Nieuw pasje met oude foto?

Op of rond 1 april zijn (worden) de nieuwe pasjes uitgereikt. Wie zijn pasje nog niet heeft opgehaald, kan dat later tijdens bezoek aan het tennispark opvragen bij aanwezige leden van bestuur of TC en bij Marcel Bulder (bij de bar).

Heel veel leden krijgen hun nieuwe pasje en slaken dan de zucht: och ja, ik had eigenlijk eens een nieuwe foto moeten inleveren. Dan is het nu de tijd om dat te doen, zodat je volgend jaar niet weer tegen die oude foto hoeft aan te kijken. Doe het uiterlijk voor eind december, anders verwerkt de bond de oude foto weer voor het nieuwe jaar!
Kijk dan ook eens even naar het e-mailadres en je andere gegevens op de website, want we stellen vast dat die bij veel leden niet meer kloppen. Het is duidelijk dat dat problemen kan geven: je ontvangt geen Nieuwsbrieven meer en weet dus niet wat er in de club gebeurt.
Ook gaat je nieuwe factuur straks naar dat oude, foute adres!

Leden die gegevens willen wijzigen of een nieuwe foto willen inleveren, kunnen daarover een mail sturen naar ledenadministratie@tvbuytenwegh.nl. 

Voor foto's gelden de volgende kwaliteitseisen:

• het bestandstype is JPG;

• de verhouding breedte/hoogte moet circa drie/vier zijn;

• het formaat moet tenminste 300 bij 400 pixels (b x h)  zijn.

Een digitale pasfoto moet tevens aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

• De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;

• De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;

• De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;

• Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen;

• Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;

• Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.

Lid worden? overzicht