Baanvervanging: kom 29 mei naar het clubhuis!

Veel leden kijken reikhalzend uit naar het moment waarop onze tennisbanen worden vervangen. Tot nu toe moesten de leden het doen met de voortgangsberichten die daarover af en toe in de Nieuwsbrief werden geplaatst.

Na een aantal maanden onderzoeken, verkennen en overleggen met tal van partijen heeft de Commissie baanvervanging nu rapport aan het bestuur uitgebracht over hun onderzoek naar mogelijk in aanmerking komende baansoorten, de globale kosten daarvan en wat er bij de vervanging allemaal komt kijken. Daarmee is ook het moment gekomen om alle leden bij te praten en te informeren over wat het onderzoek aan gegevens heeft opgeleverd.

Op dinsdag 29 mei a.s. om 20.00 uur presenteert het bestuur in samenwerking met de commissie de uitkomsten van het onderzoek. Alle leden zijn daarbij van harte uitgenodigd. Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen of suggesties te doen.

 

Met nadruk wijzen wij erop dat deze bijeenkomst niet is bedoeld om besluiten te nemen. Het is geen Algemene Ledenvergadering en er wordt dus niet gestemd.

Het bestuur zal na de bijeenkomst een voorstel voor baanvervanging en de financiering daarvan gaan uitwerken en daarbij zullen de opmerkingen en suggesties vanuit de leden uiteraard zorgvuldig worden betrokken.

Later dit jaar hoopt het bestuur dan een voorstel te kunnen voorleggen aan een te organiseren (extra) ALV.

Gelet op het belang van het onderwerp, rekenen we op een grote opkomst op 29 mei.

Het bestuur

 

Bestuur van TVB werkt aan vernieuwing overzicht