Geen nieuwe dagleden meer……

Het bestuur heeft besloten het daglidmaatschap af te schaffen voor nieuwe gevallen. Wie nu daglid is, kan dat gewoon blijven. 

 

Het daglidmaatschap is destijds mogelijk gemaakt toen de vereniging ieder jaar nog een grote wachtlijst kende, waardoor veel mensen lang moesten wachten voor ze konden gaan tennissen. Overdag lagen de banen vaak grotendeels leeg, omdat heel veel leden eigenlijk alleen ’s avonds of in het weekend gebruik maakten van de banen. Om meer mensen te kunnen laten tennissen en tegelijk extra contributiegelden voor de vereniging te verwerven, is toen besloten een ‘daglidmaatschap’ mogelijk te maken. 

Daarbij is destijds maar niet stilgestaan bij het gegeven dat de statuten het daglidmaatschap eigenlijk niet kennen. Daardoor is strikt genomen onduidelijk wat de positie van dagleden als lid van de vereniging nou eigenlijk is.  

Dagleden mochten en mogen tegen een gereduceerde contributie alleen spelen op werkdagen tot 18.00 uur (beperkt speelrecht). Op grond van de eisen die de KNLTB stelt, is later -zonder verhoging van de contributie- geregeld dat de dagleden ook lid van de KNLTB werden. Daardoor konden dagleden ook deelnemen aan officiële toernooien en het clubkampioenschap. 

Intussen is de situatie geheel gewijzigd. De vereniging kent al jaren geen wachtlijsten meer.’s Avonds is er volop ruimte om te spelen. Overdag is het regelmatig (over)vol. Dat is uiteraard mede een gevolg van het feit dat de vereniging is vergrijsd en dat ook veel nog niet gepensioneerde leden tegenwoordig vaak de gelegenheid hebben om overdag te spelen. Er zijn veel dagleden die voor minder geld nu vaker spelen dan ‘volledige’ leden.

Mensen kunnen in deze tijd vaak veel vaker zelf bepalen op welke tijd zij welke dingen gaan doen. Daar past een regeling die onderscheid maakt tussen volledige leden en dagleden niet meer bij. 

 Daar komt bij dat dagleden niet altijd begrip kunnen opbrengen voor het feit dat zij – door hun beperkte speelrecht- niet kunnen meedoen aan bepaalde activiteiten in de avond of in het weekend. Het bestuur wordt met enige regelmaat benaderd met de vraag om goed te vinden dat dagleden daaraan dan toch mogen meedoen. Het antwoord dat dat een gevolg is van de zelf gemaakte keuze voor een lidmaatschap met beperkt speelrecht, kan niet altijd rekenen op een begripvolle ontvangst. Het bestuur kan –mede ter voorkoming van uitholling van de financiële draagkracht van de vereniging- niet anders dan vasthouden aan de regel dat alleen volledige leden volledig speelrecht hebben. 

Het moment is dan ook gekomen om het daglidmaatschap af te schaffen. Dat betreft alleen nieuwe gevallen. Bestaande dagleden kunnen onder dezelfde voorwaarden als thans gelden hun daglidmaatschap voortzetten. 

Het bestuur

Lid worden? overzicht