Padel Reglement

Padel reglement

Gebruik padelbanen

In dit stuk verstaan onder:

Vaste leden:

 • leden van TVB die lid zijn van de KNLTB (seniorleden, juniorleden en dagleden).
 • leden van TVB met een lidmaatschap voor padel voor langer dan zeven maanden. 

 

Tijdelijke leden:

 • leden van TVB met een lidmaatschap voor padel voor ten hoogste zeven maanden.
 • leden van TVB met een strippenkaart voor padel.

Daluren:

 • maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur, alsmede zaterdag en zondag.

Afhangen en reserveren van een padelbaan

 • Vaste leden en tijdelijke leden kunnen de padelbanen (Padel A en Padel B), tijdens de reguliere openingstijden van de banen gratis gebruiken om met andere vaste leden of tijdelijke leden padel te spelen. Dit kan uiteraard alleen als de banen niet zijn gereserveerd of gebruikt moeten worden voor competitiewedstrijden, padeltoernooien of padelclubkampioenschappen. 
 • Gebruik van een padelbaan is slechts toegestaan indien de baan is afgehangen of gereserveerd.
 • De padelbanen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden. Op de padelbanen mag alleen met padelrackets padel worden gespeeld. 
 • Vaste leden, en tijdelijke leden, alsmede eventuele introducés zijn verplicht zich zodanig te gedragen dat beschadiging van verenigingseigendommen wordt voorkomen. Tevens zijn zij verplicht het bestuur in te lichten over opzettelijk of niet opzettelijk aangebrachte beschadigingen aan eigendommen van de vereniging. Schade kan door het bestuur geheel of ten dele op het lid of de introducé worden verhaald.

Speelrecht

 • Afhangen en reserveren is slechts mogelijk voor tijden waarop men speelrecht heeft.
 • Dagleden hebben slechts speelrecht op maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur
 • Tijdelijke leden hebben slechts speelrecht tijdens daluren.

Introduceren

 • Vaste leden kunnen met een introducé spelen ( 1 introducé per lid). 
 • Ook tijdelijke leden met een lidmaatschap voor meer dan vier maanden kunnen met een introducé spelen. 
 • Voor de introducé kan tegen afgifte van een identiteitsbewijs of pinpas aan de bar een ezelspas worden geleend.

Speelmaterialen

 • Vaste leden kunnen op vertoon van de ledenpas dan wel tegen afgifte van een identiteitsbewijs of pinpas voor zichzelf en één introducé bij de bar gratis padelballen en padelrackets lenen. 
 • Tijdelijke leden kunnen bij de bar tegen contante betaling of pinbetaling een padelracket huren voor €2,50 per uur, alsmede padelballen kopen.
 • Geleende of gehuurde padelrackets mogen uitsluitend worden gebruikt om met de padelballen op de padelbanen te spelen.

Afhangen

 • Voor geldig afhangen is nodig dat alle spelers op de afhangcomputer op die padelbaan hebben afgehangen met de KNLTB-ledenpas of met een ezelspas. Vaste leden en tijdelijke leden kunnen aan de bar een ezelspas lenen tegen afgifte van een identiteitsbewijs dan wel een pinpas. 
 • Als de afhangcomputer niet werkt of niet bereikbaar is, moet zijn afgehangen op het afhangbord in de dameskleedkamer.
 • Afhangen geeft een speelrecht totdat men door anderen geldig wordt afgeschreven, doch in elk geval:
 • voor vier personen een uur;
 • voor twee of drie personen een half uur.
 • Opnieuw afhangen is slechts toegestaan nadat men de baan heeft moeten verlaten omdat op die baan door anderen is afgeschreven.

Reserveren

 • Reserveren van een padelbaan kan telefonisch, per e-mail of aan de bar plaatsvinden. 
 • Reserveren van een padelbaan is slechts mogelijk onder opgave van de namen van de vier vaste of tijdelijke leden die wensen te spelen
 • Buiten de daluren is slechts Padelbaan 2 beschikbaar voor reservering. 
 • Reserveren van een padelbaan is niet eerder mogelijk dan 48 uur voor het tijdstip waarop men wenst te spelen. 
 • De barmedewerker deelt de aanvrager mede of reservering voor de gevraagde tijd mogelijk is en boekt de reservering in het systeem. 
 • Reservering van een padelbaan geeft een speelrecht voor een uur. 
 • Als na een reservering de padelbaan nog vrij is, mag opnieuw worden gereserveerd of afgehangen.

 

 

Geschiedenis Overzicht