TV Buytenwegh

Tennisvereniging Buytenwegh is opgericht op 23 augustus 1978. TV Buytenwegh wil betaalbaar tennissen en padellen mogelijk maken voor iedereen: arm en rijk, jong en oud, prestatiegericht of recreatief ingesteld.  Ook mensen met een beperking kunnen meedoen.

Lees meer

Het Park

TV Buytenwegh heeft de beschikking over acht gravel tennisbanen, gelegd op een horizontaal geweven kokosmat (Top Clay) met LED-verlichting en twee kunstgras padelbanen met LED-verlichting, een minibaan, twee oefenmuren, een petanquebaan, meerdere terrassen met uitzicht op de banen, een riant en recent geheel gerestyled clubhuis (eigendom van de vereniging) met tafeltennistafel en biljart, een ruime bar met bijbehorende keuken, een vergaderruimte voor bestuur en commissies en een dames- en herenkleedkamer, die ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers (plus een afzonderlijk toilet/doucheruimte voor rolstoelers).

Openingsuren Park en Clubhuis

Nu de mogelijkheid van digitale baanreservering bestaat, rijst de vraag waarom leden niet de mogelijkheid zouden moeten hebben om ook een baan te reserveren en te komen spelen op dagen en tijden waarop het clubhuis en de dameskleedkamer niet open zijn. Het bestuur ziet daar geen principiële bezwaren tegen. 

Uiteraard gelden dan wel een paar basisegels: men moet wel altijd via de app of de pc een baan hebben gereserveerd. Van degenen die komen spelen, wordt verwacht dat zij zich te allen tijde jegens anderen op het park en ten opzichte van de clubeigendommen gedragen zoals dat een goed lid betaamt. En meer praktisch gesproken: degene die daarvan gebruik maakt, wel moeten accepteren dat er dan geen voorzieningen (baanverlichting, kleedkamer, toilet en AED) beschikbaar zijn. 

Lees meer

Sproeitijden banen zomer

De banen worden vijf keer per dag automatisch gesproeid (tenzij ze voldoende vochtig zijn).

Het sproeien duurt twee minuten per baan.

Baan 1+2

Baan 3+4

Baan 5+6

Baan 7+8

8.30–8.34 uur

8.34–8.38 uur

8.38–8.42 uur

8.42–8.46 uur

11.20–11.24 uur

11.24–11.28 uur

11.28–11.32 uur

11.32–11.36 uur

13.40–13.44 uur

13.44–13.48 uur

13.48–13.52 uur

13.52–13.56 uur

16.00 – 16.04 uur

16.04 – 16.08 uur

16.08 – 16.12 uur

16.12 – 16.16      uur

18.30 – 18.34 uur

18.34 – 18.38 uur

18.38 – 18.42 uur

18.42 – 18.46 uur

Wil je anderen leren kennen om mee te tennissen?

Kom dan zo snel mogelijk meedoen met rackettrekken (labelen of pasjesavond )

Hoe werkt het en waarom is deze opzet bedacht?

Het rackettrekken is bedacht voor leden die alleen geen mogelijkheid hebben om te tennissen, Of nieuwe leden die andere leden willen leren kennen.

Rackettrekken gebeurt op woensdagavond tussen 19.00 uur en 21.30 uur. Altijd op baan 7 en 8.

Iedereen die komt, geeft zijn of haar ledenpas af, als speelkaart. Van de spelers worden de leden kaarten, geschud en ingedeeld per baan,

Er word 30 minuten gespeeld per keer, en dan gewisseld,

Bij meer dan 8 deelnemers, doen we vaak aan indraaien, dat iedereen de mogelijkheid heeft om te spelen.

 Zijn er teveel deelnemers, dan bekijken we of er 4 willen gaan vrij tennissen en afhangen op een vrije baan. 

 

TV Buytenwegh privacyproof!

Ook TV Buytenwegh voldoet nu aan de ‘nieuwe privacywet’ (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Op 27 augustus 2018 heeft het bestuur na een zorgvuldige voorbereiding en wat gepuzzel een Privacyverklaring en een Verwerkingsregister vastgesteld. Beide stukken zijn op onze website te vinden als u zoekt op ‘privacyverklaring’ of op ‘verwerkingsregister’. Helaas is het geen lekker leesbare kost!  

Het belangrijkste dat onze leden moeten weten, is dat:

* de vereniging zonder persoonsgegevens van leden te verwerken niet kan functioneren en geen activiteiten kan organiseren

* wij geen gegevens van minderjarigen kunnen verwerken zonder minimaal de handtekening van een van de ouders

* het bestuur en de vrijwilligers zo zorgvuldig mogelijk zullen omgaan met de persoonsgegevens die in verband met het lidmaatschap nou eenmaal bij de vereniging terechtkomen

* de leden het recht hebben te verzoeken om inzage in hun persoonsgegevens en die te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen

* de leden zich met eventuele klachten over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen wenden tot de AVG-Functionaris van TV Buytenwegh (bestuur@tvbuytenwegh.nl)

* de leden op grond van de AVG het recht hebben om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met hun persoonsgegevens omgaan.

 

Lees meer

Privacyverklaring

Privacyverklaring Tennisvereniging Buytenwegh (31-08-2018)

 In de bijlage (pdf) staat onze privacypolicy beschreven

Het bestuur van Tennisvereniging Buytenwegh

31 augustus 2018

Lees meer

Club app privacyproof?

Naar aanleiding van de introductie van onze club app hebben enkele leden het bestuur gevraagd hoe de toegang tot persoonsgegevens uit de ledenlijst die via de app mogelijk is, zich verhoudt tot de nieuwe privacywet (AVG). Deze leden vroegen zich met andere woorden af of de app wel privacyproof is.

Ook het bestuur hecht aan de privacy van de leden en heeft er dus begrip voor dat dergelijke vragen opkomen. Daarom leggen we hierna graag uit waarom de app wel degelijk AVG-proof is.

Lees meer

Voortgangsrapportage beleidsplan

Tijdens de laatste ALV heeft het bestuur het beleidsplan gepresenteerd, waarin de plannen en acties van het bestuur in de daaropvolgende periode zijn vastgelegd. Uiteraard is het niet gebleven bij die presentatie, maar zijn er ook daadwerkelijk acties uitgezet. Het bestuur geeft op dit moment graag een tussenstand op de verschillende beleidspunten. We hebben gekozen voor een uitgebreide toelichting, hetgeen dus veel tekst oplevert. Omdat de verschillende punten uiteraard veel met elkaar te maken hebben kiezen we er, in het belang van de samenhang, voor om die tekst ook als 1 verslag te presenteren. Uiteraard horen we heel graag jullie reactie op dit verslag!

Lees meer