Van de bestuurstafel

Graag praten we u even bij over een aantal zaken:

- nieuwjaarsborrel?

- jaarlijkse Algemene Ledenvergadering?  

- activiteitenkalender 2021

- nieuw bestuurslid en nieuwe lid Padelcommissie

Lees meer

Gebruik van de club app

Vroeger ontving je als lid van de vereniging een keer of acht per jaar een gedrukt clubblad, waarin alle informatie vanuit de club voor de leden werd opgenomen (vooral top down). Als je als lid iets aan het bestuur of een commissie wilde voorleggen (bottom up), stuurde je een briefje of – later - een mailtje. Daar kreeg je dan na bespreking in een vergadering vaak maanden later schriftelijk of per mail een reactie op.

De tijden zijn veranderd. De moderne communicatiemiddelen (mails naar bestuur@tvbuytenwegh.nl, telefoon, digitale nieuwsbrieven, club app, FB) maken niet alleen dat de communicatie veel sneller en intensiever, maar ook interactiever is geworden. Leden gebruiken de bestaande mogelijkheden actief om opmerkingen te maken of vragen te stellen. En dat is goed. 

Om teleurstellingen te voorkomen, verduidelijken we graag voor welke doelen de verschillende mogelijkheden het beste kunnen worden gebruikt.

 

Lees meer

Coronanieuws 19 november 2020

Het aantal besmettingen met corona lijkt zich in de goede richting te ontwikkelen. Toch zullen we ons moeten blijven inspannen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.  In de persconferentie van 18 november heeft het kabinet bekendgemaakt dat we met ingang van donderdag 19 november weer teruggaan naar de regels die op 14 oktober werden bekendgemaakt. Om voor de leden lang zoeken te voorkomen, zetten we de belangrijkste regels opnieuw op een rij. 

Lees meer

Coronamaatregelen 14 oktober 2020

Er is sprake van een enorme toename van het aantal coronabesmettingen. De zorgsector laat weten dat bij de huidige groei van het aantal besmettingen binnenkort meer mensen in het ziekenhuis zullen liggen dan in het voorjaar.  Het is echt noodzakelijk om het virus een ‘klap met de hamer’ te geven. Het kabinet heeft daarom gisteren nieuwe, strikte en ingrijpende maatregelen bekendgemaakt om het coronavirus terug te dringen. Feitelijk is er weer een (gedeeltelijke) lock down. Die geldt voor minimaal vier weken. Over twee weken kijkt het kabinet hoe de zaak zich verder ontwikkelt.

Het staat uiteraard iedereen vrij om hierover zijn eigen gedachten te hebben. Maar als we willen kunnen blijven tennissen en padellen, zal IEDEREEN zich vanaf nu op ons tennispark zo goed mogelijk aan de maatregelen moeten houden. Hopelijk is er dan uitzicht op een zo kort mogelijke duur van deze lock down. 

Het bestuur neemt de situatie serieus en verzoekt alle leden vanuit hun verantwoordelijkheid daarom dringend deze nieuwsbrief goed te lezen en de maatregelen zo zorgvuldig mogelijk na te leven. Denk na bij wat je doet. Als leden dat niet doen, zal het bestuur niet aarzelen corrigerend op te treden. Er wordt door de BOA’s regelmatig (ook onherkenbaar) intensiever dan voorheen toezicht gehouden. Bij geconstateerde onregelmatigheden  kan dat leiden tot volledige sluiting van ons park. Bedenk dat je door de regels te overtreden niet alleen je eigen en andermans gezondheid in gevaar kunt brengen, maar – bij sluiting van het park – ook 700 andere leden dupeert.

Lees meer

NIEUWE CORONAMAATREGELEN: wat betekent dat voor TV Buytenwegh?

Het kabinet heeft gisteren opnieuw landelijke maatregelen bekend gemaakt in de strijd tegen het coronavirus. Om een nieuwe lockdown te voorkomen, worden de komende 3 weken de sociale contacten drastisch beperkt. Dat zijn harde maatregelen, die de samenleving en ook de sport hard raken. Maar het is nodig, want veiligheid en gezondheid staan voorop en alleen samen krijgen we het virus onder controle. De regels gelden vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur. Op 20 oktober worden de maatregelen geëvalueerd.

Gelukkig kunnen we wel blijven tennissen en padellen, zolang het weer het toelaat. Ook in wedstrijdverband, alleen zonder publiek. Maar voor onze tennisclub hebben de maatregelen uiteraard toch ingrijpende gevolgen. We realiseren ons dat dit impact heeft op het clubleven en dat de competitiesfeer zoals we die kennen niet haalbaar is. Geen ontvangst met koffie, thee en taart en geen drankje na afloop. Maar dat is nou eenmaal even niet anders.

Heel ingrijpend, zeker ook voor onze pachter Marcel, is de maatregel dat de sportkantines en clubhuizen zijn gesloten. Dit geldt voor alle horeca op of in een sportgelegenheid. Kleedkamers en toiletten mogen wel openblijven. 

Het bestuur heeft dinsdag 29 september bekeken wat de gevolgen van de maatregelen voor TV Buytenwegh zijn. Dat zetten we hierna voor u op een rij. Maar eerst zetten we de algemene regels nog even op een rij. We vertrouwen erop dat onze leden inzien dat het noodzakelijk is zich daaraan te houden als we zo snel mogelijk weer terug willen naar de ‘normale’ situatie.

Lees vooral verder!

Lees meer

Geef corona geen kans bij TVB en voorkom zo sluiting van je club!

Het aantal besmettingen met het coronavirus groeit weer stevig. De overheid heeft daarom nieuwe maatregelen uitgevaardigd. Handhavers gaan (on)herkenbare controles uitvoeren, ook op sportcomplexen. Overtreding van regels kan bij een eerste waarschuwing leiden tot twee weken sluiting en bij een tweede overtreding zelfs tot drie maanden sluiting. 

Ook bij TV Buytenwegh zien we dat steeds meer mensen de laatste tijd ‘vergeten’ de coronamaatregelen in acht te nemen. Toch is dat absoluut nodig om verspreiding van het virus en ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen. Ieder lid heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid!

Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden om thuis te blijven als zij klachten hebben. Blijf in ieder geval thuis als je een test hebt aangevraagd of positief bent bevonden. Kom je wel naar de club, was dan je handen, houd afstand van elkaar en vermijd drukke plekken. Daar gaan we in samenwerking met onze pachter ook steviger op toezien. Van bezoekers van ons park en clubhuis (die nog niet via de app of als deelnemer aan competitiewedstrijden zijn geregistreerd) wordt verlangd dat zij zich bij aankomst registeren.

Laten we proberen te voorkomen dat het virus via onze club verder om zich heen grijpt of dat onze club gedwongen moet sluiten wegens het verwaarlozen van de naleving van de maatregelen.

Lees meer

Hoe heurt het ....?

Regeltjes zijn er om een goede en eerlijke gang van zaken - ook op het tennispark - te waarborgen. Gebleken is dat er leden zijn die enigszins creatief omgaan met de regels over het reserveren van en spelen op een baan. Daarom zetten we de belangrijkste regels nog eens op een rij.

Je mag alleen op een baan spelen als je die baan samen met een of meer anderen in het systeem hebt gereserveerd. Het is dus niet toegestaan om met twee personen de eerste 45 minuten cq het eerste uur te reserveren, terwijl twee anderen aansluitend de daarop volgende 45 minuten cq het daarop volgende uur reserveren en dan met z'n vieren twee speelperiodes aaneengesloten te gaan spelen. 

Je kunt in het reserveringssysteem maximaal twee reserveringen tegelijk hebben staan; als jij of een van je medespelers er al twee keer in staat, krijg je een foutmelding.

Je mag voor een single en voor een dubbel bij tennis een speeltijd van drie kwartier reserveren; bij padel is dat een uur. Daarna mag je op het afhangsysteem in het clubgebouw voor een nieuwe speelperiode reserveren. 

 

 

 

 

Update Buytenwegh tennisfoundation

Alweer een tijd geleden zijn we enthousiast begonnen met de foundation. Eerst met succes sponsors gezocht voor het project, de gemeente benaderd voor subsidie en support, een aantal opbrengsten van loterijen. Toen we voldoende geld hadden voor het eerste jaar, konden we de kinderen gaan benaderen die ervoor in aanmerking komen………en toen kwam Corona.

Lees meer

Rooster van aftreden bestuur 2020

Het rooster van aftreden ziet er na de ALV van 2020 als volgt uit:

In 2021 treden af Edwin Vink en Corine van Steijn.

In 2022 treden af Jan Janssen en Rick Goedhart

In 2023 treden af Charissa Uyterlinde en Jos Strik

 

De strippenkaart

De strippenkaart, die destijds is ingevoerd als optie om kennis te maken met padel, is sinds dit jaar ook voor tennis beschikbaar. De kaart is een mooie manier voor mensen om (voor een beperkt bedrag van 40 euro) laagdrempelig kennis te maken met tennis en padel.  Bij het kennismakingskarakter van de kaart past dat er een moment komt waarop de kaarthouder zal moeten beslissen of hij lid wil worden van de vereniging. Intussen zijn al wat mensen lid van onze club geworden die eerst een tijdje met een strippenkaart hadden gespeeld. Tot nu toe is nooit gebleken dat men moeite zou hebben met het hanteren van een maximum van twee strippenkaarten per persoon. Om toekomstige discussies daarover voor te zijn, heeft het bestuur de ALV in maart jl. gevraagd in te stemmen met het maximum van twee keer een strippenkaart. De ALV heeft daarmee ingestemd, evenals met de beperking van de strippenkaart tot zes strippen (bestaande strippenkaarten mogen uiteraard nog gewoon gebruikt worden totdat ze op zijn).  Deze informatie staat intussen ook op de website vermeld bij de contributies. 

Het bestuur

Zomerlidmaatschap TENNIS en PADEL

Een initiatief van de Zoetermeerse tennisverenigingen ALTV, Buytenwegh, Dekker Rokkeveen en Seghwaert. 

Vanuit onze liefde voor tennis en padel nodigen  we wij inwoners uit Zoetermeer en omstreken uit om deel te nemen: kom deze zomer een balletje slaan bij één van de vier verenigingen.

Draag een deelnemer aan en krijg 10 euro consumptietegoed bijgeschreven op je ledenpas.

Lees meer

We mogen weer met iedereen dubbelen (op 1,5 meter)

Onze leden mogen weer vrijuit dubbelen. Uiteraard wel op 1,5 meter van elkaar af.  En natuurlijk ook alleen maar nadat je van huis uit  digitaal een baan hebt gereserveerd.  Het clubhuis blijft nog gesloten, behalve de dameskleedkamer (voor dringende boodschappen en de AED). 

Alle eerder bekendgemaakte regels blijven ook van kracht, zoals niet te lang van tevoren komen en snel weer weg na afloop, geen handen schudden, handen wassen, aangegeven routes volgen.

 

Opening park tijdens feestdagen

Op 1e Pinksterdag (31 mei) is het tennispark gesloten en kunt u geen banen reserveren. 

Op 2e Pinksterdag (1 juni) is het tennispark (en de dameskleedkamer)  open van 9-16 uur; gedurende deze uren kunt u een baan reserveren met de app of via de website. 

 Let op: we krijgen erg veel vragen van mensen dat ze niet kunnen reserveren omdat ze het maximumaantal hebben bereikt; de oorzaak is simpel: zolang u nog een baanreservering hebt openstaan (of degene met wie u wil spelen), kunt u geen nieuwe reservering doen; dat kan pas den uurtje nadat die eerdere partij is gespeeld. 

 

 

  

Banen reserveren voor senioren

Let op: baan reserveren alleen vanaf twee dagen tevoren, tijd en partner noemen, slechts 1 reservering tegelijk, en uitsluitend via bestuur@tvbuytenwegh.nl

Vanaf 11 mei: mogen leden vanaf 19 jaar weer tennissen en padellen

Het kabinet heeft de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus weer wat versoepeld. Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Na de jeugd mogen dus ook alle volwassenen vanaf 11 mei weer gaan lessen en vrij spelen.

Bedenk wel: Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Als het nodig is, zal het kabinet het besluit om meer ruimte te geven terugdraaien. Het bestuur sluit zich dus aan bij de dringende oproep van het kabinet aan iedereen om zich verantwoordelijk te gedragen en alle richtlijnen in acht te blijven nemen. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht.

Vanaf 11 mei mag er zonder toezicht vanuit de vereniging door twee personen van 19 jaar of ouder per baan worden getennist of gepadeld; dus alleen singles! Daarop is één uitzondering: dubbelspel is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen. Voor lessen gelden iets ruimere regels. Vanaf 1 juni kan opschaling plaatsvinden (meer ruimte voor dubbelspelen) als de situatie op de verenigingen onder controle is en blijft.

De versoepeling betekent niet dat iedereen op 11 mei zomaar de baan op kan! Er ligt een Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en er zijn Speciale richtlijnen van de KNLTB waaraan moet worden voldaan; die zijn opgenomen als bijlagen bij het eerste artikel van deze Nieuwsbrief. Niet-naleving daarvan kan voor de club en de leden stevige boetes opleveren. 

Dit artikel gaat alleen over tennis en padel voor leden vanaf 19 jaar. In dit artikel en de bijlage daarbij wordt uitvoeriger aangegeven wat de nieuwe situatie is, wanneer je kunt gaan spelen, hoe het verplichte reserveren vooraf van een baan gaat en welke gedragsregels gelden. De artikelen uit de vorige nieuwsbrief voor de jeugd zijn in de nieuwsbrief opnieuw apart opgenomen. 

Lees meer

Kledingcontainer buiten gebruik ivm corona

Wij wijzen onze leden erop dat de container voor gebruikte kleding die op ons park staat de komende maanden niet zal worden geledigd. Sympany heeft ons laten weten dat er nu letterlijk geen kledingstuk meer de deur uit gaat. Dit zorgt voor erg veel druk op hun capaciteit. Het ingezamelde textiel kan momenteel niet worden afgezet, en moet daarom worden opgeslagen. Langdurige opslag van textiel, zal de kwaliteit niet beter maken en mogelijk zelfs onbruikbaar. Daarnaast brengt deze opslag momenteel een hoop extra kosten met zich mee.

Daarom verzoeken wij u alle textiel voorlopig thuis te houden en op een later moment in te leveren. De container zal worden afgeplakt.

Het bestuur 

Heropening tennis/padelbanen TV Buytenwegh

Op 6 mei liet premier Rutte weten dat we vanaf volgende week maandag 11 mei weer buiten mogen sporten, dus ook tennis en padel spelen. Daarbij gelden strakke voorwaarden.

Morgen 7 mei stelt het bestuur een protocol vast waarin wordt vastgelegd hoe we dat bij TV Buytenwegh gaan doen. Daar kan nu nog niet op worden vooruitgelopen. Dat protocol moet ook nog met de gemeente worden afgestemd.

Als de gemeente akkoord is, sturen we alle leden een extra Nieuwsbrief waarin staat vanaf welk moment er weer gespeeld kan worden en aan welke voorwaarden daarbij moet worden voldaan.

We hopen dat zo snel mogelijk rond te hebben. Tot dat moment zijn de banen dus nog gesloten!

Wij verzoeken jullie om nog heel even geduld te hebben tot de nieuwsbrief er is en tevoren ook geen mails te sturen met verzoeken om banen te reserveren. 

Het bestuur

Protocol vrij spelen t/m 18 jaar

Dankzij de overheidsmaatregel is het voor de hierboven genoemde doelgroep weer mogelijk om vrij te spelen als aan de onderstaande eisen wordt voldaan.

• Het clubhuis is gesloten. Was en plas dus thuis.

• Er mag gespeeld worden op de vrije banen, terwijl er les gegeven wordt. Zie de beschikbare tijdsblokken onderaan dit protocol.

• Er mag alleen worden gesingeld onder toezicht van een door de vereniging aangewezen volwassene.

• Reserveren van een baan minimaal 24 uur van tevoren middels een e-mail naar: bestuur@tvbuytenwegh.nl  of via een WhatsApp naar Jan Janssen 06-14286057

 

Lees meer

Nieuws over competities en toernooien

Het kabinet heeft dinsdag j.l. het grootste gedeelte van alle maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd tot 20 mei. Dat betekent dat de Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie niet kunnen starten in het weekend van 9/10 mei en dat het spelen van deze competities voor de zomer niet haalbaar is. Daarom heeft de KNLTB besloten de Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie te verplaatsen naar het najaar. Ook de Voorjaarscompetitie Padel, die op 25 mei zou starten, wordt verplaatst naar het najaar. 

De zomeravondcompetitie gaat niet door. Deze competitie zal volgend jaar weer worden aangeboden.   

Alle toernooien tot en met 14 juni zijn geannuleerd. De KNLTB is doende een stappenplan te maken hoe langzaam kan worden gestart met toernooien in de 1.5 meter samenleving.

Met de verplaatsing van de competitie naar het najaar hoopt de KNLTB recht te kunnen doen aan de voor tennissers en padellers bekende en geliefde competitiesfeer zoals we die kennen van de Voorjaarscompetitie. Of de competities in het najaar definitief door kunnen gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke omvangrijke competities te spelen. 

Lees meer

een teken van leven van je club

Beste Clubgenoten,

We maken als maatschappij een vreemde tijd door. Een tijd waarin ons gebruikelijke ritme tot stilstand komt en plaatsmaakt voor iets nieuws. Werken op afstand, geen bezoek van familie of vrienden, geen hand of schouderklopje en zoveel mogelijk binnen blijven. De Covid-19 crisis levert ons allemaal zorgen op. Over de gezondheid van je naasten en jezelf, je werk en inkomen, scholing en nog meer.

Pas daarna, maar niet onbelangrijk, komt tennis en padel. Ook dat kunnen we in ieder geval tot en met 28 april niet meer doen. En dat is spijtig. Behalve het sportieve missen we ook het sociale element dat bij onze club hoog in het vaandel staat. Een aantal van onze leden raakt deze maatregel extra hard: denk aan de pachter en de tennisscholen, die hun inkomsten zien wegvallen. Het tennispark ligt er maar stilletjes bij zo zonder haar vaste bezoekers. 

De vereniging volgt uiteraard de richtlijnen van de regering en de KNLTB voor wat betreft de toekomstige heropening van de tennis- en padelbanen en het clubgebouw. Veel mooie evenementen op ons park zijn inmiddels afgelast of verplaatst en van andere activiteiten is het maar de vraag of ze door kunnen gaan. De grootste van allemaal is de voorjaarscompetitie. Eind april beslist de bond hoe daar mee verder te gaan (of überhaupt aan te beginnen). Dat is nog zo'n iconisch moment voor veel tennissers dat op dit moment in de waagschaal staat. Begrijpelijkerwijs. 

Het is nog maar kort geleden dat we grote groepen tevreden clubgenoten in ons clubhuis hadden: de ALV, de vrijwilligersavond, het apres ski toernooi. Het voelt soms als een herinnering uit een ver verleden. Nu zijn alle evenementen tot 1 juni verboden en mag je met 2 of 3 bij elkaar komen. Ook dit is een belangrijke regel die de KNLTB eind april op de een of andere manier zal moeten meewegen in een volgende instructie aan de clubs.

Maar al het gemis aan onze sport ten spijt: het allerbelangrijkste aan deze tijd is om deze gezond en veilig door te komen. Het tennis en padel pakken we met z'n allen weer op zodra dat veilig kan en mag. Hoe en wanneer is voor ons allemaal de vraag. Let goed op jezelf en besteedt daar waar mogelijk wat extra aandacht aan je naasten.

Het bestuur,

Edwin, Jan, Corine, Rick, Jos en Charissa

NB de link hieronder naar het filmpje werkt na een paar keer klikken wel, zij het moeizaam

 

Lees meer

TV Buytenwegh gesloten tot en met 28 april

Om verspreiding  van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan heeft het kabinet besloten om de horeca en sportclubs te sluiten tot en met in elk geval 28 april a.s.  Op 21 april zal het kabinet een besluit nemen over de periode daarna. De KNLTB heeft voorlopig gekozen voor een mogelijke start van de tenniscompetitie in het weekend van 8 mei, maar of dat zal gebeuren hangt uiteraard af van de ontwikkelingen. 

Tot 28 april heeft niemand toegang tot het tennispark (anderen uiteraard ook niet). Alle geplande activiteiten - ook lessen - vinden dus geen doorgang. De poort zal dus ook dicht zijn. 

Hoe vervelend dit ook moge zijn, het is niet anders. Laten we hopen dat deze maatregelen ertoe bijdragen dat we snel weer naar een lichter regime kunnen overstappen. Bedenk dat u hierdoor heel veel tijd overhoudt voor ander zaken :) 

Uiteraard zullen we onze leden de leden de komende tijd op de hoogte houden over ontwikkelingen rondom dit onderwerp.

Het bestuur

Belangrijke informatie ivm Coronavirus

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus en de berichtgeving daarover vanuit de overheid, het RIVM en de KNLTB wil het bestuur de leden van Tennisvereniging Buytenwegh informeren over het beleid dat wij vanaf vandaag tot en met in ieder geval 31 maart 2020 op TVB zullen hanteren.

Thuisblijven

Bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts wordt ieder lid geacht thuis te blijven. Dit om eventuele besmetting te voorkomen. Ook vraagt het bestuur de ouders  om onze jeugdleden die deze klachten hebben, niet naar TVB te laten komen. Daarnaast geldt voor kwetsbare leden (ouderen en leden met verminderde weerstand) dat het bestuur hen aanraadt om grote gezelschappen te vermijden. 

De huidige situatie brengt met zich mee dat de volgende activiteiten, hoe jammer ook, nu geen doorgang zullen vinden. In overleg met de organiserende commissies en betrokken leden gaan we op zoek naar alternatieve datums hiervoor.

• Ladies Night op 20 maart;

• Dansfeest op 28 maart; 

Lees ook de rest van dit bericht!

Lees meer

Buytenwegh Tennis Foundation

Het bestuur was zo 'brutaal' om de leden bij de contributienota de suggestie te doen om een klein extra bedrag te betalen ten bate van de Buytenwegh Tennis Foundation. Het is erg leuk te kunnen melden dat verschillende leden dat inderdaad hebben gedaan, zodat inmddels ruim 400 euro voor dat doel is ontvangen. Ook sommige houders van uitgelote obligaties hebben intussen toegezegd hun obligatiebedrag aan de Buytenwegh Tennis Foundation ter beschikking te willen stellen. 

 

Vrijwilligersavond

Op 7 maart troffen zo'n 60 vrijwilligers en partners van vrijwilligers elkaar in ons mooie clubgebouw voor de tradiotionele vrijwilligersavond. Na een aperitiefje kozen zij allemaal een plekje aan de mooi gedekte tafels. Marcel had zich, samen met zijn crew, tot het uiterste ingespannen om zijn gasten deze avond te onthalen op een heerlijke etentje.

Na de gebruikelijke amuse (met garnaal) volgde een heerlijke gravad lachs, die maar liefst 31 uur afgedekt met een laagje kruiden en andere lekkernijen had staan doortrekken met smaken. Uiteraard werd daarbij een passende wijnkeuze uitgeserveerd. Daarna volgde Rollade van Bavette (gevuld met paddestoelen en kruiden) uit de Green Egg (bbq), aardappeltjes met rozemarijn uit de oven en een groentetaartje gegratineerd (uit de oven).

Wederom met de bijpassende wijnen. Daarna volgde huisgemaakte Semifreddo (halfgevroren ijstaart) met vruchtensaus en een kletskop. Voor de echte liefhebbers diende Marcel als extraatje op eigen kosten nog een buffet van verschillende kazen op. Tot slot kreeg iedereen nog koffie/thee met friandises. Het was niet alleen geweldig smullen, maar ook nog eens echt gezellig. 

Het bestuur had ter verhoging van de feestvreugde het Rad van Fortuin uit de kast gehaald en verlootte op die manier nog twaalf leuke prijzen. Slotstuk was dat alle vrijwilligers een voor een op de foto werden gezet; dit om die foto's te gebruiken op de straks vernieuwde website.

 

Lees meer

Agenda/Kalender

Op de website van sommige clubs krijg je na inloggen meteen de agenda in beeld, waar alle activiteiten van de komende tijd terug te vinden zijn. Mogelijk wordt dat op onze vernieuwde website ook zo. We behelpen ons intussen door in de Nieuwsbrief regelmatig een kort overzicht te plaatsen van alle belangrijke data. Wie een overzicht van het hele jaar wil, moet via het zoekscherm naar 'activiteitenkalender' gaan en komt dan terecht bij de volledige activiteitenkalender 2020 (pdf-bestand).

We hebben intussen ontdekt hoe we op onze website ook een direct leesbare kalender kunnen zetten (zij het niet rechtstreeks op de startpagina). Tik daarvoor bij het zoekscherm in 'agenda'. Dan krijg je onderaan de startpagina een mooie lijst te zien met (in de juiste volgorde) alle data waarop er iets te doen is en wat dat is. 

Wie werkt met de club app, krijgt daarop diezelfde lijst te zien (onder Overzicht/Agenda); je krijgt in eerste instantie twee data, maar als je openklikt, krijg je een kalender waarop onder de data waarop iets te doen is, stippen staan; als je op die datum klikt, zie je wat er te doen is.

Algemene Ledenvergadering 3 maart 2020

Op woensdag 3 maart 2020 hadden 44 leden de weg naar ons clubhuis gevonden om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse ALV. Bijzonder was dat dit keer maar liefst 26 leden de moeite hadden genomen te laten weten dat ze niet zouden komen (meestal doen maar drie of vier leden dat). De overgrote meerderheid van de leden woont nooit een ALV bij en laat ook niet weten of op hun komst niet gerekend moet worden. Voor wie nu al wil weten wat er werd besproken, volgt hierna en verkort verslag. De notulen worden behandeld in een volgende ALV.

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 3 maart 2020

In deze Nieuwsbrief treft u de agenda en overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering van 3 maart 2020 aan. De vergadering begint om 20.00 uur. 

Het bestuur

 

 

Lees meer

Commissies en andere vrijwilligers in 2020

Technische Commissie: 

Rick Goedhart, Marianne Janssen, Gerard Kouwenhoven 

Recreatiecommissie:

Corine van Steijn, Bas Vaartjes, Hanneke van Tongeren, Rachel Moonen, Lou Parry 

Jeugdcommissie: 

Charissa Uyterlinde, Sam van der Heeft, Jeanine Ensink, Vincent Schütte

Padelcommissie: 

Harry Nigten, Roy Verdegem, Aad Heemskerk, Jaap Zuidhoek 

Buytenwegh Tennis Foundation: 

Monique van Ommen, Corine van Steijn, RobRoy de Goede, Charissa Uyterlinde, Vincent Schütte, Frank Reinhardt, 

Commissie restyling clubhuis: 

Eugenie van der Wolk, Corine van Steijn, Monique van Ommen, Hanneke van Tongeren, Franklin van Fessem 

Kascommissie: 

Lou Parry, Peter Alkemade, Ingrid van Fessem, Willy de Steur (reserve)

Rackettrekken woensdag en maximixtoernooi: 

Rob van Ravenswaaij, Tilly van der Meer en Herno Geijsman 

 

Boonekamp Open Toernooi: 

Mirella Bracht, Edwin Vink, Eugenie van der Wolk, Carsten Blewanus, RobRoy de Goede, Demi Barendrecht, Ed Fernandes, Jasper van de Beek 

Christiaan Dijkstra

Open toernooi padel: 

Jaap Zuidhoek 

Classics Toernooi: 

Monique van Ommen, Corine van Steijn, Hanneke van Tongeren, Marianne Janssen

Après Ski Toernooi en Ibiza Summer Beach Toernooi: 

Marcel Bulder en Eugenie van der Wolk

Ladies Event: 

Monique van Ommen, Corine van Steijn, Hanneke van Tongeren, Kitty Parry, Rachel Moonen, Esther Terink

Bridgen: 

Marianne Janssen en Eugène Verwiel

Klaverjassen: 

Marcel Bulder

Penningmeester: 

Vacature

Ledenadministratie: 

Pieter Hoekstra

Nieuwsbrief: 

Jan Janssen

Column: 

Wim Quist

VCL: 

Marianne Janssen, Ad Janmaat, Gerard Kouwenhoven, Rick Goedhart, Diana Goedhart, Jan Bor, Jaap Zuidhoek (padel) 

VTL: 

Gerard Kouwenhoven, Marianne Janssen, Rick Goedhart, Diana Goedhart 

Website: 

Mike Steenks,  Robbert de Groot

ICT: 

Roy Verdegem

Sociale attenties: 

Willy de Steur

Accountbeheerder afhangsysteem: 

Jan Janssen 

Beheer EHBO-materialen: 

Els de Bruijn

Bediening AED: 

Corine van Steijn, Marcel Bulder, Els de Bruijn, Christian Dijkstra, Corry Dijkstra, Jos van der Ende, Maggy van der Ende, Rick Goedhart, Pieter Hoekstra, Marianne Janssen, Ad Janmaat, Willy de Steur, Sander van Steijn, Hanneke van Tongeren, Bas Vaartjes, Edwin Vink, Bouke van der Heide (AED-onderhoud)

Onderhoud algemeen: 

Gerard Kouwenhoven, Joop Adegeest, Jan Bor, Jan Janssen, Hans Kortekaas, Fien Meiresonne, Hans de Bles

Onderhoud padelbanen: 

Paul van der Riet, Jan Bakker, Wim Quist, Cees Keij, Aad Heemskerk, Ruud van Bemmel 

Overige vrijwilligers:,

Corry Dijkstra, Robert van der Velden, Robbert de Groot, Jetske de Jong, Tineke Horstman, René Middelkoop, Rob Luiten, Sander van Steijn, Laura Zuiderwijk, Yvonne Janssen 

TVB ondertekent Sportakkoord in Stadstheater

Donderdag 23 februari waren Edwin Vink en Corine van Steijn aanwezig in het Stadstheater voor de ondertekening van het Sportakkoord. Die ondertekening vond plaats tijdens het Sportgala, de huldiging van Zoetermeerse sportkampioenen. 

Lees meer

Update Buytenwegh Tennis Foundation

We hebben jullie al verschillende keren gevraagd om te doneren of om hulp, nu dan een update hoe het met de foundation gaat.

We zijn druk bezig geweest om geld binnen te krijgen voor de foundation via sponsors, de teller staat nu op  €2455,-. Het streven om 12 kinderen een tennislidmaatschap en tennislessen aan te kunnen bieden voor de voorjaarstrainingen is gelukt. Ook willen we graag dat de kinderen buiten de lessen vermaakt worden; dus willen we graag nog een tafeltennistafel voor buiten, spelcomputers, een hangplek voor de jeugd en dat de kinderen mee kunnen gaan met het jeugdkamp. 

 

Lees meer

Reanimeren

Kun je al reanimeren, maar ben je aan een herhaling toe? Of heb je het altijd al een keer willen leren? Geef je nu op voor de reanimatietraining

Lees meer

Bestuursverkiezing

Het vastgestelde rooster van aftreden na de ALV van 2019 zag er als volgt uit:

In 2020 treedt af Charissa Uyterlinde

In 2021 treden af Edwin Vink en Corine van Steijn.

In 2022 treden af Jan Janssen en Rick Goedhart

Charissa Uyterlinde is aftredend volgens het rooster van aftreden en beschikbaar voor herbenoeming.

 

Door leden is niemand kandidaat gesteld voor benoeming tot bestuurslid.

Jos Strik heeft zich bereid verklaard tot het bestuur toe te treden op de sinds het aftreden van Henri Wieleman vacante zetel.

Het bestuur draagt Charissa Uyterlinde voor herbenoeming en Jos Strik voor benoeming voor.

 Gelukkig bleek de voormalige penningmeester Hans Brekelmans bereid het bestuur ook in 2019 weer te helpen bij de vele werkzaamheden van groot financieel belang voor de vereniging. Maar we kunnen uiteraard niet ten eeuwigen dage een beroep op hem blijven doen. Ondanks een aantal pogingen om een nieuwe penningmeester te vinden, is het bestuur er tot op heden niet in geslaagd iemand bereid te vinden die functie op zich te nemen. Deze situatie kan niet blijven voortduren. Het wordt toch echt urgent om deze belangrijke vacature voor een aantal jaren bij een nieuwe functionaris onder te brengen. De ‘grote’ en financieel-technisch lastige financieringskwesties rond padelbanen, ledverlichting en nieuwe banen hebben intussen hun beslag gekregen. Daardoor zullen de taken voor een nieuwe penningmeester de komende jaren minder ingewikkeld zijn dan in de afgelopen tijd. Naar het oordeel van het bestuur zijn er binnen het ledenbestand van een grote en gezonde vereniging als de onze zeker mensen die deze functie op passende wijze zouden kunnen vervullen.

Zolang geen nieuwe penningmeester is benoemd, zal het bestuur ook in 2020 weer verder moeten met een (statutair) te klein aantal leden.

Het bestuur roept de leden dan ook dringend op om eens na te gaan of zij deze taak op zich zouden willen nemen. Als u iemand anders ken die u daartoe bekwaam acht, kan dat uiteraard ook helpen. Uiteraard zal onze oud-penningmeester graag behulpzaam zijn bij een zorgvuldige overdracht van de werkzaamheden.

 

Begroting 2020

Begroting

 

 

 

 

Begroting 2020

Begroting 2019

Exploitatie 2019

Baten

 

 

 

Contributies

98.000,00

95.000,00

95.383,00

af: actiekortingen

-3.500,00

-3.000,00

-4.052,00

 

94.500,00

92.000,00

91.331,00

Rentebaten

0,00

500,00

230,36

Pacht bar

2.400,00

2.350,00

2.373,00

Bordreclame/sponsoring

4.500,00

4.500,00

4.600,53

Resultaten toernooien

0,00

500,00

454,34

Overige baten

3.000,00

3.000,00

2.935,30

 

104.400,00

102.850,00

101.924,53

Lasten

 

 

 

Technisch beleid

8.450,00

6.950,00

3.000,57

Jeugdbeleid

2.250,00

2.000,00

4.767,31

Recreatiebeleid

1.600,00

1.600,00

749,01

Huisvestingskosten

49.500,00

49.350,00

48.462,58

Afschrijvingen en rentelasten

24.650,00

21.650,00

23.527,85

Organisatiekosten

20.850,00

20.850,00

21.192,98

 

107.300,00

102.400,00

101.700,30

 

 

 

 

Resultaat

-2.900,00

450,00

224,23

 

 

 

 

Technische beleid

 

 

 

Training

3.000,00

3.000,00

2.567,00

Ballen

4.500,00

3.000,00

671,10

Competitie

2.500,00

2.500,00

2.357,97

Teambijdragen

-2.500,00

-2.500,00

-3.070,00

Clubkampioenschappen

500,00

500,00

173,35

Vergaderkosten TC

200,00

200,00

51,15

Overige kosten

250,00

250,00

250,00

 

8.450,00

6.950,00

3.000,57

 

 

 

 

Jeugdbeleid

 

 

 

Kosten JC

1.500,00

1.600,00

3.406,05

Kosten HKT

750,00

400,00

1.361,26

 

2.250,00

2.000,00

4.767,31

 

 

 

 

Recreatiebeleid

 

 

 

Kosten RC

1.600,00

1.600,00

749,01

 

 

 

 

Huisvestingskosten

 

 

 

Huur grond

14.000,00

13.500,00

13.607,88

Onderhoudskosten

17.000,00

19.000,00

16.728,14

Gas, licht en water

12.500,00

11.250,00

12.261,44

Verzekeringen

3.000,00

2.600,00

2.573,57

Belastingen

3.000,00

3.000,00

3.291,55

 

49.500,00

49.350,00

48.462,58

 

 

 

 

Afschrijvingen en rentelasten

 

 

 

Afschrijving gebouwen

0,00

500,00

876,00

Afschrijving banen

12.200,00

7.900,00

9.292,79

Afschrijving lichtinstallatie

1.900,00

1.900,00

1.885,00

Afschrijving zonnepanelen

600,00

600,00

321,40

Afschrijving inrichting/inventaris

7.250,00

8.000,00

8.208,60

Rentelasten en bankkosten

2.700,00

2.750,00

2.944,06

 

24.650,00

21.650,00

23.527,85

 

 

 

 

Organisatiekosten-/opbrengsten

 

 

 

Contributies KNLTB/NPB

10.250,00

9.750,00

10.024,67

Ledenadministratie

500,00

500,00

520,00

Financiële administratie

500,00

500,00

639,95

Secretariaat

0,00

0,00

79,76

Website

500,00

500,00

523,27

Algemeen beheer

2.500,00

3.000,00

2.599,02

Ledenwerving/PR-activiteiten

1.000,00

1.000,00

582,36

Telefoonkosten

1.100,00

1.100,00

1.114,00

Overige organisatiekosten

4.500,00

4.500,00

5.109,95

 

20.850,00

20.850,00

21.192,98

Financieel verslag 2019 en balans

Staat van baten en lasten

 

 

 

 

Begroting 2019

Exploitatie 2019

Exploitatie 2018

Baten

 

 

 

Contributies

95.000,00

95.383,00

95.293,25

af: actiekortingen

-3.000,00

-4.052,00

-2.125,50

 

92.000,00

91.331,00

93.167,75

Rentebaten

500,00

230,36

648,84

Pacht bar

2.350,00

2.373,00

2.326,00

Bordreclame/sponsoring

4.500,00

4.600,53

5.318,28

Resultaten toernooien

500,00

454,34

971,26

Overige baten

3.000,00

2.935,30

3.109,47

 

102.850,00

101.924,53

105.541,60

Lasten

 

 

 

Technisch beleid

6.950,00

3.000,57

6.560,49

Jeugdbeleid

2.000,00

4.767,31

1.800,52

Rrecreatiebeleid

1.600,00

749,01

647,93

Huisvestingskosten

49.350,00

48.462,58

49.975,55

Afschrijvingen en rentelasten

21.650,00

23.527,85

18.521,04

Organisatiekosten

20.850,00

21.192,98

23.644,37

 

102.400,00

101.700,30

101.149,90

 

 

 

 

Resultaat

450,00

224,23

4.391,70

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische beleid

 

 

 

Training

3.000,00

2.567,00

2.998,00

Ballen

3.000,00

671,10

3.055,67

Competitie

2.500,00

2.357,97

2.280,92

Teambijdragen

-2.500,00

-3.070,00

-2.555,00

Clubkampioenschappen

500,00

173,35

359,30

Vergaderkosten

200,00

51,15

181,80

Overige kosten

250,00

250,00

239,80

 

6.950,00

3.000,57

6.560,49

Jeugdbeleid

 

 

 

Kosten JC

1.600,00

3.406,05

1.373,05

Kosten HKT

400,00

1.361,26

427,47

 

2.000,00

4.767,31

1.800,52

Recreatiebeleid

 

 

 

Kosten RC

1.600,00

749,01

647,93

 

 

 

 

Huisvestingskosten

 

 

 

Huur grond

13.500,00

13.607,88

13.348,20

Onderhoudskosten

19.000,00

16.728,14

16.357,09

Gas, licht en water

11.250,00

12.261,44

14.647,22

Verzekeringen

2.600,00

2.573,57

2.568,85

Belastingen

3.000,00

3.291,55

3.054,19

 

49.350,00

48.462,58

49.975,55

Afschrijvingen en rentelasten

 

 

 

Afschrijving gebouwen

500,00

876,00

787,00

Afschrijving banen

7.900,00

9.292,79

6.400,00

Afschrijving lichtinstallatie

1.900,00

1.885,00

1.884,64

Afschrijving zonnepanelen

600,00

321,40

 

Afschrijving inrichting/inventaris

8.000,00

8.208,60

6.360,79

Rentelasten en bankkosten

2.750,00

2.944,06

3.088,61

 

21.650,00

23.527,85

18.521,04

 

 

 

 

Organisatiekosten-/opbrengsten

 

 

 

Contributies KNLTB/NPB

9.750,00

10.024,67

10.161,65

Ledenadministratie

500,00

520,00

450,00

Financiële administratie

500,00

639,95

527,26

Secretariaat

0,00

79,76

48,39

Website

500,00

523,27

450,86

Algemeen beheer

3.000,00

2.599,02

5.325,13

Ledenwerving/PR-activiteiten

1.000,00

582,36

892,23

Telefoonkosten

1.100,00

1.114,00

1.082,09

Overige organisatiekosten

4.500,00

5.109,95

4.706,76

 

20.850,00

21.192,98

23.644,37

het gerealiseerde resultaat wijkt slechts een fractie af van het begrote resultaat.

als gevolg van iets lagere inkomsten, maar ook iets lagere kosten.

Aan de kostenkant enkele tegenvallers:

hogere afschrijving op de banen a.g.v. iets hogere investeringen en lagere subsidie als voorzien

hogere uitgaven door JC en HKT

Daartegenover ook enkele meevallers:

lagere onderhoudskosten

 

voorraad tennisballen behoefde nauwelijks aangevuld te worden

 

 

Balans per 31 december

     
   

2019

2018

Activa

     

Gebouwen

 

0.00

876.00

Banen

 

131,810.00

54,340.00

Lichtinstallatie

 

32,887.00

34,772.00

Zonnepanelen

 

12,200.00

0.00

Inrichting en inventaris

 

26,418.00

26,284.00

Nog te ontvangen/vooruitbetaald

 

14,662.80

17,390.12

Liquide middelen

 

29,026.85

216,331.73

   

247,004.65

349,993.85

       

Passiva

     

Eigen vermogen

 

174,696.91

174,472.68

Lening ABN Amro

 

62,976.00

70,848.00

Obligatielening

 

5,900.00

6,600.00

Voorziening groot onderhoud

 

0.00

71,734.84

Voorziening lustrum

 

0.00

0.00

Nog te betalen/vooruitontvangen

 

3,431.74

26,338.33

   

247,004.65

349,993.85

       
       

Toelichting op balans

     
 

Aanschaf-

 

Boekwaarde

 

waarde

 

31/12

Gebouwen

288,566.00

   

Boekwaarde 1 jan.

 

876.00

 

Afschrijving 2019

 

-876.00

 

Boekwaarde 31 dec.

   

0.00

       

Banen

63,938.75

   

Boekwaarde 1 jan.

 

54,340.00

 

Investering 2019

158,497.63

158,497.63

 
 

222,436.38

212,837.63

 

Voorziening groot onderhoud

-71,734.84

-71,734.84

 
 

150,701.54

141,102.79

 

Afschrijving 2019

 

-9,292.79

 

Boekwaarde 31 dec.

   

131,810.00

       

Lichtinstallatie

     

Boekwaarde 1 jan.

176,886.64

34,772.00

 

Afschrijving 2019

 

-1,885.00

 

Boekwaarde 31 dec.

   

32,887.00

       

Zonnepanelen

     

Investeringen 2019

12,521.40

12,521.40

 

Afschrijving 2019

 

-321.40

 

Boekwaarde 31 dec.

   

12,200.00

       

Inrichting en inventaris

     

Boekwaarde 1 jan.

15,976.00

26,284.00

 

Aanschaffingen 2019

8,342.60

8,342.60

 
 

24,318.60

34,626.60

 

Afschrijving 2019

 

-8,208.60

 

Boekwaarde 31 dec.

   

26,418.00

       

Eigen Vermogen

     

Stand 1 jan.

 

174,472.68

 

Overschot 2019

 

224.23

 

Stand 31 dec.

   

174,696.91

Lees meer

Inhoudelijk jaarverslag 2019

1. Bestuur

Baanvervanging en onderhoud

De belangrijkste gebeurtenis in het jaar 2019 was zonder meer de realisatie van het nieuwe tennisbanen. De opening door de wethouder, samen met ons erelid Joke Savalle en ons bijna oudste lid Jopie Hierck, in aanwezigheid van vele belangstellenden, tijdens het Classics Toernooi op 31 augustus 2019 was de feestelijke afsluiting van een intensief en zorgvuldig proces. 

Dat proces begon in 2018 met het instellen van een Commissie baanvervanging die onderzocht welke mogelijkheden er lagen, gegeven een aantal door de vereniging geformuleerde ‘randvoorwaarden’.  Ter afsluiting van de eerste fase van dat onderzoek vond er een ledenraadpleging plaats. Daarna werd nader onderzoek gedaan naar twee geselecteerde baansoorten en financieringsopties en werden verenigingen met vergelijkbare banen bezocht. In een informatiebijeenkomst voor de leden in december 2018 werd daarna de keuze van het bestuur toegelicht. Op 6 januari 2019 werd die keuze voor het realiseren van acht gravelvervangende banen in een extra ALV, gekoppeld aan de Nieuwjaarsreceptie, aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. Alle aanwezigen stemden unaniem met het voorstel in.  

In de eerste maanden van het jaar werd intensief met de geselecteerde bouwer van de banen, met de onderhoudsploeg en anderen overlegd om de opdracht nader te preciseren en vast te stellen welke werkzaamheden op welk moment zouden plaatsvinden; daarbij werd ook afgesproken welke werkzaamheden door vrijwilligers van de vereniging zouden worden uitgevoerd. Op 19 maart werd de overeenkomst met de bouwer van de banen, De Rooij, ondertekend. 

Uiteindelijk begonnen de werkzaamheden in de relatief stille zomermaand juli, waarbij de bestaande banen gefaseerd aan het gebruik werden onttrokken. Op deze plaats moet nog maar eens met een speciaal woord van dank hulde worden gebracht aan iedereen die als vrijwilliger zijn steentje aan dit grote project heeft bijgedragen op welke manier dan ook. Met een digitaal fotoboek op de website werden de leden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen. 

In de eerste maanden na de opening van de nieuwe banen is gebleken dat de leden in overgrote meerderheid erg gelukkig zijn met de gemaakte keuze. We kunnen met recht trots zijn op het prachtige resultaat. Het bestuur is ervan overtuigd dat met alle vernieuwingen die in de voorbije jaren hebben plaatsgevonden, een stevige basis is gelegd voor een heropbloei en uitgroei van onze fijne vereniging.

Tussen de bedrijven door werden er op het park nog de nodige andere werkzaamheden verricht, die we hier alleen maar kort aanstippen. We kregen langs alle banen mooie nieuwe reclamedoeken, we kregen parasols en nieuwe vlaggen, we kregen zonnepanelen op het dak, het beveiligingssysteem werd verbeterd en uitgebreid met camera’s, de coniferen naast baan 5 werden verwijderd en er werd een gazon aangelegd. Het park werd voorzien van bordjes die de ‘rookvrijstatus’ voor iedere bezoeker duidelijk maken, er werd een begin gemaakt met het selecteren van een bedrijf dat in 2020 de slechte kozijnen aan de voorkant van het clubhuis moet gaan vervangen, er werden stappen gezet om ook de buitenzijde van het clubgebouw in 2020 een opknapbeurt te kunnen geven.

Bestuurlijke activiteiten

Het bestuur vergaderde uiteraard minimaal een keer per maand om allerlei zaken te bespreken en informatie uit te wisselen. Het bestuur overlegde verder regelmatig met de pachter en de op ons park actieve trainers. 

Met de pachter en met de trainers van Happy Kids Tennis werden nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Ook met verschillende commissies werd van tijd tot tijd overlegd over lopende zaken. Daarnaast werd deelgenomen aan overleggen met de KNLTB, de NPB, de overige Zoetermeerse tennisverenigingen en andere verenigingen, de gemeente, het zgn. Buytenparkoverleg en het bestuur van de sporthal (mede naar aanleiding van de brand in de hal). In de loop van het jaar werd regelmatig deelgenomen aan door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten in het zgn. Sportcafé, waar vaak interessante wetenswaardigheden aan de orde kwamen (o.a. besturen met een visie, sponsoring/crowdfunding, veilig sportklimaat). 

Het bestuur heeft in 2019 verder in samenwerking met de trainers een aanzet gemaakt om voor alle nieuwe leden die dat willen, een zgn. all-in one pakket te bieden: lessen en lidmaatschap voor één, integraal en relatief laag tarief. Dit omdat is gebleken dat een dergelijk aanbod bijdraagt tot betere integratie (op tennis- en op sociaal gebied) van nieuwe leden in de vereniging. Er is een club app gerealiseerd, er wordt volop gewerkt aan verbetering van de manier waarop we binnen de vereniging, als bestuur en commissies met elkaar en met de leden, en naar buiten toe met mogelijke belangstellenden voor onze activiteiten, communiceren, en het verbeteren van onze website dat daarbij van groot belang is. Ook is het bestuur begonnen aan een serie overleggen, onder leiding en met hulp van een deskundig lid van de club, die moeten leiden tot het ontwikkelen van een beleidsvisie voor de komende jaren. Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor de vereniging werd in het voorjaar wederom een gezellige vrijwilligersdag georganiseerd. Er zijn ook weer eens enkele reanimatiecursussen georganiseerd.  

Het bestuur bestond in 2019 uit twee leden minder dan statutair voorgeschreven (vacature Brekelmans, penningmeester, en Wieleman, onderhoud). Gelukkig bleek de voormalige penningmeester Hans Brekelmans bereid het bestuur ook in 2019 weer te helpen bij de vele werkzaamheden van groot financieel belang voor de vereniging. Maar we kunnen uiteraard niet ten eeuwigen dage en beroep op hem blijven doen. Deze situatie kan niet blijven voortduren. Na een aantal gestrande pogingen om een nieuwe penningmeester te vinden wordt het toch echt urgent om deze belangrijke vacature voor een aantal jaren bij een nieuwe functionaris onder te brengen. Omdat de ‘grote’ en financieel-technisch lastige financieringskwesties rond padelbanen, ledverlichting en nieuwe banen hun beslag hebben gekregen, zullen de taken voor een nieuwe penningmeester de komende jaren minder ingewikkeld zijn dan in de afgelopen tijd. Naar het oordeel van het bestuur zijn er binnen het ledenbestand van een grote en gezonde vereniging als de onze zeker mensen die deze functie op passende wijze zouden kunnen vervullen. Toch is het bestuur er tot op heden niet in geslaagd iemand daartoe bereid te vinden. 

Het bestuur roept de leden dan ook dringend op om eens na te gaan of zij deze taak op zich zouden willen nemen. Als u iemand anders kent die u daartoe bekwaam acht, kan dat uiteraard ook helpen. Uiteraard zal onze oud-penningmeester graag behulpzaam zijn bij een zorgvuldige overdracht van de werkzaamheden. 

In de loop van het jaar werd verder gelukkig Jos Strik bereid gevonden alvast met het bestuur te gaan meedraaien in afwachting van een formele benoeming tot bestuurslid; hij heeft inmiddels al het nodige op zich genomen, zoals de opzet van de club app (met Rick Goedhart) en stappen om te komen tot een nieuwe, verbeterde website en communicatieplan. Ook op andere terreinen wordt waar zich mogelijkheden voordoen graag gebruik gemaakt van de vrijwillige inzet van leden voor projecten. 

Diversen

In samenwerking met de andere clubs werd de zgn. Zoetermeercompetitie voor 8/9-spelers georganiseerd. Ook konden leden van TV Buytenwegh in het kader van KNLTB Poultje spelen tegen leden van andere clubs.

In het kader van het afscheidnemen van de oude banen en het kennismaken met de nieuwe banen werden twee geslaagde eendagstoernooien georganiseerd (Goodbye Hello en Blij met klei). Er werd een Voutetoernooi georganiseerd met bijzondere spelregels, waarvan de opbrengst voor een goed doel (Kika) werd ingezet.

Om kansarme kinderen ook de kans te geven te gaan tennissen werd de Buytenwegh Tennis Foundation opgezet. In samenwerking met BurgersdijkTennis en sponsoren kunnen jaarlijks 18 kinderen zonder financiële barrières deelnemen aan tennis.

Vermeldenswaard is verder nog dat in het kader van ‘meer activiteiten’ het Trio Kanter in 2019 in ons clubhuis een geslaagd optreden met klassieke muziek verzorgde, waarvoor zo’n 30 leden belangstelling hadden.

2. Technische Commissie

De technische commissie kende in 2019 de volgende samenstelling:

Rick Goedhart competitie en trainingszaken/afgevaardigde bestuur

Marianne Janssen secretaris; competitie; Rayer Cup

Gerard Kouwenhoven toernooizaken; 50+ competitie

De TC heeft zich in 2019 beziggehouden met de gebruikelijke activiteiten zoals het organiseren van de KNLTB voorjaars- en najaarscompetitie, de 50+ zomercompetitie en uiteraard de clubkampioenschappen. 

Maar ook deed onze vereniging weer op vrijdag 14 juni mee aan het Uitwisselingstoernooi tennis en padel georganiseerd door Leeuwenbergh; de in 2018 gewonnen wisselbeker raakten we helaas weer kwijt.  

Op vrijdag 19 april vond voor de 9e keer op ons park een dagtoernooi voor 50+’ers plaats waaraan 56 tennissers en 12 padellers deelnamen.

Verder werd in het weekend van 13/14 juli op het park van Dekker/Rokkeveen het vierde Zoetermeerse tenniskampioenschap onder de naam Rayer Cup Zoetermeer georganiseerd waaraan meer dan 130 tennissers van de 4 Zoetermeerse verenigingen deelnamen. ALTV werd voor het eerst kampioen door TV Dekker Rokkeveen te verslaan. Buytenwegh eindigde helaas als 4e en ontving wederom de Rode Lantaarn. In 2020 vindt de strijd om de Cup plaats bij TV Seghwaert op 11/12 juli. 

De TC was samen met Vincent Schutte betrokken bij de indeling en subsidiëring van de selectie- en competitietrainingen.

Voorjaarscompetitie 2019

Er werd in 2019 met in totaal 16 teams deelgenomen aan de KNLTB-voorjaarscompetitie.

Op donderdag speelden voor het eerst 2 teams mee aan de dubbelcompetitie voor tennissers met speelsterkte 8/9.

Op vrijdag speelden 3 mixteams, 1 damesteam en 2 herenteams, waarvan het team van Edwin de Vreugt (opnieuw) kampioen werd.  

Op zaterdag speelden 2 mixteams (waarvan het team van Natalie Bakker/Arnold Cramer kampioen werd), 1 heren 17+ team en 1 heren 35+ team; dit team van Jan Janssen behaalde ook de 1e plaats. 

Op zondag speelden 1 juniorenteam Groen 1 mee en een junioren mix team 10 t/m 14 jaar.

Verder speelden op zondag 1 mix dubbelteam (Sofie van Amerongen) en 1 herenteam.

Dit hoogst spelende herenteam werd kampioen in de 4e klasse; het team van Wouter en Mark Meijer, Mike Vissers, Litho Egbreghts, Michael Jansen, Remy Zuiderwijk, Riccardo v.d. Ende en Ricardo de Andrade Borges werd kampioen en mag dus volgend jaar (weer) in de 3e klasse mee doen. Gefeliciteerd kampioenen.

Najaarscompetitie 2019 

Aan de Herfstcompetitie deden dit jaar 12 seniorenteams en 2 juniorenteams mee. Dit waren op vrijdag 2 herenteams, 3 mix teams en 1 damesteam. Op zaterdag 2 herenteams en 1 damesdubbelteam.

En op zondag een team Groen 2 (dat kampioen is geworden) en een mixteam 10 t/m 14 jaar. En verder een mixteam 17+ en ons hoogst spelende herenteam dat in de 1e klasse een verdienstelijke 3e plaats behaalde. 

Recreatieve Veteranen Zomercompetitie voor 50+ ers. Dit jaar deden er wederom (slechts) 2 herenteams mee aan deze competitie. Hans van den Ende en Kees Trouwborst traden op als teamcaptains.

Clubkampioenschappen

De clubkampioenschappen tennis en padel werden dit jaar direct aansluitend aan het Classicstoernooi en de opening van de Top Clay banen in de eerste week van september gespeeld. 

Het aantal deelnemers bedroeg slechts 100 personen waarvan 34 spelers (ook) mee deden aan het onderdeel padel.

Bij de dames pakte Sabine de Kraa voor de 11e keer in haar tenniscarrière de titel clubkampioen; bij de heren was het onze trainer Vincent Schutte die de clubkampioen van 2018 Wouter Meijer wist te onttronen.

Coen van Santen en Robert van der Velden schreven geschiedenis door de eerste clubkampioenen padel van TV Buytenwegh te worden in 2019.

3. Recreatiecommissie

 De RC heeft in 2019 weer invulling gegeven aan de eigenlijk al jarenlang bekende Wintercompetitie. 

Deze activiteit, welke loopt van november t/m maart, blijft nog steeds genoeg deelnemers trekken om te kunnen spreken van een succesvolle activiteit.

Ditzelfde geldt voor de Zomercompetitie. Ook dit blijft een gewilde activiteit met dat verschil dat we hierin gesteund worden door beter weer.

In oktober stond het alom bekende en nog steeds niet weg te denken Wijnmaandtoernooi op de agenda. Vraag die hierbij wel rijst, is of het nu de kwaliteit van de wijn en kaasjes is, of de gezelligheid van het tennissen? We houden het maar op de combinatie! Dit toernooi blijft daarom zeker nog prijken op de agenda van de RC.

Aan deze lijst mag inmiddels ook de Ladies Night toegevoegd worden. In maart staat dit toernooi vast op de agenda.

De RC blijft zoeken naar vernieuwing. Dit is gevonden in een Goede Doelen toernooi, dat dit jaar in het teken heeft gestaan van Kika. Dit toernooi had de naam ‘het Voute toernooi’, maar deze naam kreeg niet het gewenste animo en daarom zal volgend jaar hieraan een andere naam gekoppeld worden.

Naast deze activiteiten kunnen nog het rackettrekken en de laddercompetitie genoemd worden. Het rackettrekken is met name bedoeld om nieuwe leden eenvoudiger te laten integreren en blijft daarom gehandhaafd. De laddercompetitie blijft helaas achter in animo. 

De RC kan weer terugkijken op een mooi jaar.  Voor de RC blijft het streven te blijven zoeken naar originele activiteiten waaraan massaal door onze leden deelgenomen kan worden. 

De RC

4. Jeugdcommissie

Wat kijken we terug op een leuk, gezellig en sportief 2019 voor de jeugdleden van TVB.

TVB BOWLEN

In januari is de JC samen met trainer Vincent gaan bowlen. Ook ‘eens iets anders doen dan alles op de baan’ zien wij samen met de jeugd als positief. Er is ruimte om ook eens andere talenten te ontdekken en gesprekken met elkaar te hebben.

 TVB KLEUTER MARKT

 Om onze club op de kaart te zetten, hebben we om de hele kleintjes te werven gestaan op de Kleuter Markt. Deze vind ieder jaar in januari/februari plaats in de Bibliotheek in het stadshart.

TVB ABN-AMRO TOERNOOI AHOY

Het bezoek in februari aan het ABN-AMRO toernooi in Rotterdam was ook een groot succes. Wat een beleving en wat een ervaring. De groene en gele kids hebben gezien wat je met hard werk en passie kan bereiken. 

TVB COMPETITIE (voorjaar en najaar)

In maart heeft de JC een voorlichtingsmoment gehad met de ouders en de jeugd voor de rode, oranje en groene competitie. Zeer vruchtbaar en het heeft ervoor gezorgd dat de ouders bewust zijn geworden dat niets vanzelf gaat. Per team 1 ouder die zich verantwoordelijk maakt. 

In alle categorieën deed de jeugd van TVB mee aan de voorjaars- (maart-juni) en najaars- (september-november) competitie. De thuiswedstrijden zijn fijne ervaringen voor de JC en de jeugd. Thuis spelen is een feestje. Meedoen is belangrijk. Maar zeker ook het behalen van overwinningen en het opdoen van een succeservaring is fijn. Het groene team van Indy, Tess, Iza, Dennis en Milan is kampioen geworden. Samen met elkaar en door de trainingen van Vincent. Nog extra leuk is om te benoemen dat Milan de beste speler in de regio is geworden met het meest behaalde aantal punten. Groei is er ook, want volgend jaar gaan bovenstaande kinderen de gele competitie spelen.

Rode competitie team met Wesley, Julia en Timo

TVB CHAMPAGNE LUNCH

Champagnelunch was ook bruisend. Heerlijke zonnige dag in juni! 24 kids met ouders of oom, tante, grootouders deden mee. Iedereen nam weer lekkers mee. Broodjes, salades, pannenkoeken gezellig op een gedekte tafel, Marcel verzorgde de kinderchampagne en alle drankjes. Ook dit succesnummer zetten we voort in 2020.

TVB ZOMERKAMP

Zomerkamp was ook super vet op de Hollandse Boerderij Camping in Boskoop. Laura, Sam, Henk, Kim en Charissa waren mee als begeleiding. Mooi om te zien hoe de wat oudere kids zich ontfermden over de iets jongere kinderen. Ze hebben samen gechilled, gelachen, gesport en de boel op stelten gezet.

TVB JUMP ONE

Terugkomend plezier tijdens ons bezoek aan Jump One. Het ondertussen goede contact met Suzanne Rensen is een prettige samenwerking. De kids waren weer dolenthousiast. Zeker over de obstacle run die nieuw en lekker uitdagend is. Jasper had de beste score. Daarna lekker met z’n alle snackie eten. 2 uur dolle pret en veel beweging. Echt een feestje!

 Na jumpen en obstacle run lekker snacken

TVB PEPERNOTEN TOERNOOI

Op de kalender van de JC stond in december natuurlijk het pepernotentoernooi. Ook weer ouderwets gezellig. Kinderen uit alle kleuren (rood, oranje groen en geel) deden mee. Onderlinge wedstrijdjes, pepernoten eten, warme chocolademelk drinken en een overheerlijk broodje knak. Heerlijk. Na afloop kregen alle kids een chocoladeletter en de ouders een lekkere grote speculaaspop.

Alle Rode kindjes met natuurlijk zwarte Piet!

TVB INSTUIF

Vincent heeft samen met de JC het jaar 2019 mooi afgesloten met de eerste van de 4 instuiftrainingen. Kinderen konden, na aanschaf van een strippenkaart, begeleid door trainer Vincent, meedoen met een extra speelmoment (naast de training) . Wedstrijdjes of thema-training gewoon sportief op ons cluppie. 14 maart 2020 is voorlopig de laatste Instuiftraining. Bij genoeg animo trekken we dit door na de voorjaarsompetitie.

5. Padelcommissie

De bezetting van de padelbanen is het afgelopen jaar verder toegenomen. Steeds meer leden zijn enthousiast geraakt van het spel. Zowel overdag als ’s avonds gaat het er soms zeer fanatiek aan toe op de twee banen.

Meerdere teams hebben deelgenomen aan de verschillende door de NPB en de KNLTB georganiseerde competities. In de voorjaarscompetitie behaalde het team van Roy Verdegem de titel in de 1e klasse.

In de najaarscompetitie namen we met in totaal 6 teams deel, waarbij het team van Sabine de Kraa, ook in de 1e klasse, ex aequo op de 1e plaats eindigde, maar overall 2e werd. 

Bij de KNLTB deden in totaal 5 teams mee. Al met al niet onverdienstelijk, de winnaars nogmaals gefeliciteerd.

Het 2e Zoetermeerse open kampioenschap was opnieuw zeer succesvol. De weergoden waren ons wederom goed gezind. Het toernooi was vol bezet, er zijn mooie en vooral sportieve wedstrijden gespeeld. Als toernooidirecteur kijkt Jaap Zuidhoek terug op een zeer geslaagd evenement.

Gedurende het jaar hebben we diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals rackettrekken en clinics. Vooral het rackettrekken trok steevast een groep enthousiaste deelnemers. Deze activiteit staat ook voor 2020 op de jaarkalender.

De Padeldeelname aan zowel het OHT als de Classics was ruim, waardoor er interessante wedstrijden konden plaatsvinden.

Helaas bleek de Padelbelangstelling bij het Wijnmaandtoernooi erg gering, jammer. Door vooraf meer aandacht eraan te gaan besteden hopen wij in 2020 op meer belangstelling voor dit toernooi.

In de loop van het jaar hebben wij in samenwerking met fa. De Rooy en Padelbouw geprobeerd de banen zodanig aan te passen dat er minder wateroverlast is. Hiervoor zijn door vrijwilligers honderden gaten geboord, zijn de naden vlak gemaakt en is er nieuw speciaal zand ingestrooid. Dit heeft zeker geholpen, maar we zijn nog niet helemaal tevreden. Een groep(je) vrijwilligers is bereid gevonden om elke 8 weken de ramen te wassen en het kunstgras mosvrij te maken. Dank hiervoor.  Hierbij willen we nogmaals een oproep doen, dat meer padellers zich hierbij aansluiten. Een kleine inspanning van enkele uren om de banen in goede staat te houden. 

Wij kijken terug op een geslaagd jaar en willen met de verschillende activiteiten ook van 2020 een succesvol jaar maken.

De Padelcommissie, Aad, Harry, Jaap en Roy 

6. Rackettrekken woensdagochtend

Iedere woensdag, het hele jaar door,  wordt van 9.30 tot 11.30 uur getennist volgens het systeem van rackettrekken. De animo is groot. Wekelijks mag deze activiteit zich verheugen in de deelname van minstens dertig leden. Met de beschikbare zeven of acht banen redden we het net. Over de verandering van de baansoort, van hardcourt naar top-clay, zijn de meeste rackettrekkers goed te spreken.

Dit jaar is twee keer een toernooi georganiseerd, in april en november. Door de werkzaamheden aan de banen is het zomertoernooi vervallen. Beide toernooien telden ongeveer dertig deelnemers.

Het rackettrekken is een belangrijke activiteit om ook op gevorderde leeftijd actief bezig te zijn. Daarnaast is er oog voor het sociale aspect. Geblesseerden en zieken ontvangen van de groep een kaartje en/of een bloemetje uit de ‘lief – en – leed’ – pot. We merken dat deze aandacht zeer op prijs wordt gesteld. Ook vormen zich vanuit het rackettrekken groepjes die op andere momenten in de week actief zijn. 

Rob van Ravenswaay, Tilly van der Meer, Herno Geijsman.

 

 

 

Concept-Notulen van de ALV van 5 maart 2019

Gehouden in het clubhuis van TV Buytenwegh

Aantal aanwezige leden volgens de presentielijst: 5 bestuursleden en 41 andere leden. Bericht van verhindering is ontvangen van Ton Barendrecht, Sjaak Lukas, Wim Quist, Hanneke van Tongeren, Jan Bor, Lou de Vries en Robin Uyterlinde. 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

De voorzitter, Edwin Vink, opent de vergadering om 19.03 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. De gekozen opstelling van het bestuur zonder vergadertafel en op het podium is weer een nieuwe variant in de traditie van de laatste jaren om steeds anders te gaan zitten. Het bestuur heeft besloten de vergadering dit keer eerder te laten beginnen om degenen die straks – in het clubhuis of elders - voetbal willen kijken, daartoe de gelegenheid te bieden. Hij verwacht dat de ‘gewone‘ agenda het zeker mogelijk zal maken op tijd klaar te zijn, maar niemand moet schromen om zijn vragen of opmerkingen naar voren te brengen. Hij staat ook even stil bij de leden en oud-leden die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen en die we uiteraard missen. Hij dankt Willy de Steur die gedurende het jaar op de juiste momenten attenties en blijken van medeleven verzorgt. Hij verzoekt de aanwezige leden de presentielijst te tekenen als ze dat nog niet hebben gedaan.  

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 februari 2018 

De voorzitter stelt de notulen van de ALV van 19 februari 2018 aan de orde. Hij stelt vast dat daarover geen opmerkingen worden gemaakt, waarmee deze zijn vastgesteld.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2018

De voorzitter stelt de notulen van de ALV van 31 maart 2018 aan de orde. Hij stelt vast dat daarover geen opmerkingen worden gemaakt, waarmee deze zijn vastgesteld. 

4. Notulen van de extra Algemene Ledenvergadering van 6 januari 2019

De voorzitter stelt de notulen van de extra ALV van 6 januari 2019 aan de orde. Hij stelt vast dat daarover geen opmerkingen worden gemaakt, waarmee deze zijn vastgesteld. In aanvulling daarop meldt hij dat het bestuur inmiddels een keuze heeft gemaakt uit de twee verkregen definitieve offertes. De ene offerte ging kwalitatief en naar de mate van detaillering ver uit boven de veel globalere en slordigere andere offerte van een ander bedrijf. De geoffreerde prijzen liepen nauwelijks uiteen. Uiteraard waren er ook over de beste offerte wel wat vragen te stellen, die door Paul van der Riet op een rij zijn gezet.  Omdat de voorzitter zelf ziek was, zijn deze vragen door Paul van der Riet en Christiaan Dijkstra met de bouwer besproken. Daarbij is ook stilgestaan bij de mogelijkheden om de kostprijs van het werk te drukken door het in eigen beheer verrichten van een deel van het werk en door te kiezen voor een eenvoudigere beregeningsinstallatie. Ook met Gerard Kouwenhoven is over deze aspecten overlegd. Paul van der Riet wijst erop dat dat wel betekent dat de leden de mouwen zullen moeten opstropen om zelf een deel van het werk te doen (bijv. gaten boren). De voorzitter roept de leden op zich te melden als ze mee willen helpen. Vorig week is een slotofferte gevraagd, die vandaag is ontvangen. De kosten daarvan liggen iets onder het bedrag dat in de eerdere ALV is aangegeven. Er blijven nog een paar bespreekpuntjes over. Het is de bedoeling nu binnen twee weken uiterlijk de offerte uit te onderhandelen en dan de opdracht te verstrekken. Ook kan dan subsidie worden aangevraagd op basis van de offerte en de notulen van de extra ALV van 6 januari 2019. De uitvoering zal dan plaatsvinden in plm. drie weken in juli/augustus. Lou Parry vraagt hoe groot het verschil tussen beide offertes was. De voorzitter antwoordt dat dat slechts enkele duizenden euro’s bedroeg. Aad Heemskerk vraagt of we met het aanvragen van subsidie moeten wachten totdat de opdracht is verstrekt. De voorzitter antwoordt dat dat niet nodig is; dat kan gebeuren op basis van de offerte en de notulen van de ALV van 6 januari; bij het geven van de opdracht kan ook nog een voorbehoud worden gemaakt voor het ontvangen van subsidie; eventueel moet later worden afgerekend als de kosten lager zouden uitvallen. De rijkssubsidie gaat overigens relatief snel; de gemeentelijke subsidie ging bij de padelbanen wat traag. 

5. Inhoudelijk jaarverslag 2018 

De voorzitter stelt het inhoudelijke jaarverslag 2018 aan de orde. Hij vermeldt dat het bijeenbrengen van de informatie in het jaarverslag best wel enige inspanning vereist, maar wel nodig en nuttig is met het oog op de vastlegging van de geschiedschrijving van de vereniging. Hij dankt de commissies en de secretaris voor die inspanningen. 

Marianne Janssen merkt op dat, anders dan in het verslag van het Classics Toernooi nog staat vermeld, inmiddels is besloten dat dat toernooi in 2019 plaatsvindt op 31 augustus.

De voorzitter stelt vast dat het jaarverslag geen verdere vragen oproept; daarmee is dat vastgesteld. 

 6. Financieel verslag 2018 (staat van baten en lasten en balans)  

De voorzitter stelt daarna het financieel verslag 2018 aan de orde. Omdat de vereniging nog steeds kampt met het ontbreken van een nieuwe penningmeester, zal hij zelf, voor zover dat nodig is, de stukken toelichten. Hij meldt dat de oud-penningmeester Hans Brekelmans, die in de ALV van 2018 is teruggetreden, het gehele jaar bereid is gebleken in het belang van de verenging het werk van de penningmeester voort te zetten en ook dit verslag en de begroting heeft opgesteld. Hij spreekt voor deze geweldige inzet van Hans Brekelmans grote waardering en dank uit, waarna de aanwezigen een luid applaus geven. De voorzitter zegt dat het duidelijk moge zijn dat de vereniging nu toch echt op korte termijn een nieuwe penningmeester zal moeten zien te vinden om aan deze situatie een eind te maken. Het bestuur heeft in de voorbije periode met enkele personen verkennend gesproken over de vraag of zij bereid zouden zijn penningmeester te worden. Dat heeft vooralsnog geen resultaat gehad. Wel zijn er mensen bereid bepaalde activiteiten te verrichten, bijv., in de kascommissie, maar een bestuursfunctie wordt niet geambieerd.  De voorzitter wijst erop dat, nu de grote projecten, padelbanen, Ledverlichting, zonnepanelen en nieuwe banen zijn afgerond of spoedig zullen worden afgerond, het werk voor de penningmeester weer meer op het ‘gewone’ boekhouden en beheren van de middelen zal neerkomen en veel minder op het puzzelen over de financiering van grote projecten. Mogelijk zijn daardoor ook meer leden bereid om te overwegen de functie op zich te nemen. 

De voorzitter licht daarna de jaarrekening toe; ondanks de investeringen voor het verfraaien van het clubhuis en het lustrum, was er mede door de ‘goede hand’ van Hans Brekelmans toch weer sprake van een positief saldo van plm. 4000 euro.  Verder merkt hij op dat sommige posten niet zijn uitgeput. Hij roept de commissies op niet te schromen de beschikbare middelen te gebruiken om goeie dingen voor de club te doen.

7. Verslag kascommissie

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn en geeft het woord aan Peter Alkemade, die met Lou Parry de kascommissie vormt. Peter Alkemade merk op dat steekproefsgewijze de stukken zijn bekeken en de banksaldi zijn gecontroleerd. Alles is in orde bevonden. Hij maakt complimenten aan de penningmeester. De kascommissie adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen. Met een applaus bevestigen de aanwezige leden dat zij dat advies overnemen. 

8. Benoeming van leden en reservelid voor de kascommissie  

De voorzitter bedankt de heren Parry en Alkemade voor hun werk. Hij vindt het een goede zaak dat er door een paar ogen goed met het bestuur wordt meegekeken. Hij deelt mede dat Ingrid van Fessem zich bereid heeft verklaard om lid van de kascommissie te worden. Hij vraagt of er nog andere leden zijn die zitting willen nemen in de kascommissie voor 2019.  Dat blijkt niet het geval. De leden van de huidige kascommissie zijn bereid hun taak samen met Ingrid van Fessem voort te zetten. De voorzitter constateert dat de vergadering daarmee instemt. Willy de Steur verklaart zich bereid om als reserve beschikbaar te blijven voor de kascommissie.

9. Begroting 2019 

De voorzitter stelt de begroting aan de orde.  Hij merkt op dat er in 2019 weer veel te gebeuren staat met de aanleg van nieuwe banen en vervanging van de kozijnen van een deel van het clubgebouw. Het aantal leden is toch weer enigszins achteruitgelopen, maar het bestuur verwacht dat het geheel vernieuwde vereniging met de nieuwe banen nu meer dan gebruikelijk aantrekkingskracht op nieuwe leden zal kunnen hebben. Alom hoor je mensen over de nieuwe banen en het mooie clubhuis spreken. Hij geeft aan dat groei ook wel echt nodig is om het niveau van het aanbod op peil te kunnen houden. De tijd is nu ook rijp om te gaan werven. De basis is op orde; er ligt een goede begroting die zonder negatief saldo sluit. 

Onno Dijkstra vraagt hoeveel leden de vereniging nu heeft. Pieter Hoekstra antwoordt dat het ledenaantal net onder de 600 ligt; per saldo is de afname 46 leden (90 vertrokken 44 nieuwe). De voorzitter geeft aan dat het bestuur overweeg om leden die nu geen KNLTB-lid zijn (uitsluitend padelspelers), toch aan te melden bij de KNLTB; met een hoger ledental krijgt de vereniging ook weer een gezonde uitstraling.  Er is een aparte pot geraamd voor wervingsacties. Hij noemt in dit verband de all-in one aanbieding voor lidmaatschap/les/competitie en de actie om nieuwe mensen al voor de aanleg van de nieuwe banen voor een aantrekkelijk jaartarief binnen te halen. 

Paul van der Riet vraagt of geen hogere begroting nodig is voor de afschrijving op de nieuwe banen. Hij vreest dat aldus over 15 jaar geen middelen beschikbaar zijn voor vervanging.  Hans Brekelmans reageert door erop te wijzen dat de afschrijving op de nieuwe banen in 2019 slechts betrekking heeft op een half jaar. Een voorziening voor groot onderhoud is ook niet nodig. Bovendien wordt de af te schrijven som beïnvloed door de te ontvangen subsidies en de bedragen die uit eigen middelen in de aanleg worden gestoken. 

Kitty Parry vraagt of op de begroting ook een bedrag is opgenomen voor wervingsacties. De voorzitter bevestigt dat. 

De voorzitter stelt daarna vast dat de vergadering instemt met de begroting. 

10. Contributievoorstellen 2020 (tennis) en 2019 en 2020 (padel), plus actietarief tennis 2019

De voorzitter stelt de contributievoorstellen aan de orde, zoals die in de stukken zijn opgenomen; dat wil zeggen met inbegrip van het all-in one tarief en het actietarief. Het bestuur stelt in feite voor de contributies van 2019 voor tennis ook in 2020 te hanteren en de bedragen voor padel die in 2018 golden, ook in 2019 en 2020 te hanteren. Hij meldt vervolgens dat het bestuur voorstelt de strippenkaart in gewijzigde vorm aan te bieden:

* Acht in plaats van tien strippen;

* Maximaal twee kaarten per persoon; daarna lid worden;

* Ook voor tennis (nieuwe banen) kan met een strippenkaart worden kennisgemaakt; mogelijk halen we daarmee mensen over de brug.

Paul van der Riet verzoekt om expliciet te vermelden dat het lidmaatschap voor tennis impliceert dat men ook padel kan spelen. De voorzitter zegt dat toe. 

Lou Parry vraagt of de strippenkaart geldt voor een uur spelen. De voorzitter bevestigt dat; het is echter niet de bedoeling daar met de stopwatch bij te gaan staan. 

Nico Oosterwijk vraagt of het niet zinvol zou zijn om de namen van regionale toppers die al op onze nieuwe banen spelen, als referentie te vermelden. De voorzitter geeft aan dat regionale toppers al spelen en trainen op dergelijke banen. Hij wil na aanleg van de banen een actie waarbij heel Zoetermeer wordt uitgenodigd om met de nieuwe banen kennis te komen maken. 

Kitty Parry vraagt hoe een bedrijfslidmaatschap eruitziet. Zij heeft daar al eerder naar gevraagd, maar geen reactie ontvangen. Voor de daluren zou dat een goede aanvulling kunnen zijn. De voorzitter erkent dat hij eerder nog niet is toegekomen aan een reactie op de goede initiatieven van Kitty Parry op dit vlak. Hij wil met de nieuwe banen een pilot daarmee gaan doen, bijv. met het bedrijf waar zij werkt.

Lou Parry herhaalt zijn opmerking van vorig jaar dat naar zijn mening de contributie op 200 euro moet worden gesteld in plaats van 199,50 euro. Daarvan wordt kennisgenomen. 

De voorzitter stelt vast dat de vergadering instemt met de contributievoorstellen voor 2019 en 2020. 

11. Bespreking Privacyverklaring en Verwerkingenregister TVB

De voorzitter stelt de Privacyverklaring en het Verwerkingsregister aan de orde. Als leden daar vragen over willen stellen, kan dat. 

François de Steur vraagt of de vereniging nu voldoet aan de wettelijke eisen. De voorzitter bevestigt dat. Om die reden zullen bijv. straks de namen van de houders van uitgelote obligaties slechts worden genoemd als zij daarmee instemmen. 

De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp voldoende is besproken. Hij geeft aan dat er een korte pauze zal zijn, waarin de leden en drankje van de vereniging kunnen nemen aan de bar. 

12. Trekking van 10% van de deelnamenummers van de obligatielening 2017

De voorzitter heropent na een korte onderbreking de vergadering en stelt de uitloting van 7 obligaties aan de orde. Vorig jaar is deze obligatielening (crowdfunding) uitgeschreven, niet alleen om wat extra middelen beschikbaar te krijgen voor de financiering van een aantal leuke dingen voor de vereniging, zoals de restyling van het clubgebouw, maar ook om leden de gelegenheid te bieden hun band met de vereniging op een andere manier dan alleen betaling van contributie tot uiting te brengen. Er zijn 66 obligaties verkocht, zodat er thans zeven moeten worden uitgeloot. Dat aantal was weliswaar niet erg hoog, maar het bestuur vindt het toch wel een leuke manier om betrokkenheid bij de vereniging vorm te geven. Het bestuur zint dus zeker op een follow up; suggesties zijn welkom.  

De voorzitter verzoekt Lou Parry en Kitty Parry om naar voren te komen om door het draaien van de bingomolen deze zeven gelukkigen te bepalen. Lou en Kitty draaien vervolgens zeven keer een nummer uit de bingomolen, te weten: nrs. 2, 10, 24, 38, 50, 53, 56. Met instemming van betrokkenen wordt gemeld dat deze obligaties in bezit zijn van Eugenie van der Wolk, Robert van der Velden, Edwin Vink, Cees Keij, Jaap Zuidhoek en Monique van Ommen. Het bestuur zal betrokkenen komende weken tegen inlevering van hun obligatie hun inleg, verhoogd met 10 euro, uitbetalen. 

13. Bestuursverkiezing  

De voorzitter wijst erop dat Rick Goedhart en Jan Janssen aftredend zijn volgens het rooster van aftreden, maar beschikbaar zijn voor herbenoeming; Er zijn door de leden geen kandidaten gesteld. Uit het applaus van de vergadering leidt de voorzitter af dat met hun herbenoeming wordt ingestemd.

De voorzitter meldt dat Henry Wieleman heeft laten weten zich liever met meer praktische uitvoerende activiteiten dan met een bestuurstaak nuttig te willen maken voor de vereniging. Hij dankt Henry voor zijn inzet in het afgelopen jaar en waardeert het in het bijzonder dat door zijn bereidverklaring in de ALV van 2018 ook anderen over de brug zijn geholpen om een bestuurstaak te gaan vervullen. Op dat moment ontstaat enig rumoer doordat iemand aan de buitenkant van het gebouw iets tegen het raam gooit. Enkele leden zetten de achtervolging op de daders in en keren kort daarna terug met een van hen. De politie wordt gebeld en wikkelt de zaak verder af. De vergadering gaat daarna voort.

De voorzitter benadrukt nogmaals dat er inclusief de vacature penningmeester twee vacatures open blijven staan. Hij roept de leden op te overwegen zich beschikbaar te stellen. 

14. Samenstelling commissies 

De voorzitter loopt kort langs de samenstelling van de verschillende commissies. Paul van der Riet merkt op dat Ruud van Bemmel en Aad Heemskerk moeten worden toegevoegd aan de groep die de padelbanen schoonhoudt.  In aanvulling op de vergaderstukken meldt de voorzittter dat Lou en Kitty Parry hebben laten weten in 2020 uit de RC te willen terugtreden en dat Sabine de Kraa uit de Padelcommissie is gestapt; men zoekt aanvulling. Hij merkt op dat TVB blij mag zijn dat er nog zoveel leden bereid blijken regelmatig taken te verrichten in het belang van de vereniging; zij maken de club tot wat ze is. Zonder dat zou de club niet kunnen bestaan. Daarom wordt binnenkort ook weer een vrijwilligersavond (30 maart) georganiseerd om hen te bedanken. 

15. Rookbeleid TVB (buiten)

De voorzitter meldt dat door Gerrie Nigten aan het bestuur in overweging is gegeven om de vereniging rookvrij te maken. Zij geeft aan dat veel kinderen lid zijn van een sportvereniging en dat dat een belangrijke omgeving is in het leven van opgroeiende kinderen. Op veel sportterreinen wordt buiten echter nog vaak gerookt, terwijl maar liefst 8 op de 10 Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we ervoor dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije tennisvereniging draagt bij aan een Rookvrije Generatie. Steeds meer tennisverenigingen maken hun accommodatie al rookvrij; soms staan mensen dan net buiten het tennispark te roken. De KNLTB wil bevorderen dat tenniscomplexen rookvrij worden en vraagt de clubs dus om mee te doen; je kunt daar ook hulp bij krijgen. Het bestuur zou dat enerzijds een goed idee vinden, passend bij de uitstraling van TVB als een moderne en gezonde vereniging. Maar het bestuur wil ook niet alles dichttimmeren.

Het bestuur wil daarom graag peilen hoe de leden daartegenaan kijken en of ze er iets mee willen. Het is niet de bedoeling nu al een besluit te nemen. Gerrie Nigten wijst erop dat er een rookhok is, maar dat de rokers op het hele park roken en anderen soms echt storende hinder bezorgen met hun rook. Een algeheel verbod is niet wat zij noodzakelijk acht, maar beperking tot het rookhok zou moeten worden overwogen. Uiteraard zou dan in dat hok niet tegelijk het tafelvoetbalspel voor de jeugd moeten staan. François de Steur wil dat er in elk geval niet pal voor de deur gerookt wordt en stelt voor de asbakken daar en elders weg te halen. Bas Vaartjes zou ervoor zijn om het roken te beperken tot één plek. Cees Keij meent dat het roken ergens gecentraliseerd moet worden en dat de mensen hun peuken ook zelf zouden moeten opruimen. Verschillende leden bepleiten nu wel al een besluit te nemen; zij vrezen dat het anders pas bij de volgende ALV zal gebeuren. De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en kondigt aan dat het bestuur er een standpunt over zal innemen. Invoeren van eventuele maatregelen hoeft niet te wachten tot een volgende ledenvergadering. 

16. Voortgang beleidsvisie/ Vooruitblik bestuursbeleid  

De voorzitter wijst erop dat in 2014 met sheets een beleidsvisie is gepresenteerd. Die zette een aantal stippen op de horizon: achterstallig onderhoud aan vereniging, gebouw, banen en beleid moest worden aangepakt. Veel daarvan is uitgevoerd, niet alles met evenveel succes. Het is nu tijd om een nieuwe slag te maken; de basis is op orde; er moet nu meer aan werving worden gedaan. Het bestuur gaat zich zetten aan het opstellen van een nieuwe beleidsvisie voor de komende vijf jaar, gericht op een vitale, gezonde vereniging. Inbreng van de leden is altijd welkom. 

 17. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter vraagt wie er een vraag wil stellen in de rondvraag.

Kitty Parry wijst erop dat de website veel lange artikelen kent, waardoor op de nieuwspagina nauwelijks meer dan een daarvan kan worden gelezen; zij roept de commissies op om hun teksten anders in te richten; de kern voorop; de rest op het vervolgblad. Lou Parry heeft van een vertrekkend lid begrepen dat bij TV Seghwaert wordt gewerkt met een app waardoor mensen makkelijker met elkaar kunnen afspreken. De voorzitter onderschrijft het belang van aandacht voor het communicatiebeleid, ook breder dan alleen de website; het gebruiken van een app maakt daar onderdeel van uit. Het bestuur is daarmee bezig. Jan Janssen ondersteunt van harte de oproep van Kitty Parry en roept alle commissies die bijdragen leveren steeds op tot het kernachtig formuleren van hun boodschap.

François de Steur wijst erop dat bij het digitaal bekijken van de agenda en stukken voor de ALV niet zichtbaar is waarover de verschillende pdf-bijlagen gaan. De voorzitter zegt dat daaraan aandacht zal worden geschonken. 

Marcel Bulder merkt op dat het geen goede zaak is dat bij het afhangen een latere tijd kan worden gekozen; dat leidt tot strategisch afhanggedrag en tot niet-efficiënt baangebruik; de instelling moet zo zijn dat men direct de baan op moet. De voorzitter zegt toe dat het bestuur daarnaar zal kijken. Hij voegt eraan toe dat nog onvoldoende duidelijk is dat er ook padeltraining kan worden gevolgd en hoe leuk dat wel niet is. Het bestuur zal bezien hoe dat beter kan worden bekend gemaakt. 

Hij sluit daarna om 20.53 uur de vergadering en zegt de leden dank voor hun inbreng.

Jan Janssen, 6 maart 2019

Uitnodiging en agenda ALV 3 maart 2020

Het bestuur van TV Buytenwegh nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) op 

dinsdag 3 maart 2020 aanvang: 20.00 uur 

Agenda:

1.        Opening, mededelingen en ingekomen stukken

 

2.        Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 5 maart 2019

3.        Inhoudelijk jaarverslag 2019

 4.        Financieel verslag 2019 (staat van baten en lasten en balans) 

 

5.        Verslag kascommissie 

 

6.        Benoeming van twee leden en reservelid voor de kascommissie 

 

7.        Begroting 2020

 

8.        Contributies

         Hierbij komen ook aan de orde de ontwikkelingen rond de voorgenomen fusie van KNLTB en NPB en wat dat betekent voor onze padellers die nog geen lid van de KNLTB zijn

 

9.        Trekking van 10% van de deelnamenummers van de obligatielening 2017

10.     Bestuursverkiezing 

 11.     Samenstelling commissies

 

12.     Voortgang beleidsvisie

         Ontwikkeling nieuwe beleidsvisie bestuur, verbetering van de interne (website en club app) en externe communicatie, Buytenwegh Tennis Foundation, nieuwe vormen van crowd          funding, bevordering van een veilig sportklimaat bij TVB, restyling van de buitenzijde

 

13.     Rondvraag en sluiting

 

Gelieve bij binnenkomst uw naam en handtekening op de presentielijst te zetten!

Lees meer

Reanimatie/EHBO

Ook de gemeente Zoetermeer organiseert een EHB(S)O-cursus, bedoeld voor vrijwilligers binnen verenigingen. Hierna staat wat er gebeurt.

 

Lees meer