Tennisclinics

Tot de zomervakantie kunnen nieuwe en bestaande leden nog iedere zaterdag van 11.00 - 12.00 uur meedoen aan de tennisclinic o.l.v. trainer Vincent Schutte.
Aanmelden is niet nodig, kom op zaterdag naar het tennispark om 11.00 uur. Dit is tevens een mooi moment voor de nieuwe en bestaande leden om kennis met elkaar te maken.

Vanaf april 2017 verzorgt Burgersdijk Tennis de tennislessen op TV Buytenwegh. Onder leiding van Vincent Schutte worden de lessen met veel enthousiasme gegeven aan jong en oud en wordt er met een aantal andere leraren voor gezorgd dat iedereen met veel plezier zijn/haar lessen kan volgen.

Naast de groepslessen is het ook mogelijk om losse privélessen te volgen, alleen, met een groepje tennisvrienden of met je competitieteam. De kosten hiervoor bedragen € 45,00 per les. Inschrijven hiervoor kan via onze website: www.burgersdijktennis.nl.

Geschiedenis overzicht