LUSTRUM BERICHT (1)

TVB is opgericht op 23 augustus 1978 en bestaat in 2018 40 jaar. 

Het bestuur  heeft besloten om na het zilveren jubileum van 2003 ook aan dit, toch wel, bijzondere jubileum (robijn) weer wat meer aandacht te geven. Aandacht die er in moet resulteren dat TVB ondanks de leeftijd van 40 jaar nog steeds een jonge en vitale vereniging is. Daarvoor worden door een aantal leden ideeën ontwikkeld en wordt bekeken hoe die tot uitvoering kunnen komen.

Uiteraard zullen dit ook tennisactiviteiten zijn, nieuwe en de al bestaande die met een twist een lustrumkarakter kunnen krijgen. Hoe dat uit gaat pakken, is allemaal nog in bewerking.

Bij het 25-jarig jubileum is een lustrumboek verschenen (daar zijn nog steeds exemplaren van beschikbaar, dus vraag er eens naar). Voor het 40-jarig jubileum is  het idee om de historie nu in bewegende beelden vast te leggen. Onder de leden en oud-leden is naar alle waarschijnlijkheid veel foto- en filmmateriaal aanwezig in alle formaten die de afgelopen 40 jaar in gebruik zijn geweest. Voordat wij hiernaar op zoek gaan, zijn wij voor dit moment op zoek naar een lid die op het gebied van digitale beeldbewerking veel ervaring heeft en het een uitdaging vindt, om een digitale presentatie te gaan maken over de historie van 40 jaar TVB.

Gegadigden kunnen zich aanmelden bij de coördinator van het lustrumjaar. 

Als er zich liefhebbers hebben aangemeld, zal in overleg gaan worden gewerkt om het nodige materiaal bij elkaar te krijgen. In het verlengde hiervan is het idee om door middel van “vlogs” verslag te doen van de activiteiten die in het jubileumjaar gaan plaatsvinden. Daarvoor zoeken wij één of meerdere enthousiaste Vlogger(s)  die dat willen gaan doen.

Als laatste punt voor dit eerste lustrumbericht een activiteit waar elk lid zich over kan buigen. Het is de bedoeling het lustrumjaar te voorzien van een pakkende motto. Een motto dat tegemoet komt aan het door het bestuur ingezette beleid om de vereniging toekomstproof te maken om daarmee in ieder geval het “gouden” jubileum in 2028 te halen. Op dit moment ligt er een drietal voorstellen op tafel, waaruit een keuze kan worden gemaakt. 

Hierdoor geïnspireerd, is het ongetwijfeld mogelijk een aansprekender en/ of toepasselijker motto te bedenken. We zijn zeer benieuwd naar jullie gedachtenspinsels.  Onderstaand de voorlopige drie voorstellen:

1.TVB 40 jaar jong, still playing on!

2. TVB 40 jaar reeds en speelt nog steeds!

3. TVB alweer 40 jaar en voor de toekomst klaar!

Leden die zich willen aanmelden voor het vervaardigen van een digitale presentatie, voor het maken van vlogs of voor het inzenden van een toepasselijk motto, kunnen dit doen via het emailaccountant: lustrum@tvbuytenwegh.nl.

Tot zover dit eerste Lustrumbericht.

Cees Keij, coördinator lustrumactiviteiten

Geschiedenis overzicht