Padel bij TVB: it giet oan!

Het werk op de banen 5 en 6 is begonnen met het verwijderen van hekwerk, netten en netpalen. Volgende week worden de poeren (funderingen) geboord en gestort; twee weken later worden de padelbanen gelegd. We proberen de leden via tussentijdse verslagjes met foto'op de hoogte te houden.

Padel Overzicht