Buytenwegh bruist Lustrumbericht 5

Sportieve activiteiten op Pasjesdag 31 maart

Behalve de traditionele opening van het nieuwe speelseizoen met het ophalen van de ledenpassen, wordt deze dag ook de start van het 40-jarig bestaan van TV Buytenwegh. Op deze dag komt het getal ‘40’ dan ook in diverse gedaanten terug.

In samenwerking met de RC en de Padel commissie worden tennis- en padel vluggertjes georganiseerd: 2 wedstrijden van 20 minuten. Omdat het doel is zoveel mogelijk leden hieraan deel te laten nemen, zijn het dubbelspel wedstrijden. Inschrijven kan individueel, maar ook als vast dubbel (HD, DD, GD). De 2 wedstrijdjes worden met dezelfde dubbelpartner gespeeld. Bij de vluggertjes wordt elke nieuwe game begonnen op de stand 40-40! Dus met 2 rake klappen kan de game al gewonnen zijn.

Pasjesdag valt in het drukke Paasweekend. Om die reden wordt het speelprogramma kort gehouden. Voor deelname aan deze vluggertjes kan gekozen worden uit twee tijdblokken:

 12.00 uur tot 14.00 uur

 14.30 uur tot 16.30 uur

Als er geen voorkeur is voor een tijdblok, kan dat bij het inschrijven worden aangegeven.

In elk tijdblok wordt 2x een vluggertje van 20 minuten gespeeld.

Geef op het inschrijfformulier aan in welk tijdblok u wilt spelen en voor welk spelsoort u kiest: tennis en/of Padel. Beide is mogelijk! Voor Padel is een beperkt aantal mogelijk. Dus wees er snel bij, want vol = vol! Als er onvoldoende baancapaciteit is, wordt u hierover per email geïnformeerd.

Per tijdblok kan maar aan één spelsoort worden deelgenomen.

Het inschrijfgeld bedraagt 2 x 20 eurocent per persoon. Graag contant te betalen in muntjes van 20 eurocent. 

Het deelnemen aan deze vluggertjes draagt bij aan het 40-jarig bestaan om de start een ‘gouden’ glans te geven.

Inschrijven kan tot uiterlijk 25 maart.

Inschrijven kan óf via een email naar rc@tvbuytenwegh.nl óf met een inschrijfformulier dat in het clubgebouw komt te liggen. U kunt het ook downloaden via de website www.tvbuytenwegh.nl

Ingevulde formulieren kunnen worden gedeponeerd in het bakje van de RC in de bestuurskamer het clubgebouw.

Om de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u zich een half uur voor aanvang van het gekozen tijdblok te melden bij de organisatie. 

Wees er vlug bij en tot ziens op 31 maart!

Cees Keij

Coördinator Lustrumactiviteiten

 

Geschiedenis overzicht