Wijziging afhangsysteem

De banen 5 en 6 heten vanaf nu in het afhangsysteem Padel A en Padel B. De tennisbanen hebben nu de nummers 1 t/m 8.

Op alle banen is de speeltijd bij afhangen door vier personen vanaf nu een uur.

Padel Overzicht