Algemene Ledenvergadering verzet naar maandag 27 maart 2023

Algemene Ledenvergadering
maandag 27 maart 2023 om 20.00 uur in ons clubhuis

De ALV is verzet naar maandag 27 maart 2023 (20.00 uur) in ons clubhuis. Het bestuur heeft iets meer tijd nodig voor een goede voorbereiding dan eerst werd gedacht.
De agenda en stukken voor de ALV worden twee weken tevoren via een Nieuwsbrief aan alle leden gezonden.

In elk geval komen aan de orde: het inhoudelijke en het financiële jaarverslag, de begroting, de contributievoorstellen, de benoeming van bestuursleden, leden van de kascommissie en leden van de continuïteitscommissie.

Het bestuur

Actuele ontwikkelingen Overzicht