Nieuwe trainers bij TV Buytenwegh zijn bekend.

Direct na de Algemene Ledenvergadering van woensdag 7 december heeft het bestuur verder werk gemaakt van het selecteren van een nieuwe tennisschool voor de lessen bij onze club. Met deze selectie is een driemanschap belast: Ton Barendrecht als afgevaardigde van het bestuur, Rick Goedhart als vertegenwoordiger van de TC en Robin Uyterlinde als regulier lid. Zij hebben op basis van een voorselectie door het bestuur met meerdere partijen gesproken om vanaf 1 april 2017 de trainingen bij TV Buytenwegh te verzorgen. Na zorgvuldige afweging is ervoor gekozen om Burgersdijk tennis (gecertificeerd partner van de KNLTB) vanaf 1 april 2017 de trainingen bij TV Buytenwegh te laten verzorgen.

Uit de gesprekken met eigenaar Mark-Paul Burgersdijk bleek dat Burgersdijk tennis op andere verenigingen al invult, wat we ook bij TV Buytenwegh zoeken in een tennisschool: de juiste trainers voor al onze doelgroepen, betrokkenheid bij de vereniging en een actieve bijdrage aan activiteiten, die de positieve sfeer op de vereniging vergroten. Onderdeel daarvan is een actieve rol in wervingsacties voor nieuwe leden.

Naast de hiervoor genoemde vereisten is door de selectiecommissie gekeken naar een aantal voorwaarden die het aantal leden dat lessen wil volgen hopelijk zal bevorderen, zowel bij de prestatieve als de recreatieve tennisser. De tennisschool biedt ons een gevarieerd aanbod van 1 tot 18 lessen per seizoen. De tennisschool heeft aangegeven mee te willen werken aan innovatieve lesvormen met video opnames, ballenkanonnen en dergelijke.

Burgersdijk tennis (https://www.burgersdijktennis.nl) biedt, naast de reguliere trainingscyclus van 18 lessen ook andere, gevarieerde trainingsvormen. Zo worden er thema-trainingen verzorgd: gedurende 2,5 uur wordt specifiek aandacht gegeven aan een bepaald thema (bijvoorbeeld: dubbelspel; techniek). Kijk voor de data op de activiteitenkalender op de site van TV Buytenwegh. Je geeft je op, betaalt € 12,50 (waarvoor je ook een kopje koffie krijgt) en gaat onder leiding van de trainer ‘aan de slag’ met het betreffende thema. Ook wordt er gekeken naar vormen van ‘inlooptrainingen’. Daarnaast is ’competitietraining’ mogelijk: met een competitieteam kun je voor aanvang van de competitie 1 of meer trainingen ‘afnemen’. Die mogelijkheid is er ook dit jaar al: naast de mogelijkheden, die Marcel en Bregt op dit punt bieden kun je je team aanmelden om vanaf zaterdag 4 maart een aantal teamtrainingen bij Burgersdijk tennis te volgen (uiteraard gewoon op ons park). In maart is het dit jaar bij Burgersdijk tennis alleen mogelijk op de zaterdag, vanaf 1 april ook op andere dagen.

We zullen onze trainers regelmatig op het park zien als geïnteresseerd toeschouwer tijdens competitie en andere activiteiten. Ze willen graag zien, of het getrainde ook toegepast kan worden in de praktijk en welke zaken uit de echte wedstrijden aandacht verdienen in de trainingen. Maar ook niet-lessers kunnen een tip verwachten.

Ook in 2017 zullen Eugenie van der Wolk en Jeanine Ensink met Happy Kleuter Tennis de allerjongsten (t/m 8 jaar) blijven trainen. De samenwerking tussen Burgersdijk tennis en Happy Kleuter Tennis zal onder andere vorm krijgen door regelmatige afstemming tussen alle trainers.

Burgersdijk tennis heeft ook gekwalificeerde Padel-trainers. Zodra de Padel-banen er zijn, zullen we dan ook zeker in gesprek gaan met Burgersdijk tennis om te bepalen, of we de samenwerking gaan uitbreiden naar de Padel-banen.

Een tennisschool is mooi en biedt een solide basis voor samenwerking. Het zijn uiteraard de trainers zelf, die het verschil maken. En dit zijn onze nieuwe trainers: Vincent Schutte wordt onze parktrainer en Rowena Leenders vult hem daarbij aan. Beiden zijn ervaren en enthousiaste trainers. Vincent geeft nu op meerdere parken training (o.a. de Metselaars, TV Seghwaert) en gaat zich per 1 april 2017 volledig richten op TV Buytenwegh. Rowena heeft tot voor kort getraind bij Fitness- en Racketcenter De Leyens en is en blijft ook trainer bij TV Seghwaert. Rowena is gekwalificeerd rolstoel trainster. Zij zullen zich zeer binnenkort uitgebreider introduceren op de site van TV Buytenwegh. Op 4 februari zullen zij zich ook persoonlijk voorstellen op de vereniging. De precieze invulling van deze introductie wordt nog nader uitgewerkt, waarbij we wel een brug willen slaan met het Apres Ski Toernooi, dat ’s avonds georganiseerd wordt. Een deel van de kennismaking vindt uiteraard plaats op de baan. Neem dus je racket mee! Tevens zal tijdens de introductie de samenwerkingsovereenkomst tussen TV Buytenwegh en Burgersdijk tennis worden ondertekend.

Uiteraard per direct gaan we aan de slag om ‘de administratieve processen’ rondom inschrijvingen e.d. mogelijk te maken. Houdt de site dus in de gaten voor updates op dit gebied. Natuurlijk zullen we bij het verder concretiseren van de samenwerking bepaalde zaken in een extra nieuwsbrief communiceren, als die informatie niet kan wachten tot de eerstvolgende reguliere nieuwsbrief.

Lessen & Trainingen overzicht