Padel bij TVB in 2017

Het jaar is bijna voorbij en voor padel was het een belangrijk jaar. Hierna een kort overzicht wat er allemaal gepasseerd is en waar we nu staan.

Alles overziende  veel reuring en enthousiasme. Wat heeft dat tot nu toe opgeleverd?

De start van padel op TVB heeft al heel wat tennissers van TVB, maar ook van buiten onze vereniging enthousiast gemaakt voor deze sport of zoals menigeen nog zegt ‘dit spelletje’. 

Het blijkt dat leden die van plan waren om hun tennisracket in de wilgen te hangen, in het padelaanbod aanleiding vinden om hun lidmaatschap voort te zetten. We zien ze inmiddels regelmatig terug op het park, op een van de padelbanen of tijdens een van de padeltoernooitjes zoals die de laatste tijd met regelmaat worden georganiseerd. 

Er wordt veel gespeeld, banen moeten soms al worden gereserveerd omdat het druk is. Wel constateren we dat daarnaast nog veel leden niet gespeeld hebben. Hen zouden we echt willen uitnodigen om het gewoon een keer te gaan proberen. We hebben nauwelijks iemand gehoord die het na een uurtje spelen niet leuk vond. En…. nu kun je als lid nog gratis rackets lenen tot 1 april.

Er hebben zich al een (weliswaar nog beperkt) aantal nieuwe leden voor padel als lid aangemeld of aangekondigd lid te zullen gaan worden. Ook is een aantal oud-leden dat eerder gestopt was met tennis, inmiddels naar TVB teruggekeerd om te padellen en voor een deel om toch ook weer om te gaan tennissen. 

Maar het loopt nog niet heel hard wat nieuwe leden betreft. Dat heeft ook zijn tijd nodig. Degenen die padel hebben gespeeld zijn wel allemaal geïnteresseerd, maar om daadwerkelijk over te gaan om lid te worden, blijkt nog een hobbel. Op 16 en 17 december is nog een toernooi georganiseerd voor degenen die aan de clinics hebben meegedaan en we hopen dat daar nog wat ledenaanwas uitkomt (37 aanmeldingen). In het voorjaar gaan we alle deelnemers aan de clinics een mail sturen met vermelding van de goedkope contributietarieven voor padel en zullen we ook bedrijven in de omgeving van Zoetermeer aanschrijven. Wij hebben absoluut het gevoel dat dit in 2018 nieuwe leden gaat opleveren. 

Na het wat lange wachten op de gemeente kon op 22 juni eindelijk het contract voor de bouw van 2 padelbanen getekend worden. Padelbouw bv is vervolgens heel snel met de aanleg begonnen.

Het terrein om de padelbanen is in eigen beheer aangepast met als belangrijkste verandering het weghalen van de coniferen en aanleggen van een plantsoen. Uit de coniferen zijn meer dan 200 ballen tevoorschijn gekomen!

De feestelijke opening vond onder zeer grote belangstelling plaats op 2 september door de nieuwe wethouder van sport Margreet van Driel.

Daarna is er van alles georganiseerd door de padelcommissie. Er zijn clinics gehouden voor niet-leden; hieraan hebben meer dan 100 belangstellenden meegedaan. We hebben met een kraam op de markt gestaan tijdens de opening van de Nationale Sportweek.  Natuurlijk het 1e officiële padeltoernooi met regelmatig veel toeschouwers, heel goed georganiseerd door het team van het OHT. Er was een zeer geslaagd Mix ’N Match toernooi, waarbij al wat ervaren padelspelers samen een team vormden met beginnende spelers. En de winter-padelcompetitie is inmiddels gestart, waaraan maar liefst 20 teams deelnemen.

Naast de individuele inschrijving voor clinics is recentelijk ook met groot enthousiasme de breakfast business club op ons park geweest, waarvan een aantal mensen heeft kennisgemaakt met padel, evenals een eerste bedrijfsuitje, georganiseerd door onze eigen Kitty. 

Al met al veel reuring en enthousiasme. Op deze manier hopen we dat padel geleidelijk gaat helpen ons ledenaantal omhoog te krijgen. De eerste resultaten daarvan zijn in ieder geval zeer hoopgevend!

Padel Overzicht