Nu lid worden van TV Buytenwegh!

Lid worden van onze gezellige club, kan altijd! Er is geen wachtlijst, geen entreegeld en je hoeft geen bardiensten te doen! Tot 15 augustus 2019 geldt voor het lidmaatschap voor tennis plus padel een aantrekkelijke kortingactie.  Lees hierna snel verder!

 

Lees meer

All in one

Lid worden van TV Buytenwegh? Daarvoor gelden nu zeer aantrekkelijke aanbiedingen. Lees hierna meer!

Lees meer

Lid worden?

TV Buytenwegh is een actieve en gezellige tennis- en padelclub die op vele fronten vernieuwt! Vanaf augustus 2019 zijn de hardcourtbanen vervangen door acht prachtige Top Clay tennisbanen. We hebben twee mooie padelbanen. Een geheel vernieuwd en zeer sfeervol clubhuis met een uitstekende bar waar je ook regelmatig lekker kunt eten. We werken mee aan een duurzame wereld  met led-verlichting en zonnepanelen. Het gehele jaar door zijn er veel georganiseerde activiteiten. Je kunt op de club bridgen en klaverjassen, biljarten en jeu de boule spelen. En nog veel meer.

Daar wil je dan toch bij horen? Dan kan! 

Wie lid wil worden van onze gezellige club is van harte welkom. Er is geen wachtlijst, geen entreegeld en je hoeft geen bardiensten te doen!.

Hierboven onder 'contributies' kun je zien wat de normale jaarcontributies voor tennis plus padel of alleen padel zijn.  Klik hierboven op 'inschrijfformulier' als je je wil aanmelden. 

 

Momenteel (van 1 april t/m 15 augustus 2019) geldt voor het lidmaatschap voor tennis plus padel een aantrekkelijke kortingactie.  

Senioren vanaf 20 jaar: lidmaatschap tennis plus padel heel jaar € 100,00 

Senioren 18 en 19 jaar: lidmaatschap tennis plus padel heel jaar € 75,00 

Junioren (9 t/m 17 jaar): lidmaatschap tennis plus padel heel jaar € 50,00 

 

Lidmaatschap TV Buytenwegh

We kennen twee soorten lidmaatschap en daarbinnen gelden er verschillende contributietarieven voor senioren en junioren:

1. tennis plus padel

2. alleen padel

Je kunt je op elk moment van het jaar aanmelden voor het lidmaatschap. Na aanmelding ben je (op hierna te noemen uitzonderingen na) lid voor onbepaalde tijd. Als je dat lidmaatschap wil beëindigen (of wil wijzigen in een andere vorm van lidmaatschap), moet je dat vóór 1 januari - schriftelijk of via e-mail- aan de ledenadministratie (ledenadministratie@tvbuytenwegh.nl) laten weten.  Je kunt dan gewoon blijven spelen tot 1 april. 

De contributieperiode loopt steeds van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar; als je lid wordt vanaf een andere datum dan 1 april, wordt de eerste contributie berekend op basis van het aantal maanden tot de eerstvolgende  april. 

Het lidmaatschap  geeft je het recht om het hele jaar tennis plus padel te spelen (of alleen padel te spelen als je daarvoor hebt gekozen) en aan alle andere activiteiten deel te nemen van maandag t/m vrijdag tot 23.00 uur en in het weekend, zolang het daglicht dat toelaat.

Uitzonderingen:

Voor padel kennen we naast het lidmaatschap voor onbepaalde tijd ook de mogelijkheid van een zomer- en een winterlidmaatschap. Het zomerlidmaatschap loopt van 1 april tot 1 oktober. Het winterlidmaatschap loop van 1 oktober tot 1 april. Als je daarna niet verder wil spelen, is geen opzegging nodig. 

Vrijblijvend kennismaken met padel of tennis is mogelijk met een 8-strippenkaart, te gebruiken voor meerdere personen, voor €40,-. Per persoon kan men maximaal twee strippenkaarten aanschaffen. De kaarten zijn een jaar geldig. Opzegging is hierbij uiteraard ook niet nodig. 

Bijzondere gevallen:

De vereniging kent uit het verleden voor senioren nog een groep zgn. dagleden. Er worden geen nieuwe dagleden meer aangenomen. Deze dagleden mogen tennis en padel pelen van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur. Zij kunnen niet deelnemen aan activiteiten die 's avonds en in het weekend plaatsvinden.

Happy Kids (kinderen tot en met 8 jaar) mogen zonder lid te zijn van TV Buytenwegh vijf kennismakingslessen volgen bij Happy Kids Tennis. Wel moeten hun ouders of verzorgers een inschrijfformulier met een pasfoto opsturen naar de ledenadministratie, zodat deze kinderen daarna als lid van de KNLTB worden ingeschreven.

Voor junioren (kinderen van 9 tot 18 jaar) en voor jeugdigen (18 en 19 jaar), waarbij gekeken wordt naar de leeftijd die zij in het desbetreffende jaar bereiken) geldt een gereduceerd contributietarief.

Lessen

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Pieter Hoekstra, onze ledenadministrateur: via telefoonnummer 06-4430 2494 of via e-mail (ledenadministratie@tvbuytenwegh.nl)

Als je tennis- of padelles wil volgen, moet je je daarvoor zelf bij de trainers van Burgersdijk Tennis dan wel Happy Kids Tennis aanmelden en met hen lesafspraken maken. Klik dan op de startpagina op het vakje 'lessen & trainingen'. 

 Verdere informatie?

Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Pieter Hoekstra, onze ledenadministrateur: via telefoonnummer 06-4430 2494 of via e-mail (ledenadministratie@tvbuytenwegh.nl)

 

Lees meer

Nieuw pasje met oude foto?

De nieuwe pasjes zijn weer uitgereikt. Die zijn nu voor twee jaar geldig. Wie zijn pasje nog niet heeft opgehaald, kan dat tijdens bezoek aan het tennispark opvragen bij aanwezige leden van bestuur of TC en bij het personeel achter de bar.

Heel veel leden kregen hun nieuwe pasje en slaakten de zucht: och ja, ik had eigenlijk eens een nieuwe foto moeten inleveren. We roepen hen op om dat dan ook gewoon te doen

Kijk dan ook eens even naar het e-mailadres en je andere gegevens op de website. Soms kloppen die niet meer Het is duidelijk dat dat problemen kan geven: je ontvangt geen Nieuwsbrieven meer en weet dus niet wat er in de club gebeurt.
Ook gaat je nieuwe factuur straks naar dat oude, foute adres!

Leden die gegevens willen wijzigen of een nieuwe foto willen inleveren, kunnen daarover een mail sturen naar ledenadministratie@tvbuytenwegh.nl. 

Lees meer

Tijdig opzeggen lidmaatschap

We zien natuurlijk het liefst dat onze leden zo lang mogelijk lid blijven van onze vereniging.
De realiteit is echter dat er elk jaar wel leden, om zeer uiteenlopende redenen, hun lidmaatschap moeten of willen beëindigen.
In dat geval moet er rekening mee worden gehouden dat opzeggingen vóór 1 januari moeten plaatsvinden. Opzeggingen die later bij ons binnenkomen, zullen beschouwd worden als opzegging per 1 april van het jaar daarna.

Daglidmaatschappen afgeschaft

Het bestuur heeft besloten het daglidmaatschap met ingang van 2018 af te schaffen voor nieuwe gevallen. Wie nu daglid is, kan dat gewoon blijven. 

De dagleden die de club nog heeft, mogen tegen de gereduceerde contributie alleen spelen op werkdagen tot 18.00 uur (beperkt speelrecht). Omdat zij ook lid zijn van de KNLTB, mgen zij ook deelnemen aan officiële toernooien en het clubkampioenschap. Zij mogen niet deelnemen aan activiteiten in het weekend of in de avonduren.

Waarom afschaffen?

Het daglidmaatschap is destijds mogelijk gemaakt toen de vereniging ieder jaar nog een grote wachtlijst kende, waardoor veel mensen lang moesten wachten voor ze konden gaan tennissen. Overdag lagen de banen vaak grotendeels leeg, omdat heel veel leden eigenlijk alleen ’s avonds of in het weekend gebruik maakten van de banen. Om meer mensen te kunnen laten tennissen en tegelijk extra contributiegelden voor de vereniging te verwerven, is toen besloten een ‘daglidmaatschap’ mogelijk te maken. Daarbij is destijds maar niet stilgestaan bij het gegeven dat de statuten het daglidmaatschap eigenlijk niet kennen. Daardoor is strikt genomen onduidelijk wat de positie van dagleden als lid van de vereniging nou eigenlijk is.

Intussen is de situatie geheel gewijzigd. De vereniging kent al jaren geen wachtlijsten meer.’s Avonds is er volop ruimte om te spelen. Overdag is het regelmatig (over)vol. Dat is uiteraard mede een gevolg van het feit dat de vereniging is vergrijsd en dat ook veel nog niet gepensioneerde leden tegenwoordig vaak de gelegenheid hebben om overdag te spelen. Er zijn veel dagleden die voor minder geld nu vaker spelen dan ‘volledige’ leden.

Mensen kunnen in deze tijd vaak veel vaker zelf bepalen op welke tijd zij welke dingen gaan doen. Daar past een regeling die onderscheid maakt tussen volledige leden en dagleden niet meer bij. 

Daar komt bij dat dagleden niet altijd begrip konden opbrengen voor het feit dat zij – door hun beperkte speelrecht- niet konden meedoen aan bepaalde activiteiten in de avond of in het weekend. Het bestuur werd met enige regelmaat benaderd met de vraag goed te vinden dat dagleden daaraan dan toch zouden mogen meedoen. Het antwoord dat dat een gevolg is van de zelf gemaakte keuze voor een lidmaatschap met beperkt speelrecht, kon niet altijd rekenen op een begripvolle ontvangst. Het bestuur kon –mede ter voorkoming van uitholling van de financiële draagkracht van de vereniging- niet anders dan vasthouden aan de regel dat alleen volledige leden volledig speelrecht hebben. 

Daarom is het daglidmaatschap af geschaft voor nieuwe gevallen. Bestaande dagleden kunnen onder dezelfde voorwaarden hun daglidmaatschap voortzetten. 

Het bestuur

 

 

Do's and dont's

Het begin van een nieuw tennisseizoen is een goed moment om de do's and don'ts bij het spelen op de banen nog eens in herinnering te roepen. Niet omdat we nou zo van de regeltjes zijn, maar gewoon, omdat het handig is als iedereen een beetje weet wat we van elkaar mogen verwachten.

Lees meer

All-In-One pakket voor nieuwe leden gecontinueerd winterseizoen

Omdat het voor nieuwe leden belangrijk is snel aansluiting te krijgen bij de club en zich snel de nodige tennisvaardigheid eigen te maken, is besloten dat voor nieuwe leden ook komend winterseizoen het zgn. all in one aanbod geldt.

Het All-In-One pakket bestaat uit een half jaar lidmaatschap (1 oktober t/m 31 maart 2020) en 18 winterlessen. 

Voor all in one betaalt u slechts: € 200,00 (volwassenen) voor 18 lessen en een half jaar lidmaatschap/ €125,00 (jeugd) voor 18 lessen en een half jaar lidmaatschap

Lees meer