Buytenwegh bruist

Op zondag 7 januari was het in ons clubhuis een gezellige boel. Meer dan 100 leden hadden de weg naar het clubhuis gevonden voor de Nieuwjaarsborrel. Vele 'beste wensen' en andere wensen voor het nieuwe jaar werden uitgewisseld onder het genot van een drankje en de door Marcel en zijn crew verzorgde snacks. 

Misschien was de massale opkomst wel het gevolg van de aangekondigde presentatie van de plannen voor een restyling van het interieur van ons clubhuis. Nadat onze voorzitter Edwin Vink de leden kort erop had gewezen dat we in 2018 ons veertigjarig bestaan gaan vieren en dat we in dat kader ook liefst nog voor het begin van het zomerseizoen uitvoering willen geven aan de herinrichting va het clubhuis, liet hij de leden het zgn. moodboard zien waarop een actieve groep leden een beeld gaf van de nieuwe inrichting. Edwin wees de leden erop dat zij door over te gaan tot de aanschaf van een of meer obligaties hun 'verenigingsgevoel' kunnen laten zien en bij kunnen dragen aan de snelle realisatie van de plannen.

Geschiedenis overzicht