Voortgang padel

De aanleg van de padelbanen vordert gestadig. De oplevering staat nu gepland voor 31 juli a.s. En we hebben nu ook een Padelcommissie. Begin augustus volgt er een speciale Padel-editie van de Nieuwsbrief met daarin alles wat men moet weten over spelen, lidmaatschappen, opening van de padelbanen, toernooien e.d.

Wij hebben onlangs bedacht om op onze website en op Facebook ook een fotodagboek te gaan bijhouden. Een eerste proeve staat inmiddels online. Het is de bedoeling dat de ontwikkelingen – zo mogelijk dagelijks, anders zo frequent als haalbaar – via een fotoreportage worden gevolgd. 

 

 

Coniferen en hekken

Het zal velen van jullie zijn opgevallen dat begonnen is met het weghalen (en niet het snoeien) van de coniferen langs baan 6. Hiertoe is besloten, omdat we de entree van TV Buytenwegh een meer open karakter willen geven. Daarom zullen de coniferen langs baan 7 ook worden weggehaald. Als men dan het park opkomt, is het meteen duidelijk: hier wordt getennist, maar je kan hier ook padellen, dat is leuk! Er komt uiteraard wel iets in de plaats. In elk geval is het de bedoeling dat er langs baan 6, waar mogelijk in de toekomst een 3e of 4e padelbaan komt, ook een grasstrook komt zoals langs baan 7. Het aankleden met planten, struiken en/of bloemen, wordt later bekeken. De ondergrond waar de padelbanen op komen, is inmiddels goed schoon- en doorgespoten. En de in de baan aangebrachte poeren (die betonnen ronde plekken in de baan) zijn inmiddels zover uitgehard, dat komende week de padelbanen zouden kunnen en worden opgebouwd.  

Voor de opening zullen naar verwachting ook de hekken langs baan 6 langs de kant van” het fietsen- en rolstoelhok weg zijn en hopen we ook nog, mits dat financieel haalbaar is, het overgebleven open oppervlak van de oude banen 5 en 6 egaal rood te hebben gecoat. Dan ziet het er allemaal strak uit.

De constructie van de banen

Vanwege transportproblemen in Frankrijk komt de vrachtwagen met de onderdelen naar verwachting helaas pas op vrijdag 21 juli hier aan. Padelbouw gaat dan die vrijdag en de maandag en dinsdag daarop met een gespecialiseerde bouwploeg flink sleutelen om de banen in elkaar te zetten. Op woensdag 26 juli wordt dan het kunstgras gelegd. En als het weer meezit, staan er dan op vrijdag 28 juli twee padelbanen te blinken en zullen die op maandag 31 juli worden opgeleverd. Aan de hand van een checklist wordt de hele constructie en afwerking geïnspecteerd en hopen we te kunnen tekenen voor een perfecte aflevering.  Eind augustus komt Padelbouw met “emmer en zeem” de padelbanen nog een keer blinkend schoonmaken, zodat er een indrukwekkend geheel staat bij de feestelijke officiële opening op 2 september.

Spelen

Vanaf 1 augustus kan op de padelbanen gespeeld worden. Leden van TV Buytenwegh kunnen dan gewoon met gebruik van hun tennispas op de afhangcomputer één van de padelbanen reserveren; bij de bar kunnen zij ballen en rackets lenen. Het is de bedoeling het mogelijk te maken de andere baan vooraf te reserveren. Die mogelijkheid bestaat voor (tennis)leden van TV Buytenwegh, maar ook voor mensen die kiezen voor een van de aparte padellidmaatschappen die er gaan komen voor anderen. Een padelbaan reserveren kan telefonisch bij Marcel Bulder op de dag vóór die waarop men wil spelen. Het is niet mogelijk een serie van reserveringen voor meerdere data te doen.

Padelcommissie

 Het bestuur heeft Roy Verdegem, Sabine de Kraa en Harrie Nigten bereid gevonden de eerste Padelcommissie van TV Buytenwegh te vormen. Aad Heemskerk en Edwin Vink zullen voorlopig als ondersteunend lid bij het werk van de commissie betrokken zijn. De commissie zal zich bezig houden met alles wat te maken heeft met het gebruik van de padelbanen en de organisatie van wedstrijden op de padelbanen, zoals deelname aan competitie en het organiseren van toernooien. De leden van de commissie zullen in onderling overleg een taakverdeling vaststellen. De commissie heeft inmiddels al een eerste bericht voor deze Nieuwsbrief geleverd. Een dezer dagen zal het bestuur met de commissie overleggen over de verdere invulling en met name over zaken als de opening van de banen en de eerste wedstrijden. 

Padel Overzicht