Gebruik padelbanen tot en met 1 september 2017

Leden van TVB (seniorleden, juniorleden en dagleden) die lid zijn van de KNLTB kunnen  de padelbanen (Padel 1 en Padel 2) gratis gebruiken om met andere leden padel te spelen. Dagleden hebben slechts speelrecht op werkdagen tot 18.00 uur.

Gebruik van een padelbaan is slechts toegestaan indien alle spelers met gebruik van de KNLTB-ledenpas op de afhangcomputer op die padelbaan hebben afgehangen. Als de afhangcomputer niet werkt of niet bereikbaar is, moet zijn afgehangen op het oude afhangbord in de dameskleedkamer.

Leden kunnen ook met een introducé spelen ( 1 introducé per lid). Dat is slechts toegestaan met gebruik van een zgn. ezelspas, die op vertoon van de ledenpas  aan de bar te verkrijgen is en na afloop moet worden ingeleverd. Ook het meespelen van één introducé per lid van TVB is gratis.

 

Afhangen geeft een speelrecht totdat men door anderen geldig wordt afgeschreven, doch in elk geval:

  • voor vier personen een uur
  • voor twee of drie personen een half uur.

Opnieuw afhangen is slechts toegestaan nadat men de baan heeft moeten verlaten, omdat op die baan door anderen is afgeschreven.

Leden en hun introducé kunnen op vertoon van de ledenpas dan wel de ezelspas bij de bar gratis padelballen en maximaal vier padelrackets per padelbaan lenen. 

De padelbanen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden. Op de padelbanen mag alleen padel worden gespeeld en alleen met padelballen. De geleende padelrackets mogen uitsluitend worden gebruikt om met de geleende padelballen op de padelbanen te spelen. 

Leden en hun introducés zijn verplicht zich zodanig te gedragen dat beschadiging van verenigingseigendommen wordt voorkomen. Tevens zijn zij verplicht het bestuur in te lichten over opzettelijk of niet opzettelijk aangebrachte beschadigingen aan eigendommen van de vereniging.

Bij verlies of beschadiging van padelrackets en/of padelballen of bij beschadiging van de padelbaan, kan de schade door het bestuur geheel of ten dele op het lid of de introducé worden verhaald.

Padel Overzicht