Wie wil er nou geen lid worden van TV Buytenwegh?

TV Buytenwegh vernieuwt op vele fronten! Padelbanen, led-verlichting, restyling clubhuis en over (enige tijd) ook nieuwe tennisbanen. Bovendien dit jaar viering van het lustrum met tal van extra leuke activiteiten naast de vele gebruikelijke jaarlijkse activiteiten.

Daar wil je dan toch bij horen?

Dan kan! 

Lees meer

Lidmaatschap

Iedereen die lid wil worden van onze gezellige club, is altijd van harte welkom. Je kunt direct lid worden; er is geen wachtlijst, je betaalt geen entreegeld. Bovendien zijn er momenteel enkele aantrekkelijke kortingacties. Wij doen ons best om nieuwe leden zich snel bij ons thuis te laten voelen; zo is er voor nieuwe leden en mensen die al wat langer lid zijn, regelmatig rackettrekken om anderen te leren kennen.

Lees meer

Lidmaatschap TV Buytenwegh

Het lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar. Tussentijdse aanmelding is uiteraard mogelijk. De contributie wordt dan berekend op basis van het aantal maanden lidmaatschap. 

Voor padel kennen we naast het gewone jaarlidmaatschap ook de mogelijkheid van een zomer- en een winterlidmaatschap.

Let op: als je het lidmaatschap wilt beëindigen, moet dat vóór 1 januari - schriftelijk of via e-mail- gebeuren.  

Lees meer

Tijdig opzeggen lidmaatschap

We zien natuurlijk het liefst dat onze leden zo lang mogelijk lid blijven van onze vereniging.
De realiteit is echter dat er elk jaar wel leden, om zeer uiteenlopende redenen, hun lidmaatschap moeten of willen beëindigen.
In dat geval moet er rekening mee worden gehouden dat opzeggingen vóór 1 januari moeten plaatsvinden. Opzeggingen die later bij ons binnenkomen, zullen beschouwd worden als opzegging per 1 april van het jaar daarna.

Do's and dont's

Het begin van een nieuw tennisseizoen is een goed moment om de do's and don'ts bij het spelen op de banen nog eens in herinnering te roepen. Niet omdat we nou zo van de regeltjes zijn, maar gewoon, omdat het handig is als iedereen een beetje weet wat we van elkaar mogen verwachten.

Lees meer

Ben jij nog bij de tijd? Of zou een nieuwe foto toch beter zijn?

De huidige ledenpas is geldig t/m 31 maart 2019. Eind maart krijgen we allemaal weer een nieuw pasje van de KNLTB. De ledenpas blijft TWEE jaar geldig in plaats van EEN (tenzij je tussentijds je lidmaatschap opzegt). Enkel het jaartal en de speelsterkte verdwijnen van de ledenpas. Dit laatste was voornamelijk van belang bij deelname aan competities en toernooien. 

Op dat pasje staat de foto die je - vaak jaren geleden - hebt ingeleverd. Als je nu en de komende jaren met je gezicht van 2019 op het pasje wil staan, heb je nog tot 28 januari om daar iets aan te doen. Stuur dan zo snel mogelijk aan ledenadministratie@tvbuytenwegh.nl  een nieuwe digitale foto. Let erop dat die moet voldoen aan een aantal eisen. 

Lees meer

Nieuw pasje met oude foto?

Op of rond 1 april zijn (worden) de nieuwe pasjes uitgereikt. Wie zijn pasje nog niet heeft opgehaald, kan dat later tijdens bezoek aan het tennispark opvragen bij aanwezige leden van bestuur of TC en bij Marcel Bulder (bij de bar).

Heel veel leden krijgen hun nieuwe pasje en slaken dan de zucht: och ja, ik had eigenlijk eens een nieuwe foto moeten inleveren. Dan is het nu de tijd om dat te doen, zodat je volgend jaar niet weer tegen die oude foto hoeft aan te kijken. Doe het uiterlijk voor eind december, anders verwerkt de bond de oude foto weer voor het nieuwe jaar!
Kijk dan ook eens even naar het e-mailadres en je andere gegevens op de website, want we stellen vast dat die bij veel leden niet meer kloppen. Het is duidelijk dat dat problemen kan geven: je ontvangt geen Nieuwsbrieven meer en weet dus niet wat er in de club gebeurt.
Ook gaat je nieuwe factuur straks naar dat oude, foute adres!

Leden die gegevens willen wijzigen of een nieuwe foto willen inleveren, kunnen daarover een mail sturen naar ledenadministratie@tvbuytenwegh.nl. 

Lees meer