BREAKING NEWS: BOUW PADELBANEN START NU

Goed nieuws dat de moeite waard is voor het uitgeven van een extra nieuwsbrief!

Het heeft even geduurd, maar het gaat nu toch echt gebeuren! Wij zijn erg blij te kunnen melden dat Padelbouw BV volgende week maandag (26 juni) begint met de werkzaamheden. Eind juli zullen naar verwachting, als alles goed gaat, de twee padelbanen worden opgeleverd. Direct na oplevering kan op de banen gespeeld worden. Naar verwachting is dit dus vanaf de eerste week van augustus. Rackets en ballen kunnen gratis bij de bar worden afgehaald. Verdere informatie hierover volgt nog. Officiële opening van de baan is in het weekend van 2/3 september tijdens het Classic toernooi.

 

Nadat de ALV in december het groene licht had gegeven voor de aanleg van twee padelbanen op de huidige banen 5 en 6, is er heel veel werk verzet om dat ook echt te realiseren. Buiten het directe zicht van de leden hebben de trekkers (Aad Heemskerk, Paul van der Riet en penningmeester Hans Brekelmans) van alles geregeld en georganiseerd. Er moesten vergunningen worden aangevraagd en de financiering bij de bank, subsidie van de gemeente en de noodzakelijke garanties van gemeente en Stichting Waarborgfonds Sport moesten worden geregeld. Tegelijk moesten allerlei afspraken worden gemaakt om het padelspelen bij TV Buytenwegh straks ook werkelijk te kunnen laten plaatsvinden; nadenken over allerlei praktische zaken als lidmaatschappen, afhangen, werving van leden, instellen van een padelcommissie en nog veel meer.

 Met bijzonder veel genoegen ontving het bestuur dan ook begin deze week de bevestiging van de gemeente Zoetermeer dat de gevraagde garantie en subsidie zullen worden verstrekt. Omdat de zaken met de bank en het SWS al eerder waren voorbereid en op een haar na waren afgerond, kon het bestuur in zijn vergadering van dinsdagavond de definitieve GO-beslissing nemen! Uitgaande van de beoogde openingsdatum begin september en rekening houdende met de aankomende bouwvakvakantie, moest er direct flink worden doorgepakt.

Vandaag zijn met directeur Dirk Jan Jannink van Padelbouw BV de laatste afspraken gemaakt, afgesloten met de ondertekening van de opdrachtovereenkomst voor de bouw en een sponsorovereenkomst voor de komende drie jaar. Natuurlijk was onze huisschrijver Wim Quist, die zal zorgen voor de nodige publiciteit in de lokale bladen, daarbij aanwezig om via een interview met de banenbouwer de nodige informatie te vergaren en de ondertekening op de gevoelige plaat vast te leggen. Uiteraard zal ook op Facebook en op onze website de nodige aandacht aan dit heugelijke moment worden geschonken.

 Omdat de aanleg van de padelbanen volgende week al start, kunnen de banen 5 en 6 vanaf morgen (23 juni) niet meer worden gebruikt voor tenniswedstrijden en - lessen. Morgen moeten door onze onderhoudslieden namelijk al de nodige voorbereidingen worden getroffen (deel hekwerk, netpalen en netten weghalen) om de banenbouwer de gelegenheid te bieden maandag met het werk te beginnen. Dat betekent helaas ook dat voor de strijd om de Rayer Cup op 8 en 9 juli maar acht banen beschikbaar zullen zijn. De vereniging zal het qua tennis voortaan met acht banen moeten doen, iets waarvan tijdens de ALV is vastgesteld dat dit in beginsel beter past bij de huidige omvang van ons ledenbestand. Dit neemt niet weg dat het wegvallen van twee tennisbanen vervelend kan zijn. Het bestuur vraagt iedereen om daarvoor begrip op te brengen en in alle redelijkheid en in goed overleg met elkaar met de nieuwe situatie om te gaan. Het bestuur zal dit onderwerp de komende weken bespreken met de verschillende evenementencommissies en groepen die op het park spelen, en, waar zich eventuele knelpunten voordoen, passende oplossingen treffen. Aan de andere kant: er komen twee padelbanen bij. U kunt dus ook gaan padellen op de nieuwe padelbanen.

 Met het oog op kostenbeperking heeft het bestuur ervoor gekozen een deel van de werkzaamheden die nodig zijn in eigen beheer uit te voeren. Uiteraard zijn onze onderhoudslieden inzetbaar om een deel daarvan voor hun rekening te nemen. Maar het gaat om vrij veel werk en daarom kunnen we extra handjes goed gebruiken vanaf maandag 10 juli. Ben je bereid om een handje te helpen, neem dan contact op met Gerard Kouwenhoven, Joop Adegeest of Jan Janssen om af te spreken wanneer je iets zou kunnen doen.

 Met de aanleg van de padelbanen wordt een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het vastgestelde beleidsplan om te komen tot vernieuwing van het aanbod en het aantrekkelijker maken van onze club.

Het bestuur

Padel Overzicht