Zoetermeerse sportverenigingen willen géén 14,5% huurverhoging in 2023

Zoetermeerse sportverenigingen willen géén huurverhoging  in 2023

onbegrip en boosheid
Die gevoelens overheersen bij onze collega Zoetermeerse sportverenigingen. In een brandbrief aan het college van B&W vragen zij met klem om de aangekondigde huurverhoging in te trekken. “Wij verzoeken het gemeentebestuur met klem deze disproportionele - en moreel volstrekt onaanvaardbare huurverhoging in te trekken en met een acceptabele oplossing te komen voor de sportverenigingen”, aldus de sportvertegenwoordigers van MHCZ, DSO, FC Zoetermeer, The Birds, TV Buytenwegh, SVO Buytenpark, ZOVOC, Phoenix en ARV Ilion.
Op 12 december 2022 werden de verenigingen een huurverhoging van 2,7% naar 14,5% voor 2023 meegedeeld....

 De Zoetermeerse verenigingen trekken nu gezamenlijk ten strijde tegen deze verhoging

leegloop
“U begrijpt hopelijk dat uw brief bij de verenigingen is ingeslagen als een bom en in menige bestuurskamer heeft geleid tot paniek, onbegrip, ontmoediging en emotionele reacties”, schrijven de negen sportverenigingen aan de gemeente. “Paniek en ontmoediging omdat de bestuurders niet goed zien hoe zij bij deze gigantische kostenverhoging hun streven naar een sluitende begroting en betaalcontributies nog zouden kunnen realiseren.” Want het is duidelijk dat als de verenigingen de door de gemeente gevraagde huurverhoging door gaan berekenen aan de leden, zij een enorme leegloop vrezen.
“Als veel leden alsnog afhaken dan worden veel verenigingen met hun sociale en maatschappelijke rol in het voortbestaan serieus bedreigd. Wellicht niet op de hele korte maar vrijwel zeker op de midden- en lange termijn.”
De bestuurders verwijten de gemeente een kille toepassing van de CPI (consumentenprijsindex red.)

inflatie & energieprijzen
De brief van de gemeente van 21 december 2022 wordt door de verenigingen een doekje voor het bloeden genoemd. In deze brief biedt de gemeente aan dat verenigingen die in acute financiële problemen komen, zich kunnen melden voor maatwerk. “Dit leidt volgens ons tot een diffuus en langdurig traject wat zowel bij de gemeente als de verenigingen tot onnodige inspanning en mogelijke frustraties zal leiden”, aldus de voorzitters van de negen sportverenigingen.
De voorzitters geven aan dat ze nu al worstelen met veel problemen. Zo stijgen de energieprijzen de pan uit en ook hebben ze de afgelopen jaren hard gewerkt om de impact van COVID19 te pareren.
Uitgangspunt voor de sportbesturen is om voor 2023 een sluitende begroting te maken die ook betaalbaar is voor de leden. Met de enorme huurverhoging is dat een lastig verhaal. Daarnaast proberen de verenigingen de leden binnen boord te houden maar aangezien veel leden zelf ook te maken hebben met inflatie en energiekosten, zien zij zich nu al gedwongen om lidmaatschappen te beëindigen. De verenigingen proberen dan ook een beheersbare verhoging van de contributies voor te stellen zodat niet nog meer leden gedwongen zijn om op te zeggen. Als de huur ook nog wordt doorberekend wordt het volgens de negen voorzitters een lastig verhaal.

De gemeente reageerde via een e-mail "Door of namens het college/de wethouder wordt u zo spoedig mogelijk inhoudelijk geïnformeerd"

bron,
https://www.streekbladzoetermeer.nl/nieuws/actueel/142132/sportverenigingen-willen-huurverhoging-van-tafel

Laatste TPB Nieuws... Overzicht