Padel Reglement

Om een goede gang van zaken rondom padel te waarborgen hebben wij een padelreglement opgesteld. Wij verzoeken alle leden dit reglement goed door te lezen zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over het gebruik van de padelbanen.

Om padel makkelijk toegankelijk te maken bestaat de mogelijkheid om tijdelijk lid te worden.

In het reglement wordt duidelijk aangegeven wanneer je vast en wanneer je tijdelijk lid bent en welke voorwaarden, lees mogelijkheden daarbij horen.

Dit betreft speelrecht bijv. tijdelijke leden mogen alleen in de daluren spelen, van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00uur, alsmede zaterdag en zondag.

Vaste leden kunnen altijd spelen.

Tijdelijke leden kunnen bij de bar tegen betaling van € 2,50 per uur een padelracket huren, alsmede padelballen kopen.

Vaste leden hebben gedurende de introductieperiode recht op een gratis padelracket en -ballen.

Vaste leden mogen gratis met 1 introducé spelen.

Voor de goede orde alle leden van TVB, die lid zijn van de KNLTB zijn automatisch vast padellid.

Daarnaast staan de regels omtrent afhangen en reserveren in het reglement vermeld.

In de daluren kunnen beide padelbanen gereserveerd worden; buiten de daluren is maar 1 baan voor reservering beschikbaar, zodat leden die willen spelen op deze baan kunnen afhangen.

Er kan voor 1 uur gereserveerd worden en vanaf 48 uur voor het tijdstip van spelen.

Dit om zoveel mogelijk (vaste en tijdelijke) leden de gelegenheid te geven om padel te spelen.

Het volledige reglement staat vermeld op de website van TVB.

 

Padel Overzicht