Taken en aandachtsgebieden bestuursleden 2018

Om voor onze leden duidelijk te maken waarmee de verschillende bestuursleden zich zoal bezighouden en welk bestuurslid zij dus kunnen aanspreken als zij met vragen of opmerkingen zitten, heeft het bestuur een kort overzicht gemaakt. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht op bestuur@tvbuytenwegh.nl.

 

Edwin Vink, Voorzitter

Algemene Taak:

Algehele leiding vereniging, voorzitten bestuurs- en ledenvergaderingen, representatie vereniging bij overheid, KNLTB, andere verenigingen en zakelijke relaties

Aandachtsgebieden/ uitvoerende werkzaamheden:

Open Toernooi, Rolstoeltoernooi, Sponsoring, Restyling clubhuis, Baanvervanging

Penningmeester (vacant, Hans Brekelmans neemt de werkzaamheden nog even waar)

Taak:

Verzorgen financiële boekhouding, betalen rekeningen, innen vorderingen (w.o. contributies en sponsorgelden), beheer uitgaven/kosten/vermogen (zoals verzekeringen, energiecontracten, bankrekeningen) en opstellen jaarrekening en balans

Aandachtsgebieden/ uitvoerende werkzaamheden:

aansturing ledenadministratie

Jan Janssen, Secretaris:

Taak

Organisatie en verslaglegging bestuurs- en ledenvergaderingen, bewaken en beantwoorden van  binnenkomende en uitgaande post/mail, contacten met KNLTB en NPB

Aandachtsgebieden/ uitvoerende werkzaamheden:

Statuten en Huishoudelijk Regelement,  KvK, vulling Nieuwsbrief, crowd funding, aanvragen voor subsidies e.d., AVG, medewerker onderhoud

Rick Goedhart, Bestuurslid Technische Zaken:

Taak:

Behartigen van alle technische tennis- en padelzaken, inclusief contacten met trainers (ook HKT), lid van TC 

Aandachtsgebieden/ uitvoerende werkzaamheden:

Contactpersoon voor Padelcommissie voor competitieve zaken, project baanvervanging, AVG

Charissa Uyterlnde, Bestuurslid Jeugdzaken

Taak:

Behartigen van alle jeugdzaken, recreatief en competitief (Rood/Groen), inclusief jeugdkampen e.d., lid van de JC

Aandachtsgebieden/ uitvoerende werkzaamheden:

Communicatiebeleid (intern en extern) met inbegrip van verbetering website (in samenspraak met webredactie), AVG 

Corine van Steijn, Bestuurslid Recreatiebeleid

Taak:

Behartigen van recreatieve beleid, waaronder gezelligheidstoernooien, en – activiteiten (kaarten, biljarten, jeu de boule, tafeltennis en feesten), goede introductie en behoud van nieuwe leden, lustrums, open dagen, pasjesdagen Nieuwjaarsrecepties, vrijwilligersavonden, lid van de RC 

Aandachtsgebieden/uitvoerende werkzaamheden:

Lid van Classicscommissie en Commissie Ladies Night, restyling clubhuis,AED, contactpersoon voor Padelcommissie en Jeugdcommissie voor recreatieve zaken, contactpersoon voor de opsteller activiteitenkalender en de verzorger sociale aandacht bij ziekte en overlijden e.d.

Henry Wieleman, Bestuurslid Parkzaken:

Taak:

Bewaken en bevorderen van goede staat van clubhuis, waaronder zorg voor het goed functioneren van automatisering, en tennis/padelpark, onderhouden van contacten met onderhoudslieden en leveranciers 

Aandachtsgebieden/uitvoerende werkzaamheden:

Investeringen in energie (zonnepanelen), uitvoeringsaspecten van baanvervanging

 

FAQ Overzicht