Lustrumbericht nr. 6

Zaterdag 31 maart was de dag van het afhalen van de nieuwe speelpasjes en de start van het lustrumjaar.

De animo voor het spelen van de tennis-en padelvluggertjes is wat tegengevallen. Mogelijke oorzaak daarvan is het lange paasweekeinde geweest. Mogelijk ook de vrij hoge gemiddelde leeftijd van de leden van de vereniging. De helft van de leden is nl. ouder dan 60 jaar.

Voor een andere activiteit, het onthullen van het beeldverhaal van 40 jaar Buytenwegh, bestond wel een grote belangstelling. De medegrondlegster van onze vereniging, Joke Savalle, heeft samen met voorzitter Edwin Vink onder grote belangstelling het behang onthuld. De ontwerpster en de lustrumcommissie ontvingen enthousiaste reacties van veel leden.

Ook was er de Paaseitjesraderij. Alle leden die de nieuwe speelpas(sen) kwamen afhalen, konden raden hoeveel paaseitjes er in een glazen pot waren gestopt.

De lustrumcommissie had er 238 in gedaan (gelijk aan de eerste 3 cijfers van de oprichtingsdatum, te weten 23 augustus). Ook wel genoteerd als 23-8; zonder koppelteken wordt dat “238”.

Bij een aantal leden leefde een voorjaarsoptimisme. Die kwamen tot aantallen van 300 en meer. De meeste leden schatten het aantal in de pot tussen 100 en 200. Een paar leden kwamen zeer dichtbij met een aantal van 228 en 235.

(Ere) lid Sjaak Lukas raadde het aantal van 239 en kwam hiermee het dichtstbij het juiste aantal.

In samenspraak heeft de lustrumcommissie besloten Sjaak Lukas de aan deze raderij verbonden tegoedbon van €75 toe te kennen.

Deze tegoedbon kan worden besteed bij Sportservice Buytenwegh, die deze prijs mede mogelijk heeft gemaakt

Cees Keij, coördinator lustrumactiviteiten

 

Geschiedenis Overzicht