Zomaar een lentedag bij TV Buytenwegh

Observaties van een pas gepensioneerd lid

Het is woensdagmorgen. De zon schijnt. Als net gepensioneerde ambtenaar heb ik de voorbije twee weken vanalles in en om het huis gedaan. Het is er nog niet van gekomen om eens een keertje overdag naar ons prachtige tennispark te gaan. Ik heb even geen concrete dingen te doen. En ik besluit om nu toch maar eens naar het tennispark te gaan.

 

Als ik daar aankom, is het al een drukte van jewelste. Een kleine veertig oudere jongeren en jongere ouderen zijn met elkaar verwikkeld in leuke potjes tennis. Als de bel gaat, stromen ze allemaal op een holletje naar de tafels op het terras, waar Rob van Ravenswaay binnen enkele ogenblikken de labels door elkaar husselt en nieuwe partijtjes samenstelt. Direct stuiven de spelers weer uiteen naar de toegewezen banen, waar de best wel fanatieke strijd om de punten wordt herpakt. Op baan 9 is onderhoudsman Gerard, gekleed in een outfit die hem tegen het lawaai van de spuitmachine en tegen natworden beschermt, druk bezig met het doorspuiten van de baan. Een dikke smurrie die hij aldus uit de poriën van de baan wegspuit, dobbert voor de straal uit. Je kunt het verschil zien. ‘Nog één baan te gaan’, zegt hij. “dan kan er weer volop getennist worden”. Als het rackettrekken om twaalf uur is afgelopen, zie ik op verschillende banen jonge en iets oudere opa’s een kleinkind de eerste beginselen van het spel bijbrengen. Beien genieten zichtbaar. Weemoedig denk ik terug aan mijn jeugd, toen zelfs de ouders geen tijd en gelegenheid hadden om met hun eigen kinderen te sporten, als ze daar lichamelijk al toe in staat zouden zijn geweest. Op de baan direct voor het clubhuis zijn intussen Jeanine en Eugenie druk bezig met happy kleutertennis. Ukkies van amper 3 of 4 jaar proberen geestdriftig om toegeworpen ballen op te vangen in een netjes. Hun blij lachende ouders zitten gezellig op het terras te kijken naar de verrichtingen van hun kroost, terwijl zij zich intussen ook bekommeren over hun andere kinderen die met elkaar spelen, en nieuwtjes uitwisselen met andere ouders. Binnen staat een leuk opgetuigde tafel klaar met limonade en fruit voor als ze straks klaar zijn.

Onwillekeurig bekruipt mij de gedachte dat het bij TV Buytenwegh overdag soms gezelliger en in elk geval drukker is dan ’s avonds. Hoewel, dinsdagavond was het er ook erg druk en gezellig. Op acht banen werd in het kader van de recreatiecompetitie gestreden om de winst en de eeuwige roem.

Voldaan keer ik naar huis terug, waar de afwas op mij wacht!

Jan Janssen

Column overzicht