Volgende stap Project baanvervanging

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, hierbij de maandelijkse korte update van het project baanvervanging. Na het zogenaamde trechteren van vier opties naar twee opties die als potentiële nieuwe ondergrond voor TV Buytenwegh kunnen dienen, is de volgende stap gezet. Deze stap is gelukkig ook snel afgerond. 

De firma KIWA ISA Sport heeft de opdracht tot de uitvoering van een kwaliteitsbeoordeling en ombouwadvies voor de vervanging van de 8 mateco banen van TV Buytenwegh ontvangen en in september kunnen uitvoeren. Begin oktober is deze belangrijke stap ook afgerond. Na interne verwerking en goedkeuring van het rapport binnen KIWA ISA hebben de commissie baanvervanging en het bestuur het rapport in de eerste week van oktober mogen ontvangen.

Een eerste beoordeling van de geconstateerde situatie stemt positief .........

De status van de huidige banen als ondergrond voor de nieuw aan te leggen banen is zodanig dat met enig herstel en het nodige uitvlakken van de gedeeltes waar dat nodig is, een prima ondergrond verkregen kan worden, waarop de nieuw te kiezen baansoort aangelegd kan worden. Fijn dat de eerste indruk die wij daarbij al hadden (en waar wij stilletjes ook op hadden gehoopt), hiermee daadwerkelijk ook is bevestigd. Dit betekent dat wij met deze informatie de vervolgstappen in het vervangingstraject kunnen zetten.

Ervaringen van andere tennisparken met een gelijksoortig vertrekpunt als TVB kunnen nu worden opgehaald en gedeeld. Leveranciers worden verder benaderd en ook het financiële plaatje kan hiermee verder invulling krijgen. Met andere woorden, op naar het vervolg. 

De eerder gemelde planning om nog in 2018 tot besluitvorming te komen en tot uitvoering van het project in 2019 over te gaan, wordt nog steeds gehanteerd. Over de planningsmogelijkheden van leveranciers om het aanleggen van de nieuwe banen in de zomer van 2019 uit te voeren heeft inmiddels ook overleg plaatsgevonden. Zonder dat de potentiële leveranciers hier garanties over geven, lijkt deze planning zeker haalbaar.

Tot zover deze korte update. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan hoort het bestuur deze uiteraard graag. In de eerstvolgende nieuwsbrief zal opnieuw een korte update verschijnen.

Het bestuur

 

Bestuur van TVB werkt aan vernieuwing overzicht