de gemeente uitgekristalliseerde subsidiemogelijkheden ziet het er nu  naar uit dat de aanleg van zonnepanelen definitief zal gaan plaats vinden. Met financiële ondersteuning van het Rijk, de provincie en de gemeente wordt een terugverdientijd mogelijk van ruim 3 jaar. Wetend dat dergelijke terugverdienmodellen altijd net iets te rooskleurig worden voorgesteld en het in praktijk waarschijnlijk wat langer zal zijn, blijft de business case een hele mooie. Met andere woorden, het begin dit jaar door de ALV al genomen besluit (onder voorbehoud van de definitieve subsidie-invulling van de gemeente) wordt op korte termijn uitgevoerd. 

 

Lees meer

Vervolg Project baanvervanging

Lees alles over de vorderingen inzake de baanvervanging en het vervolgtraject:

- Team TVB bezocht andere verenigingen die eerder Matecobanen hadden en zijn overgegaan op Roodzand Kunstgras (Smashcourt) of een gravelvervanger, nog enkele bezoeken te gaan.

- Contouren beginnen zich af te tekenen van wat voor TVB het beste voorstel wordt voor de baanvervanging.

- Maandag 3 december om 20:15 uur volgende informatiesessie om alle ingewonnen informatie te delen en het voorstel van de keuze en de gevolgen daarvan toe te lichten.

- In december mogelijkheid om te spelen op de voorgestelde nieuwe ondergrond (nog geen ALV).

- Gemikt wordt op definitieve besluitvorming tijdens korte extra ALV (alleen over dit onderwerp) voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari 2019.

 

Lees meer

Afhangproblemen

De nieuwe afhangcomputer kent na een half jaar nog steeds een aantal kinderzieken. Uiteraard is dat storend voor veel leden, voor Marcel als aanspreekpunt achter de bar en voor het bestuur. De laatste tijd kwam het regelmatig voor dat de afhangcomputer, zelfs na resetten, 'weigerde' aangeboden pasjes op het scherm te tonen, wat het maken van baanreserveringen onmogelijk maakte. Steeds moest uitgeweken worden naar het oude afhangbord in de dameskleedkamer. Gisteren werd na herhaalde klachten van TVB een nieuwe paslezer geplaatst, die ook even functioneerde, maar even later bleek het oude probleem nog steeds niet opgelost. Vandaag heeft de KNLTB nu een nieuw beeldscherm laten plaatsen; men denkt dat de problemen dan voorbij zullen zijn. Wij wachten dat met spanning af!

 

Terras TV Buytenwegh 15 oktober 2018

Dat het goed toeven is bij Buytenwegh wist u natuurlijk allang allemaal. Maar dat je op 15 oktober na gedane arbeid nog zo lekker in het zonnetje op ons mooie terras kunt zitten, is toch wel heel speciaal. Zie een aantal foto's.

 

 

 

 

 

Lees meer

Baanvervanging: bestuur koerst aan op realisatie nieuwe banen in 2019

De tennisbanen van TV Buytenwegh zijn dringend aan vervanging toe! Verder uitstel is geen keuze. Daarover bestaat bij bijna alle leden overeenstemming. Daarom wil het bestuur de banen in 2019 ook echt vervangen.

Uit het onderzoek van de daarvoor aangewezen Commissie baanvervanging is gebleken dat er op hoofdlijnen vier baansoorten zijn, met verschillende speeleigenschappen, die alle voldoen aan de door het bestuur geformuleerde uitgangspunten. Uiteraard heeft ieder lid zo zijn eigen voorkeur voor een baansoort. Maar uiteindelijk zal een keuze moeten worden gemaakt voor één baansoort. Het is onmogelijk om iedereen individueel gelukkig te maken. Daarmee staat vast dat het bij de keuze van de baansoort om een gevoelig onderwerp gaat. Het is dus van groot belang dat het proces dat voorafgaat aan het maken van de keuze, zo zorgvuldig en transparant mogelijk verloopt.

Lees meer

Afhangperikelen

In de vorige nieuwsbrief werd gemeld dat we een nieuwe afhangcomputer hebben en dat de leden voortaan ook vanuit huis tevoren een baan zouden kunnen reserveren. Dat was ook de informatie die we van onze relatie All United hadden gekregen. Intussen heeft All United ons laten weten dat het afhangen van huis uit nog de nodige tijd op zich zal laten wachten. Dat het (nog) niet werkte, hadden we inmiddels zelf ook al ontdekt, toen we probeerden hiervoor een handige instructie voor de leden op te stellen. Dat is jammer, maar er is niks aan te doen. Dat betekent ook dat het vooraf reserveren van een padelbaan (dat kan maximaal 48 uur tevoren) via Marcel Bulder voorlopig de enige optie blijft om tevoren een baan vast te leggen.

Verder doen zich af en toe nog wat opstartproblemen voor bij het afhangen op de afhangcomputer in het clubhuis. Dat betreft voor een deel de tijdelijke pasjes die worden gebruikt voor padelleden en voor tennissers die hun pasjes zijn vergeten. Pieter Hoekstra werkt er samen met All United hard aan om dat zo snel mogelijk in orde te krijgen. Voor een deel hebben problemen ook te maken met gewenning. Mensen maken fouten bij het afhangen (door te kiezen voor eerste vrije baan, kiezen per ongeluk voor een padelbaan of iets anders) en moeten dan nog even ontdekken hoe ze de reservering ongedaan kunnen maken. Dat kan door de kruisjes bij het woordje annuleren achter de namen van medeafhangers aan te raken en dan het eigen pasjes door de scanner te halen en bij de eigen naam te kiezen voor annuleren. Ook doet zich soms een probleem voor dat men niet de juiste speeltijd krijgt (de periode waarvoor wordt afgehangen, loopt al of men krijgt voor een dubbel maar 45 minuten). Allemaal vervelend, maar niet dramatisch. We proberen het op te lossen.

Tot slot: het is niet iedereen duidelijk geworden dat sinds 1 februari op ons park nog maar acht banen zijn en at die ook van 1 tot 8 zijn genummerd. De banen 5 en 6 (oud) zijn immers nu padelbanen A en B. De banen 7 tot en met 10 heten nu baan 5 tot en met 8. Denk daarom bij het afhangen!  

 

  

Restyling clubhuis

Zoals in een van de eerdere nieuwsbrieven al aangekondigd is een klein team bestaande uit Corine, Hanneke, Monique, Eugenie en Edwin aan de slag gegaan om na te denken over de restyling van ons clubhuis. Een wens die al langer binnen het Bestuur bestaat en waarover binnen de vereniging al langer geluiden rondgaan. Tegelijkertijd ook een ‘wens’ en niet een absolute must omdat een aantal andere projecten, waaronder zeker de vernieuwing van de tennisbanen, belangrijker zijn. Aangezien deze projecten goed naast elkaar kunnen worden uitgevoerd een hiervoor verschillende teams aan de slag zijn, heeft het Bestuur besloten om de restyling deze winter ook op te pakken.

Lees meer

Postbakjes voor commissies en ledenadministratie

In verband met de verplaatsing van de afhangcomputer en de restyling van het clubhuis zijn de houten postvakjes naast de huidige afhangcomputer weggehaald. Voor alle commissies en de ledenadministratie staat nu op het bureau naast de pc in de bestuurskamer een eigen postbakje. De leden kunnen berichten voor de commissies of de ledenadministratie dus voortaan in die bakjes deponeren.

 

 

Veranderingen bij het afhangen van banen

Vanaf 31 januari a.s. gebeurt het afhangen in ons clubhuis met een nieuw en groter (21 inch) afhangbord (Advantage).

De plaats van het bord is ook veranderd; het bevindt zich nu tegen de zijwand direct naast de plek waar het oude bord hing. Het gaat niet alleen om een nieuw afhangbord, maar de mogelijkheden om als vereniging daarop flexibel per baan zaken (reserveringen voor lessen en speelbanen) in te stellen, zijn vergroot. Ook kan voortaan vanuit huis (via de website of de clubapp) een baan worden gereserveerd; uiteraard moet die tijdig voor de ingestelde tijd in het clubhuis nog wel worden bevestigd; als dat niet uiterlijk vijf minuten voor de begintijd gebeurt, vervalt de reservering.

 

Lees meer

Commissie baanvervanging

Commissie baanvervanging is uitgebreid en nu compleet. Eerste gesprekken ter oriëntatie met leveranciers vinden plaats. In de volgende nieuwsbrief wordt de datum bekend gemaakt voor het ledengesprek over de nieuwe banen.

 

Lees meer

Houd het droog!

Op sommige uren overdag is het clubhuis gesloten. De dameskleedkamer is dan open voor mensen die willen afhangen, die zich willen omkleden, die naar het toilet willen of die willen schuilen voor een bui. Dat geldt zowel voor dames als voor heren.

Met enige regelmaat blijkt dat sommige heren staande hun beohoefte doen op dat toilet. Dat leidt ertoe dat zowel de toiletring en -rand als de vloer daarvan duidelijk de vochtige sporen vertoont.  Dat is niet prettig voor degenen die daarna gebruik willen maken van het toilet en het is ook niet nodig

Lees meer

Baanvervanging

Onze tennisbanen: de een zweert erbij en de ander vervloekt ze. De discussie over vervanging leidde eerder tot tweespalt in de vereniging. De huidige banen hebben hun levensduur inmiddels overschreden en vertonen mankementen. Tijd om de banen na goed onderzoek te vervangen. Het bestuur heeft een commissie, bestaande uit Christian Dijkstra, Paul van der Riet en Robin Uyterlinde, gevraagd om een analyse te maken van de beschikbare baansoorten die voor onze club geschikt kunnen zijn.

Lees meer

Onderhoud van het park

TV Buytenwegh is al jaren – terecht - trots op zijn buitengewoon goed verzorgde tennispark en clubhuis. Er is de laatste jaren enorm veel werk verzet om de kwaliteit en het aanzicht van het park verder te verbeteren en het park er nog beter te laten uitzien. Voor het aanleggen van de petanquebaan en vooral ook de padelbanen is ontzettend veel en soms zwaar werk verzet.

Lees meer

Tennisbaan onbereikbaar met de auto

Let op! Woensdagavond 27 september en donderdagavond 28 september moet je er rekening mee houden dat ons clubhuis in verband met werkzaamheden aan kruispunten na 24:00 uur niet meer per auto te bereiken is en dat men niet meer met de auto vanaf het sportpark naar de Amerikaweg kan. 

Lees meer

Kastanjeboom sneuvelt bij storm

Tijdens de storm op dinsdag 6 juni is een van de kastanjebomen op het Hoogmanpleintje afgebroken en omgewaaid. Gelukkig waren er vanege de heftige storm geen mensen in de buurt en viel de boom 'mooi' langs het hekwerk van baan , zodat er verder geen schade was. De onderhoudsmannen hadden er de volgende dag de handen aan vol om de boom in stukken te zagen en de takken en stam af te voeren.

Inmiddels is het plan opgevat om van de resterende boomstronk een leuke statafel te maken.

LET OP: LED-verlichting wordt al vanaf 22 mei aangelegd!

ATTENTIE

Vanaf 22 mei zal de fa. Oostendorp de werkzaamheden uitvoeren om op de banen 1 t/m 4 en 7 t/m 10 de LED-verlichting te installeren. Tijdens deze werkzaamheden, die enkele dagen duren, moet rekening gehouden worden met enige overlast. Mogelijk kunnen bepaalde banen gedurende een dag of een dagdeel niet worden gebruikt. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Het bestuur

Opening petanquebaantje bij TV Buytenwegh

Leden van Tennisvereniging Buytenwegh hadden een baantje aangelegd op hun ruim bemeten terras. Op 1 april jl., de dag van de pasjesuitreiking, zou ik d.m.v. een clinic de baan openen. Bij een oriëntatiebezoek constateerde ik dat de baan niet aan de daarvoor vereiste afmeting voldeed; de lengte was deerlijk te kort. In eerste instantie zag ik er geen heil in, want wat was er nou te winnen?

Lees meer

Afhangprobleem opzeggers per 1 april 2017

Tot onze spijt kunnen leden die zich per 1 april 2017 afgemeld hebben bij onze vereniging (en daarmee ook bij de KNLTB) niet meer afhangen. Deze mensen hebben tot april recht om bij onze vereniging te spelen.

Door een misverstand is de koppeling tussen het KNLTB-systeem en JIBA-afhangsysteem niet tijdig verbroken. Dat betekent dat iedereen die nu afgemeld is bij de bond niet meer kan afhangen.

De oplossing die we zelf kunnen bieden is dat eenieder die wil spelen en afhangen daarvoor bij de bar een "ezelspas" kan lenen.

Onze excuses hiervoor.

Het bestuur.

 

Vrije speelmogelijkheden tijdens Open Boonekamp toernooi

Van 15 tot en met 23 oktober vindt op ons park het Boonkamp Open Herfst Toernooi plaats. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkhheden om 'vrij' te spelen.

In het openingsweekend worden naast het toernooi mogelijk ook nog competitiewedstrijden gespeeld. Er zal dan dus waarschijnlijk geen ruimte zijn om vrij te spelen.

Maandag 17 oktober zijn er overdag geen wedstrijden in het toernooi gepland. Dus kan er overdag gewoon vrij worden gespeeld.

Van dinsdag tot en met vrijdag vindt overdag het jeugdtoernooi plaats. Op dit moment is niet bekend hoeveel wedstrijden er op de verschillende dagen zullen zijn, maar er zal wel enige ruimte zijn om vrij te spelen. Voor het rackettrekken op woensdag betekent dit dat zeker niet de gebruikelijke acht banen beschikbaar zullen zijn. Op woensdagmiddag vindt een groot jeugdevent plaats. In het afsluitingsweekend (22 en 23 oktober) is er geen ruimte om vrij te spelen.

 

 

Parkeren is ook een vak

Na de verbouwing van het crematorium is het wellicht opgevallen dat het een stuk drukker is geworden op 'ons' parkeerterrein. Wij verzoeken om zoveel mogelijk in één vak te parkeren, het komt nog wel eens voor dat de lijnen van het vak als midden streep worden gebruikt en dat levert menige frustraties op.

Daarnaast kregen wij van het crematorium door dat er op zondag 12 april een aantal mensen op de hellingbaan van het crematorium geparkeerd stond. Dit geeft uiteraard problemen bij de uitvaart en leidt tot onbegrip bij nabestaanden. Het is niet gezegd dat dit onze leden zijn, maar wel goed om ons hiervan bewust te zijn.

Opknapbeurt Huub Hoogmanplein

Het Huub Hoogmanplein, vernoemd naar ons vorig jaar overleden erelid, is tijdens de competitie een gezellige hangplek. Het hekwerk eromheen is inmiddels dringend aan vervanging toe; het is totaal verrot. Het bestuur wil de leden graag de gelegenheid mee te denken over een nieuwe omheining. Ook voor andere verbeteringen kunnen voorstellen worden gedaan.

 

Lees meer

Baanrenovatie afgerond

Zoals bekend hebben we vorig jaar onze tennisbanen laten renoveren door de firma Tennisservice Nederland B.V. (TSN). Na de renovatie heeft het keuringsinstituut KIWA een herbeoordeling van de gerenoveerde banen uitgevoerd. De aandachtspunten die naar voren kwamen, zijn door het bestuur met directeur Lambert Kroese uitgebreid doorgenomen.

Een paar maanden geleden hebben Edwin Vink , Gerard Kouwenhoven, Lambert Kroese van TSN en ondergetekende gezamenlijk alle punten van het KIWA- rapport fysiek op ons park (per baan) doorgenomen. Direct daarna heeft de firma TSN de besproken punten hersteld.

Michel Jacobs