Lustrumbericht 4

Dit jaar bestaat de tennisvereniging 40 jaar. De start van de voorbereide lustrumactiviteiten, is op de traditionele pasjesdag. Hiervoor is de datum 31 maart vastgesteld. Dit is de zaterdag van het lange Paasweekend. Omdat er, ook vanwege het lustrum, wat verschuivingen in het vaste jaarprogramma worden doorgevoerd, is het aan te raden goed kennis te nemen van de nog komende lustrumberichten.

Behalve  het ophalen van de nieuwe tennispas en/of padelpas, worden er op die dag andere activiteiten georganiseerd.  Voor tennis en padel worden “vluggertjes” georganiseerd. Korte tennis- of padelpartijen van  20 minuten voor dubbels (2 partijtjes per deelname). Omdat we verwachten dat daar grote belangstelling voor zal zijn, komen begin maart  o.a via de website  inschrijfformulieren beschikbaar.

Voor dit moment is het goed om deze datum alvast in de agenda vast te leggen. De wedstrijdjes worden, zoals het nu is gepland,  gespeeld tussen 12.00 en 16.00 uur. Over het tijdstip waarop het nieuwe pasje kan worden afgehaald, zal nog informatie worden gegeven door het bestuur/ledenadministratie.

Dan kunnen voor die tijd nog snel de Paasinkopen worden gedaan!

Cees Keij, coördinator lustrumactiviteiten

Geschiedenis overzicht